Skip to main content

Další rok činnosti našeho sdružení je za námi. Co se nám v uplynulém roce povedlo? V loňském roce jsme uspořádali 2 velké a 1 malou cyklojízdu, 3 cyklodílny a 15 koordinačních schůzek členů (zpravidla veřejných).
Je toho málo nebo je to jen kapka do pouště? Určitě neváhejte nějakou kapku přidat sami nebo s námi.

Činnost v roce 2010:

Napište komentář