Skip to main content

Sraz byl na Komenského náměstí před JAMU o 16 hodině, kde se nás sešlo a sjelo asi 200. Po úvodním přivítáním a seznámením se s předpokládanou trasou byla jízda započata průvodcem Martinem Špačkem. Nejprve byla směřována na Zelný trh, kde proběhlo předání vysvědčení naší radnici za činnost udělanou pro cyklisty v létech 2006-2010. Hodnocení bylo nevalné, jelikož jediná hezká známka byla za zpracování koncepce tzv. Generelu cyklodopravy, na jehož přípravě se podílelo i sdružení Brno na kole. Město si nechalo vypracovat již třetí koncepci za posledních 20 let (1992, 1997, 2010), přičemž ty předchozí byly naplněny jen z velmi malé části. Aktuální cyklo generel představil Martin Ander jako svůj splněný domácí úkol z loňské cyklojízdy.

Zbylé dvě negativně hodnocené vrcholné osoby města byli primátor Roman Onderka a náměstek pro dopravu Macek. Ti svou práci nehájili a hodnoceni byli jako nedostatečně. Následovalo vystoupení zástupců iniciativy působící proti soukromé výstavbě podzemních garážím na Zelném trhu. Iniciativa podpořila návrh BNK,  který navrhoval jako alternativu k podzemním garážím stojany na kola (nadzemní), neboť v historickém centru nemají auta co dělat.
Poté jsme znovu šlápli do pedálů a přes pěší zónu na Masarykově ulici pokračovali podle předpokládané trasy na Nové Sady, Poříčí, Hybešovu, Anenskou, Pekařskou, Mendlovo nám. a Hlinky přes řeku Svratku až k našemu cíli – občerstvovacímu zařízení Kolonáda, kam jsme dorazili kolem 18 hodiny.
Jízda byla dávkovaná jen kapacitou světelné signalizace na významných křižovatkách, i přesto byl však její průběh (až nečekaně) hladký. Jízda tentokrát nebyla zajištěna doprovodem policie, každý z účastníků byl individuálně zodpovědný za dodržování předpisů.

Další média:

Napište komentář