Skip to main content

Reakce na naše stížnosti

Napsal/a 2010-07-3126 února, 2019NAŠE PROJEKTY, ZPRÁVY Z BRNA

Aktualizace článku: 1. září 2010
Koncem června jsme rozeslali dvě písemné stížnosti na magistrát Brna, které jsou spojeny s naší aktivitou v první polovině roku 2010. Na naše dopisy jsme obdrželi první odpovědi z magistrátu a je také jedna reakce novin.

Povolení vjezdu do pěší zóny

Ta horší tvář města, na kterou jsme při přípravě letošního dubna narazili, souvisí s jarní cyklojízdou. Letos jsme netradičně zvolili trasu přes centrum města v době kdy je zakázán vjezd do pěší zóny (pro kola platí zákaz vjezdu denně od 9-17 hod). Obsah stížnosti je jednoduchý, stěžujeme si na byrokacii, díky které nám toto jedno povolení trvalo vyřídit 1 měsíc, aniž by kdokoliv měl jakoukoliv výhradu k podstatě věci, tj. k vjezdu cyklistů do pěší zóny. Stížnost je rozdělena do třech témat:

 • neexistuje možnost získat pro kolo povolení vjezdu do peší zóny (pro motorová vozidla jsou jich vydány tisíce)
 • zvláštní užití komunikace (zkráceně ZUK) nahrazující povolení vjezdu je procedura, která má nejasné a nejednoznačné schéma úředního postupu
 • stížnost na konkrétního úředníka, jehož postup se nám jeví jako nedostatečný

Stížnost byla rozeslána v různých obměnách vedoucímu Odboru dopravy MMB Vladimíru Bielkovi, náměstkovi primátora panu Ladislavu Mackovi, starostovi Brno-střed Liboru Šťástkovi a vedoucí Odboru dopravy na Brno-střed Aleně Hejmalíčkové.

Odpovědi

 • starosta Libor Šťastný nám odpověděl, že se záležitostí bude zabývat místostarosta Ivan Kinzel. Ten ji předal odboru dopravy UMČ a naznačil, že koordinace úřadů není jeho zájmem
 • náměstek primátora pro dopravu Ladislav Macek nám napsal svůj výklad povolení vjezdu do peší zóny, ve kterém nám doporučil vjezd do pěší zóny v době, kdy je to povoleno obecnou úpravou; dále nám poskytl obecný výklad zákona a vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích; o konkrétním úředníkovi nic nesdělit nemůže, neboť UMČ Brno-střed není v jeho působnosti výkonu funkce náměstka

Náš komentář

Nejvíce nás zatím zaskočila odpověď pana náměstka Macka. Přestože jde o obsáhlý dopis, podle našeho názoru neobsahuje odpovědi na klíčové otázky a chybí v něm vůle stávající stav řešit. Zejména bychom od pana náměstka očekávali sdělení typu:

 • režim organizace dopravy v pěší zóně schvaluje rada města, jejíž jsem součástí a vaši připomínku tam přednesu; můj postoj k problému je však „…“
 • z vaší stížnosti chápu, že vám nejde pouze o mimořádný vjezd do pěší zóny, ale i o možnost trvalého povolení vjezdu do
  pěší zóny, které je možné dostat pouze pro auto a pro jízdní kolo nikoli; chápu, že je to považujete věcně za nespravedlivé a přednesu tento problém na radě města; můj postoj k problému je však „…“
 • je s podivem, že pracovníci PČR i MPB podle vašich informací nepovažují průjezd pelotonu cyklistů pěší zónou
  za nebezpečný; důvody jejich postojů nechám prověřit a pokusím se zajistit, aby v budoucnu byl prezentovaný náhled příslušných silničních úřadů i dotčených orgánů v souladu
 • vámi popsané jevy jsou pro občany opravdu obtěžující; vyvolám jednání mezi odborem dopravy a dotčenými orgány, na němž se situace a její příčiny prověří a nechám všechny silniční správní úřady městských částí informovat o závěrech a opatřeních, které z jednání vyplynou

Připadá Vám z uveřejněných reakcí, že pan Ladislav Macek má zájem pečovat o efektivní chod oblasti, která je mu svěřená? Nám nikoli. Pokud by mnozí z nás s takovými vklady pracovali pro své zaměstnavatele, už jsme dávno na dlažbě.

Koncepce cyklodopravy a odbory magistrátu

Tato stížnost vychází z našich zkušeností, kterých jsme nabyli účastí na veřejných jednáních s tématem cyklodopravy a při monitorování procesů plánování a realizace vybraných staveb v Brně. Stručně je lze vystihnout:

 • koncepce cyklodopravy odvozená z platného územního plánu na níž se podílí Odbor územního plánování a posléze Odbor dopravy se nakonec do reálné stavby promítne pohledem cyklisty jako dopravní komplikace; to je demonstrováno na dvou příkladech – nových nebo potenciálních cyklobariér na ulici Hrnčířská, Rybníček a Moravské náměstí
 • na naše studie a podněty nazvané Bariéry pro cyklodopravu předané na Odbor dopravy nemáme žádnou odezvu, na ústní interpelace jen pokrčení rameny
 • stížnost na konkrétního úředníka, který je pověřen jako pracovník pro cyklodopru, jehož aktivita se nám jeví jako nedostečná

Stížnost byla rozeslána vedoucímu Odboru dopravy MMB Vladimíru Bielkovi, náměstkovi primátora panu Ladislavu Mackovi, vedoucímu Odboru územního plánování MMB a náměstkovi primátora Martinu Anderovi.

