Skip to main content

Cyklojízda a výstava


Ve středu 7. dubna se konal česko-dánský seminář “Ve městech na kole i pěšky”. Před vlastním seminářem proběhla symbolická cyklojízda od sídla Nadace Partnerství na ulici Údolní. Neobešla se bez komplikací, protože řidič tramvaje neměl pro symboliku pochopení, tak účastníky cyklojízdy “vyzvonil”. K další konfrontaci téměř došlo na Zámečnické ulici, při sjezdu náměstí Svobody, kde kontroloval příslušník policie slečnu vedoucí kolo, jestli jej náhodou neodcizila. Nicméně dánští účastníci v čele s velvyslancem Dánského království Ole E. Moesbym ctí předpisy, tak z kol sesedli. Škoda, my bychom ocenili větší rozruch.

Po nezbytných rozhovorech se zástupci médií na náměstí Svobody a vyzkoušení elektrokol, jsme se přesunuli do Křížové chodby, kde byla náměstkem primátora Martinem Anderem a dánským velvyslancem Ole E. Moesbym slavnostně zahájena výstava “Dreams On Wheels” (Sny na kolech).

Mikael Colville-Andersen: Marketing Bicycle Culture

velvyslanec Moesby zahajuje výstavu Dreams on Wheels

01-marketingbicycleculture.pdf (3,5 MB)
Od 13 hodin začal blok přednášek semináře. Úvodní slovo pronesl pan Ander a dánský velvyslanec. Poté následovala velmi poutavá přednáška Mikaela Colville-Andersena, který je také znám jako “cyklistický velvyslanec Dánska”. Z jeho slov mě nejvíce zaujaly dvě myšlenky. Jedna se týkala průzkumu cyklistické veřejnosti v Kodani, proč jezdí na kolech. Zde jsou překvapivé výsledky – důvody:

 • 56% rychlé a snadné
 • 19% zdraví prospěšné
 • 6% levné
 • 1% ekologické

Druhá myšlenka bylo spíš motto, které Mikael pronesl o kodaňských cyklistech: “My nejsme cyklisté, my jsme chodci na dvou kolech…”

Jaroslav Martínek: Česko jede

02-cesko_jede.pdf (1,5 MB)
Následovala plamenná přednáška národního cyklokoordinátora Jardy Martínka. Dušoval se, že “tyto pány” (myšleno velvyslance dánského i cyklistického a architekta Larse Gemzøeho) ještě využije. Přejme si, ať se mu to zadaří a výsledky spolupráce se projeví i v Brně. Svou přednášku „Česko jede“ v rychlosti proklikal a shrnul ji do pěti témat:

 1. změna legislavity
 2. změna financování
 3. infrastruktura
 4. reklamní kampaně
 5. kultura cyklistů

Larse Gemzøe: Soft cities

Po přestávce na kávu byl promítán krátký film „City of cyclist“ od Mikaela Colville-Andersena.
Dále proběhla přednáška již zmíněného architekta Larse Gemzøeho. Ten nám nabídl prezentaci různých realizací architektonického studia Gehl architects. Hlavní problém vnímá to, že se z měst vytrácí život lidí, lidí kteří chodí, jezdí nebo stojí, hrají si. Hodnota místa se měří počtem těchto obyvatel, zaberou 4x méně místa a 4x zvyšují atraktivitu prostoru. Nový způsob urbanistického plánování: život, prostor a budovy (life, space and buildings).  Problémem je zpravidla absence dat o lidech, neboť nejsou pro město problém (nepáchnou nedělají kolony)
Bylo zajímavé pozorovat, jak to v různých zemích jde.

Adolf Jebavý a Miloš Kabela: brněnské generely

07-gen_cyklo_dopravy.pdf (5,2 MB)
09-gen_pesi_dopravy.pdf (827,8 kB)
Pak přednášeli čeští řečníci. Začal Adolf Jebavý, ADOS Brno, který představil generel cyklistické a pěší dopravy Brně. V projektování generelu využívá jak osobních zkušeností, tak naslouchá i cyklistické veřejnosti. Představit rozpracovanost a nástroje pro exaktní uchopení problematiky. Snad jeho nadšení a projekt najde odezvu u politiků, kteří mají vliv jej realizovat.
Po něm vystoupil Miloš Kabela, UAD studio jako projektant brněnského Generelu pěší dopravy. Typickou délku pěší cesty zmínil 1km, přesto je v 8% vykonáva autem. Důraz kladl na atraktivitu obchodních ulic a možnost výstupu do voolné krajiny. Jako hlavni problémy Brna zmínil:

 • novou výstavbu
 • zahrádkářské kolonie
 • dopravní uzly
 • přístup do zelených zón
 • ztráta možnosti pěší docházky do škol jejich centralizací

Prezentace nadace Partnerství a Brno na  kole

10-program_prostory.pdf (1,6 MB)
11-monitoring_cyklistu.pdf (1,2 MB)
12-brnonakole.pdf (1,8 MB)
15-cykl_vitani.pdf (948,3 kB)
O parkování kol přednášel Juraj Flamik, Nadace Partnerství. Položil základní otázky cyklistů:

 • obyvatele: Jak cestovat po městě? Kde zaparkuju?
 • navštěvníka : Jak zaparkuju? Kde je úschovna věcí? Kde jsou informace jak tady jezdit a co navštívit?

Přeměnu veřejných prostranství v místa přívětivá pro cyklisty i pěší komentovala Petra Šilberská, Nadace Partnerství. V posledním bloku přednášek nazvaném “Novinky v oblasti cyklistiky“ představil Luboš Kala, Nadace Partnerství o.p.s., Monitoring pohybu na stezkách, který je velmi důležitý pro další plánování cyklistické dopravy. Akce na podporu cyklistiky v Brně  odprezentoval Lukáš Kala z o.s. Brno na kole. Zajímavý projekt Drážní stezky v ČR přednesl Ondřej Fábera, Nadace Partnerství a o Certifikaci služeb pro cyklisty promluvil Petr Kazda, manažer „Cyklisté vítáni“.
Účast byla hojná. Nicméně to byli všechno sympatizanti se změnami a cyklodopravou všeobecně. Bylo by skvělé, kdyby takové poučné přednášky museli povinně navštěvovat lidé, kteří změnám brání, protože asi neví, jaké existují alternativy.
Se slovy Ády Jebavého: “Je čas na novou revoluci!”
Další zdroje:

Volně dostupné prezentace:

text: Igor Slavík, Dan Bárta, foto: Igor Slavík

Napište komentář