Skip to main content

Tento článek je součástí seriálu pravidelných příspěvků, které od roku 2010 popisují zejména změny k lepšímu v brněnských ulicích, tentokrát za celý rok 2021. Tento rok lze shrnout jako realizace drobností, značné množství nových stojanů, promarněné rekonstrukce ulic a minimum přínosných opatření. O většině jsme průběžně informovali na našem facebooku. Finanční přehled všech staveb od první stavby v 90. letech naleznete v článku Co buduje radnice. Dřívější články jsou k nalezení pod štítkem změny.

Nedostatečná přestavba ulice Plotní

Po dokončení rekonstrukce Dornychu 2020 byla dokončena i rekonstrukce Plotní obé za 1,5 miliardy Kč. Měla se z ní stát klidná ulice pro MHD a cyklisty a vzbudila tolik negativní pozornosti i mimo brněnskou cyklokomunitu, že k tomu byly publikovány samostatné články Trychtýř na cyklisty a Nelidská bída. K stavbě samotné jsme měli dostaveníčko v roce 2018 s někdejším náměstkem Mrázkem (ANO), z navrhovaných změn se do realizace nedostalo nic, ani změna jedné jediné značky.
Stavbu lze shrnout: tady je ulice Plotní určujeme ji pro cyklisty, sice ani na jednom konci nikam nevede (na jedné straně končí piktogramem na 6 pruhu Dornych a na druhé straně kličkuje v zástavbě Komárova), jízda po ní je sice místy nelegální, nebezpečná, kolizní, nemá příčné vazby v území, ale víc v Brně v 21. století neumíme. Tato přestavba také ukazuje, jak dopadne nové nádraží u řeky.

Foto: Michal S.

Marné pokusy na rekonstrukci Lesnické

Ulice Lesnická je po rekonstrukci tramvaje, ze strachu PCR nebyl vyznačen stoupací cyklopruh šířky 1,25m. Zato všechny tři nástupní hrany dvou zastávek byly vyřešeny unikátně, podvakráte pro cyklisty nevhodně – jednou je na Tomanově do kopce nucen objíždět nástupní plochu by-passem, podruhé z kopce na Tomanově vjíždět do kolejiště a křížit koleje (stejná chyba jako na Údolní). Třetí zastávka Zemědělská pak je řešena použitelně pojížděnou nástupní hranou zato spolu s auty. Přitom léta známe správné řešení průjezdu cyklisty přes tramvajovou zastávku: Cyklovídeňská zastávka, v Brně však máme kreativní průmysl slepých cest na výši.

Foto: Ivana T.

Obousměrka Gorkého, jednosměrky a vývoj námitek

V roce 2019 jsme podali mnoho námitek ke změnám dopravních značek, které zhorší bezpečnost při jízdě na kole. Původně byly zamítnuty a o jejich oprávněnosti rozhodl až soud. Některé, jako Gorkého, byly vyřešeny kompromisem realizovaným až v březnu 2021. Ulice Veselá na realizaci kompromisu s cyklisty v protisměru stále čeká (v souvislosti s řetězem staveb teplovod, JKC). V roce 2020 a 2021 byly podány námitky další, jejich úspěšnost lze zhodnotit níže. Nejkrásnější ale je, když námitky už není třeba podávat, tak jako v případě Sirotkovy, kde nesouhlas PČR byl vyvážen argumenty státní správy OD MMB. Souhrn v tabulce níže nebo v barevné tabulce.
Po dekádě zjednosměrňování lze konstatovat, že počet jednosměrek stoupá rychleji než cyklo-obousměrek (viz tabulka bilance na konci článku). Samo o sobě to nemusí být tak tragické, dost často takové nové jednosměrné ulice nikam nevedou. O to víc je důležitější mít obousměrné takové, které někam vedou.

Foto: ulice Gorkého Luigi P.