Odpovědi

 • náměstek pro rozvoj Martin Ander nám odpověděl k věci, týkacící se Odboru územního plánování a rozvoje, který je v jeho působnosti. Hlavním sdělením je, že oba zmíněné příklady plánovaných bariér jsou v procesu řešení, které by mělo ve výsledku vést ku prospěchu cyklodopravy.
 • náměstek primátora pro dopravu Ladislav Macek nám napsal především k vybraným konkretním případům. Za komplikace na ulici Rybníček může negativní stanovisko DI Policie ČR. Změny v neprospěch cyklistů na Moravském náměstí má pravomocné stavební povolení, které odsouhlasil Odboru územního plánování MMB. Dále se věnuje našim námětům Bariéry pro cyklodopravu, které považuje za obecné studie a pro magistrát nezávazné materiály. Dále píše, že „pracovník pro cyklodopravu“ je člověk na správném místě.

Náš komentář

I zde považujeme za nutné reagovat na odpověď pana náměstka Macka, nejdříve věcně:

 • návrh jednosměrněné ulice Moravského náměstí (úsek Brandlova-Joštova ve směru na Kounicovu) bylo dle našich informací upraveno až dodatečně tzv. „změnou stavby před dokončením“ na podnět Police ČR a po schválení Odborem dopravy MMB, bez vyjádření OÚPR MMB.
 • v odpovědi nám chybí vyjádření k Hrnčířské, kde vznikla (září 2009) nová jednosměrka z rozhodnutí OD MMB
 • dále nám pan náměstek napsal: „Za stav cyklistické dopravy a její­ celkovou koncepci je plné odpovídá Odbor územního plánování a rozvoje MMB.“ – tento výrok je v rozporu se statutem jednotlivých odborů města Brna (viz OD, OÚPR MMB). Respektive OÚPR MMB je odpovědný za koncepci dopravy, OD MMB odpovídá za provádění a investice v dopravě. Oba odbory pak mají spolu úzce spolupracovat.

Jsou šťastná města, kde je občanský sektor vítán jako poradní a inspirační složka (podle našich informací např. Chrudim a Litoměřice). Mají-li odpovědní úředníci zájem připravovaná opatření více konzultovat, je zřejmé, že se snaží připravovaný záměr realizovat opravdu dobře a účelně. Z reakce pana náměstka i jednání OD MMB vyplývá, že jakékoli naše podněty jsou zásadně nevítány. Naše dokumenty jsou přitom přehledný a odůvodněný soupis problémových míst vycházející z našich dlouholetých zkušeností, tedy vlastně taková studie, kterou jsme zadarmo pro MMB udělali. Ve výše zmiňovaných „šťastných“ městech by byly takové dokumenty velmi vítány a došlo i aktivnímu navázání komunikace ze strany úředního sektoru. V zásadě nepotřebujeme žádné suché úřední vyjádření vynucené zákonem, ale aktivní komunikaci a tvůrčí řešení problémů. O to pan náměstek ani OD MMB však evidentně nemají zájem, což reakce na stížnost jednoznačně potvrzuje. S takovým přístupem souhlasit nelze.

Dokumenty

Média

Autoři článku: Dan Bárta, Vít Moštěk

5 Comments

 • No já jezdím bryněnským centrem každý den. Už z principu a protože je potřeba. Ten zákaz je mi úplně jedno. Furt tam vídím nějaké policajty ale nikdy nikdo nic neřekl.
  Ahh, už jste viděli novou cyklostezku vedle Moraváku? Je fakt skvělá! Co si ty pánové vlastně myslí? No, sem něco malujeme na ulici, vypada jako cyklostezka, i když vůbec nemá smysl protože cyklisty mají kám jezdit, není tam začátek ani konec. No ale v reklamě na volby můžeme tvrdit, že cyklisty mají cyklostezky hotové! Na hovno je to!
  La resistencia continua!!!

 • Andrej napsal:

  Měly byste si dávat víc pozor na pravopis, přečetl jsem jen kousek a hned jsem našel 2 chyby: „je z podivem“, „nedostečný“, …

 • Rychlonozka napsal:

  Přesně tak! Pan Macek se tváří jako velký nadšenec do cyklistiky a zastánce budování cyklostezek, ale v praxi se o nic nezasadí.
  Je to prostě takový šaškec.. Kašpárek na plakátu je prostě trefa!

 • Kajis napsal:

  Dle osobních stránek pana Ladislava Macka (odkazů, fotek a volebního programu) to vypadá, že se jedná o příznivce cyklistiky a aktivního cyklistu. Navíc za cyklostezky v Brně přímo bojuje viz. odstavec NOVÉ CYKLOSTEZKY z volebního programu jeho strany: http://www.ladislavmacek.cz/volebni-program-brno.phtml .Toto je ukázka realizace volebních slibů v praxi.

Napište komentář