Skip to main content

Název projektu: Generel cyklistické dopravy na území města Brna
Termín jednání: 23.02 2010
Místo konání: OÚPR MMB Kounicova 67, Brno, místnost č. 360
Typ schůzky: 6. výrobní výbor

Prezentace:

 • p. Jebavý: úvodní slovo, začátek prezentace prezentace 06.pdf (12 MB)
 • p. Moštěk, p. Bárta (Brno na kole): prezentace mapy tras poptávaných cyklisty
 • p. Jebavý: komentář k mapě Brna na kole a pozitivní hodnocení, prezentoval trasy členů ČEMBA
 • p. Jebavý: prezentace stávajícího stavu a potenciálních změn města v územním plánu podle vývoje pracovních příležitostí a bydlení
 • p. Jebavý: příslib Ministerstva dopravy ČR, že dojde ke změně vyhlášky č. 30/2001 Sb. a pokusí se zvládnout změnu zákona č. 361/2000 Sb.
 • p. Jebavý: zopakování zásad návrhu z předchozích výborů: odstranění bariér (jednosměrky, …), v extravilánu vést cyklisty odděleně, v intravilánu integrovat do hlavního dopravního prostoru (HDP); etapizace cyklistické infrastruktury podle rozvoje území
 • p. Slavík: prezentace elektrokol, 4 ks zakoupilo Znojmo, 1 ks m.č. Komín. Rád by v centru realizoval cyklopůjčovnu, ale cyklisté do centra nemůžou.

Diskuze:

 • p. Ander: shrnutí a pozitivní hodnocení činnosti zpracovatele a Brno na kole
 • pí. Wendscheová: nutno přizvat Odbor vodního, lesního hosp. a zemědělství (OVLHZ) a Odbor životního prostředí (OŽP) pro případný konflikt zájmů
 • p. Jebavý: OŽP je přizváno, nepřišlo.
 • pí. Šamánková: OVLHZ přizveme příště.
 • p. Ander: připomenu vedoucím odborů.
 • pí. Xxx: informovala o problému s Policií při projednávání řešení průjezdu jednosměrkou na ulici Rybníček za pomoci cyklostezky v přidruženém dopravním prostoru (PDP), doporučila přizvat Policii ČR
 • p. Jebavý: informoval o přípravě vyznačení části Studentské trasy v terénu (pruhy, piktokoridory, přejezdy) Nový Lískovec(Petra Křivky) až centrum (Nové sady) na jaře 2010
 • p. Slavík: kde se dozvím o blízké budoucnosti připravovaných opatřeních pro cyklistiku?
 • mnozí: bude zveřejněna na webu města. Na Brno na kole se vloží odkaz, aby to lidé našli.
 • pí. Wendscheová: nutno zvážit vliv generelu na připravované stavby rekonstrukcí ulic M. Horákové, Minská, Údolní, Veveří
 • p. Lauermann z Brněnských komunikací: doporučuje koordinovat střety různých dopravních zájmů
 • mnozí: způsob řešení parkování kol zahrnout do návrhové části generelu, možnost je začít vyžadovat je u investorů
 • mnozí: problém parkování vozidel, poptávka po regulaci vyhláškou města, problém s obtížnou vynutitelností počtu míst při nové výstavbě

Osobní diskuze:

 • p. Slavík: rád by se osobně zapojil do Brna na kole
 • pí. Yyy: informovala o problematickém vynucování regulativů u investorů ve vztahu k dopravě v plánovaném Jižním centru mezi starým a novým vlakovým nádražím

Napište komentář