Skip to main content

Mapa veřejností poptávaných cyklotras

Napsal/a 2010-01-2928 března, 2019NAŠE PROJEKTY

Na konci roku 2009 byla dopracována mapa k projektu „Brno na kole a pěšky“, který byl dotovaným grantem z Jihomoravského kraje. Cílem mapování bylo vytipovat ulice a cesty ve městě, které by cyklisté rádi využívali. Dále barevnou škálou rozlišit subjektivní míru nutnosti přizpůsobit tomu silnici.
Její využití vidíme především pro připravovaný Generel cyklistické dopravy města Brna.
Webová mapa: maps.google.com
Mapa pro Goole Earth:  CykloMapaJmK.kmz (90,1 kB)
Mapa v PDF: CykloMapaJmK-ekolisty.pdf (13,8 MB) – verze připravená do 1/2010 Ekolistů JmK; CykloMapaJmK.pdf (1,8 MB) – původní verze odevzdává objednateli
Textová zpráva: CykloMapaJmK-zaverecna_zprava.pdf (110,8 kB)
Aktualizace: 23. února 2010 byla mapa oficiálně prezentována na 6. výrobním výboru generelu, kde byla pozitivně hodnocena a bude oficiálně použita jako jeden z podkladů pro výrobu konceptu.
Prezentace na generelu: gen-mapa_poptavky.pdf (354,7 kB)

Napište komentář