Skip to main content

Po několika setkáních v roce 2009 s představiteli magistrátu jsme došli k názoru, že se míjíme ve vnímání lokalizace opatření pro cyklisty: například město prezentuje stavbu na soutoku Svratky a Svitavy, my nejbolestivěji vnímáme centrum města.
Taktéž narážíme na nepochopení již u samotné dopravní teorie pro cyklistiku ve městě a z ní vyplývající neadekvátní opatření, které město provádí. Cyklistika je tradičně vnímaná jako výkonnostní nebo rekreační. Naše představa o cyklistice ve městě je taková, že jízda na kole má plnit rychlou a bezpečnou přepravní funkci mezi domovem a např. zaměstnáním.
Hledali jsme způsob, jak přehledně a srozumitelně vypíchnout to, co nás brněnské cyklisty nejvíce trápí. Výsledkem jsou dva dokumenty dokončené na jaře 2010.
Dokumenty jsme předali odpovědným osobám na magistrátu města na Odboru dopravy (Zdeňku Langovi, Vladimíru Bielkovi) a vybraným zástupcům v Radě města Brna (Ladislavu Mackovi, Martinu Anderovi) v březnu 2010.

Obsah dokumentů

Dokument: Bariéry pro cyklodopravu – Vybrané překážky

1. Pěší zóna
2. Další bariérové oblasti
3. Jednosměrný provoz
4. Cyklistické přejezdy na páteřních trasách
5. Průjezd křižovatkami
6. Nebezpečné cyklostezky
7. Protizákonné odstavování vozidel
8. Nedostatek parkovacích míst

Dokument: Bariéry pro cyklodopravu – Vybrané jednosměrky

1. ulice Bratislavská
2. ulice Mlýnská
3. ulice Veselá
4. ulice Rooseveltova
5. ulice Hrnčířská
Originály dokumentů si můžete stáhnout:
Bariéry v cyklodopravě – vybrané překážky
Bariéry v cyklodopravě – vybrané jednosměrky
Média
* iDnes: Místo cyklostezkek pruhy na silnici – třetí odstavec od konce

Napište komentář