Skip to main content

Kudy jezdíš? Také vám už kamarádi na kole položili tuto otázku? Vylíčili jste jim jak šikovně křižujete město? Tak stejnou otázku na vás měli my.
Naší snahou bylo aby lidé do speciální aplikace zakresli své brněnské cesty na kole, které běžně využívají. Cílem bylo získat data využitelná pro vytvoření neoficiální mapy tras a jako jeden z podkladů pro generel cyklodopravy.
Internetová aplikace byla spuštěna 15. dubna a veřejně byla propagována od 24. dubna do 31. května. Celkem 66 lidí zadalo 175 tras městských tras.

Předběžné výsledky (pouze geometrie bez osobních dat)

Postup prací:

 1. výstavba aplikace (leden – duben 2010)
 2. průzkum (květen 2010)
 3. publikace původní dat (červen 2010)
 4. vyhodnocení a interpretace (cca prázdniny 2010)
 5. návrh neoficiální mapy tras (do konce roku 2010)

Koncepce průzkumu

Co potřebujeme od vás vědět?

 • zdroje a cíle cest na kole
 • skutečný průběh cesty ve městě a okolí (příměstských obcích)
 • časové a frekvenční zvyklosti
 • vybrané demografické informace o vás

Co je cílem?

 • popsat průjezdnost města pro nemotorovou dopravu
 • definovat hlavní zdroje a cíle našich cest
 • poznat dopravní chování cyklistů
 • zíslat základní demografické údaje o cyklistech
 • zapojit do projektu 5% brněnských cyklistů (tj. cca 400 lidí)

Já už mám hodně tras v GPS, můžu je někomu poslat?

 • cílem není zjistit kudy jednou někdo jel, ale popsat toto dopravní chování v prostoru města s ohledem na jeho opakování a účely
 • zadání trasy je na několik minut práce a myslíme si, že to je účelně vynaložená energie

K čemu to bude sloužit?

 • pro vytvoření mapy neoficiálních a neznačených tras pro veřejnost
 • pro tvorbu Generelu cyklistické dopravy na území města Brna. Objednatel město Brno, zpracovatel Ados. Brno na kole se účastní tvorby tohoto klíčového projektu.
 • jako argument při jednání s městem
 • pro propagaci a prezentaci cyklistické dopravy ve městě
 • anonymizovaná data mohou být předána třetím osobám

Použité technologie

 • Openlayers
 • Geoserver
 • PostgreSQL/Postgis
 • Apache/PHP
 • knihovny jQuery, Thickbox, jQuery.validate, MapBuilder (proxy.php)

Napište komentář