Skip to main content

Rekonstrukce centra v oblasti Moravského náměstí, Joštovy a Komenského náměstí začala v roce 2009. Byla rozdělena na několik částí s postupným prováděním prací až do roku 2011.

Projekt prošel celým maratonem projektové přípravy:

  • studie (architekti Hrůša-Pelčák 2005)
  • územní rozhodnutí
  • stavební povolení
  • realizace (2008-2011)

Cykloobousměrka

Na jaře 2010 se nám podařilo vypátrat, že oproti původnímu projektu byla během již započatých stavebních pracích (projednáním tzv. Změny stavby před dokončením) upravena ulice Moravské náměstí na jednosměrku v úseku Joštova-Brandlova. Změna souvisela se změnou původně navrženého podélného stání na šikmé, které si vyžádalo více prostoru. Hrozilo, že pokud bude rekonstrukce ulice dokončena jako jednosměrná, nebude už síla z města ji později změnit procyklistickým opatřením.

Nakonec se však se podařilo o problému vyvolat na městě debatu, připravit změnu projektu dopravního značení a obnovit pro cyklisty obousměrnou průjezdnost i ze směru Kounicova před dokončením stavby. Od 12. září začala stavební firma umisťovat nové značky a nástřiky na asfaltu. Mimo jiné je využita značka cykloobousměrky – E12b – podle nové vyhlášky platná od 14. září 2010. Na konci září byla ulice stavební firmou opuštěna a je připravena k otevření a do ostrého provozu.

Velký význam má tato jednosměrka v tom, že doposud jsme jen poslouchali, proč něco nejde. Zdá se tedy, že když je dobrá vůle, tak to jde. Díky všem, kteří se na tom podíleli zejména:

  • Lenka Michálková, která na to přišla
  • Vítek Moštěk, který ji podpořil
  • Martin Ander, který svolal schůzku a zatlačil na městě
  • Ádolf Jebavý, který dostal z města nelehký úkol – vyřešit problém na již hotové stavbě
  • Tomáš Lang z Policie ČR, který projekt posvětil

Pěší zóna

V souvislosti s rekonstrukcí bude rozšířena pěší zóna až na úroveň Joštovy. Proto také projektant řešil, jak zajistit průjezd cyklistům ulicí Joštovou. Do jaké míry se mu to podařilo uvidíme na jaře. Zatím něco naznačuje značka 2x „IP27 Pěší zóna“ na Moravském náměstí ve směru Joštova a Rašínova obsahující text: „dopravní obsluha a cyklisté 00-24hod“. Výše zmíněná změna je zatím pouze na Moravském náměstí a zatím nebyl změněn režim staré pěší zóny.

Fotogalerie

Napište komentář