Skip to main content

Žalovali jsme město Brno kvůli rušení cykloobousměrek. Celkem jsme podali tři žaloby kvůli cykloobousměrkám Radnická, Rumiště a Mendlovo náměstí, a ve všech třech případech soud zrušil toto zrušení. Jiným slovy, zrušení cykloobousměrek bylo nejspíš nezákonné, zatím však nemáme k dispozici odůvodnění rozsudku.

Policejní aktivismus

Cykloobousměrky zrušil magistrát na základě iniciativy Policie ČR, rušení mělo proběhnout tajně jako “přílepek” k vyhlášce stanovující rezidentní parkování během léta a podzimu 2019. Rušení nebylo projednáno v Komisi dopravní Rady města Brna, ani v pracovních skupinách cyklodopravy na Odboru dopravy, o rušení nevědělo ani samotné vedení města. Rušení cykloobousměrek byl aktivismus několika příslušníků Policie ČR a několika zaměstnanců magistrátu. O rušení jsme se dozvěděli až z úřední desky.

Vedení města, Odbor dopravy a veřejnost jsme informovali ihned, jak jsme se o rušení dozvěděli. Během pár týdnů jsme zpracovali námitky ukazující, že cykloobousměrky jsou bezpečné, že jejich zrušením budou lidé na kolech vyhnání do nehodových míst, a že rušení je založeno na dojmech, v rozporu s daty o bezpečnosti a v rozporu s technickými podmínkami Ministerstva dopravy. Námitky dostala k dispozici celá Rada města Brna, stejně jako vedení Odboru dopravy, a podle našich informací s nimi mnozí radní a náměstci souzněli.

Město však v rušení pokračovalo a nám nezbyla jiná možnost, než o cykloobousměrky bojovat u soudu. Ve spolupráci s kanceláří Holubová advokáti jsme podali návrhy na zrušení vyhlášek, kterými Brno rušilo cykloobousměrky. Nyní nám soud dal ve všech třech případech za pravdu a zrušil tu část vyhlášek, kterými byly bezpečné cyklooobousměrky odstraněny.

Výňatek z rozhodnutí soudu týkající se cykloobousměrky Mendlovo náměstí.

Město obrací

Brno pro soudní spor o cykloobousměrky najalo externí právníky, kteří doslova “zuby nehty” ve svých vyjádřeních pro soud ospravedlňovali nezbytnost rušení cyklooobousměrek tam, kde se vyskytují v kombinaci s levostranným parkováním. Externí právníci převzali a vypilovali dojmologické stanovisko Policie ČR, podle kterého není možné takové cykloobousměrky vyznačovat. Na jedné straně se město o toto stanovisko opírá u soudu, na druhé straně jej však město ignoruje v případě cykloobousměrek Hrnčířská, Moravské náměstí (Brandlova-Joštova) a Opletalova, kde je situace naprosto stejná.

Město pokračuje v rozšiřování rezidentního parkování, které bude nově pokrývat i ulici Hrnčířská, kde v délce necelých 400 metrů je již od roku 2013 zřízena bezpečná cykloobousměrka, v délce 300 metrů dokonce v kombinaci s levostranným parkováním. V návrhu vyhlášky z března 2020 však město cykloobousměrku neruší a zachovává ji. U soudu tak Brno proti identické dopravní situaci bojuje za pomoci najatých advokátů, v případě Hrnčířské však již cykloobousměrku s levostranným parkováním zachovává. 

Během dubna 2019 Brno stanovilo cykloobousměrku Matulkova s levostranným parkováním i přes nesouhlas policie. Během léta a podzimu 2019 se stal nesouhlas policie svatým a město začalo cykloobousměrky s levostranným parkováním rušit. Během března 2020 již Brno zachovává cykloobousměrku Hrnčířská a v návrhu vyhlášky podivuhodně není zmíněno negativní stanovisko PČR. V dubnu 2020 město trojnásobně prohrává u soudu své rušení cykloobousměrek z předcházejícího podzimu.

Kam s cyklodopravou v Brně dál

Zlepšování podmínek pro lidi na kolech v Brně dlouhodobě stagnuje a Brno zaostává již nejen v evropském, ale už i českém měřítku. Na to poukázala i magistrátní analýza, podle které je “zásadní příčinou nedostatečné cyklistické infrastruktury dlouhodobě velmi nízká prioritizace ze strany vedení města a z ní vyplývající nedostatečná finanční a personální alokace zdrojů.” 

Proto jsme na poslední koncepční cykloskupině navrhli zvýšení lidských a finančních kapacit, které se budou věnovat cyklodopravě v Brně, a to jak na Magistrátu města Brna, tak na Brněnských komunikacích. Cykloskupina tento požadavek kladně přijala a měl by být posunut Radě města Brna. Aby se začaly věci posouvat dál, je nezbytné, aby se vedení města přihlásilo k aktivní podpoře udržitelné mobility a to nejen pouze symbolicky, ale především prakticky alokací desítek milionů korun ročně a vytvoření kvalitního týmu lidí, kteří se jí budou věnovat. Je nezbytné, aby město převzalo v plné míře zodpovědnost za vytváření těch nejlepších podmínek pro lidi na kolech, díky kterým se obyvatelé Brna nebudou bát sednout na kolo pro své každodenní cesty.

Děkujeme za podporu

Co přesně soudní rozhodnutí znamená se bude odvíjet od toho, jak se k tomu postaví město Brno. Je možné bezodkladně cykloobousměrky vrátit, anebo skrze nové vyhlášky jejich eliminaci dále prodlužovat. V každém případě je důležité, že svévolné a bezdůvodoné rušení funkčních a bezpečných opatření nezůstalo bez reakce. To bylo možné i díky podpoře desítek lidí, kteří nám během necelého týdne poslali nezbytné finance na úhradu soudních poplatků a práci advokátní kancleláře. Aktuálně máme díky veřejné finanční podpoře dostatek zdrojů i pro případné další spory, pokud by město v odstraňování bezpečné infrastruktury pokračovalo. Děkujeme vám za podporu!

Kompletní pokrytí kauzy rušení cykloobousměrek najdete zde.

Kontakt pro média: Michal Šindelář, tel. 733 286 101


Článek vznikl díky podpoře Open Society Foundations v rámci projektu AutoMat’s National Outreach Via Social Base Management.
Supported by a grant from the Open Society Initiative for Europe within the Open Society Foundations.

2 Comments

Napište komentář