ulicedatum námitkypředmětstavč.j. OD MMBodkaz na námitku
Kroupova5.9.2021zachování obousměrnosti pro kolapodáno (6.9.2021)MMB/0408820/2021/PERdocs
Slovinská (OPS Vackova)30.6.2021obnovení jednosměrkyzamítnuto – dle pasportuMMB/0348216/2020/ZAVdrive
Slezská (OPS Sirotkova)6.4.2021zachování obousměrnosti pro kolavyjmuto z OPS a řešena samostatně stanovením 13.10.2021.MMB/05221152-2/2020/VOSdocs
M.Steyskalové (OPS Sirotkova)6.4.2021zachování obousměrnosti pro kolazamítnutoMMB/05221152-2/2020/VOSdocs
Korejská (OPS Zborovská)6.4.2021zachování obousměrnosti pro kolařešeno samostatně stanovením 24.11.2021MMB/0026914-1/2021/VOSdocs
Opletalova18.9.2020rušení cykloobousměrkyřešeno novým návrhem 20.11.2020MMB/0348216/2020/ZAVdrive
Merhautova16.7.2020absence cykloopatření, zavedení dveřní zóny, BESIPzamítnutoMMB/0237408/2020/ZAVdrive
Mlýnská (OPS Špitálka)23.6.2020zachování cyklopruhuvyjmuto z OPS a řešeno samostatně, zřejmě s vjezdem do Vlněny mezi budovami D a E.MMB/0095922-2/2020/VOSdrive
Palírenská23.6.2020zachování obousměrnosti pro kolanestanoveno – dle pasportuMMB/0198776/2020/HAdrive
Davídkova9.1.2020doplnění přejezdu pro cyklisty a další opatřenístav neznámý, stavba se realizuje do 15.4.2022MMB/0526691/2019/ZAVdrive
Vsetínská9.1.2020zachování obousměrnosti pro kolazamítnuto – dle pasportuMMB/0522422/2019/HAdrive
Rebešovická6.1.2020doplnění přejezdu pro cyklisty a další opatřenízamítnuto 15.3.2021MMB/0502558/2019/HAdrive
Nádražní24.12.2019rušení přechodu pro chodcezamítnutoMMB/0234642-1-0/2019/VOSdrive
Havlíčkova16.12.2019zachování obousměrnosti pro kolanestanoveno – dle pasportuMMB/0498552/2019/PALOdrive
Novolíšeňská7.12.2019zachování cyklopruhuzamítnuto – dle pasportuMMB/0485611/2019/HAdrive
Gorkého16.8.2019zachování obousměrnosti pro kola a plánované rozšíření po rekonstrukci ulicevyřešeno jako kompromis cykloobousměrky 26.11.2020MMB/0279547-1/2019drive
Mlýnská (úsek Rumiště-Dornych)15.8.2019zachování obousměrnosti pro kolanavráceno zpět na základě rozhodnutí souduMMB/0224369/2019drive
Rumiště15.8.2019zachování obousměrnosti pro kolanavráceno zpět na základě rozhodnutí souduMMB/0224369/2019drive
Mendlovo nám.15.8.2019zachování obousměrnosti pro kolanavráceno zpět na základě rozhodnutí soudu. Úprava místa stanovovená 22.4.2020 nakonec nerealizována.MMB/0224291/2019drive
Veselá vč. Solniční31.7.2019zachování obousměrnosti pro kola a plánované rozšíření po rekonstrukci ulicevyřešeno jako kompromis 7.2.2020 cykloobousměrky, dosud nerealizováno pro stavbu teplovodu 2020/01-2021/10MMB/0224294/2019drive
Radnická31.7.2019zachování obousměrnosti pro kolanavráceno zpět na základě rozhodnutí souduMMB/0224294/2019drive

Piktogram/cyklopruh Vejrostova II. (Brno-Bystrc, 850 m)

Celková délka trasy B26 je 4,5 km. (MNK, OSM)

Piktogram/cyklopruh Vejrostova II. malovaný o prázdninách 2021 v úseku Říčanská-Ečerova se skladbou: 150m nic, 300m piktogramy, 400m cyklopruhy, 250m cyklopruh na jedné straně.
Jde o chybějící díl mezi:
• veskrze spojitým cyklopruhem z roku 2019 Hostislavova vedoucí dosud od Chrpové po Říčanskou mezi Žebětínem a Bystrcí v délce 1,4 km
• piktogram/cyklopruh Odbokářská/Vejrostova I. také z roku 2019 v úseku Ečeřova-Vondrákova.
Celká délka opatření různé kvality je od Žebětína-Chrpová až do Bystrce-Vondrákova 4,5 km.
Foto: Marek L.

Stoupací piktogram/cyklopruh Tvrdého (Brno-střed, 600 m)

Pouze ve směru do prudkého kopce vznikl v květnu 2021 od Úvozu 150m piktogram/ 300m cyklopruh/ 150m piktogram končící na Vaňkově nám. Je to takové opatření z nouze, nebude ani vytoužené ani úžasné.
Foto: z facebooku, autorovo jméno ztratil

Cyklostezka Těžební (Černovice, 350 m)

Cyklostezka, která navazuje na cyklostezku Vlastimila Pecha, vznikla cca v červnu 2021 konverzí přechodu na přechod/přejezd, rozšířením chodníku v délce 80 m při stavbě zastávku autobusu, legalizací stávajícího chodníku. Končí poněkud nezaintegrovaně na ulici Olomoucké.
Foto: Marek L.

Cyklostezka Svitavský náhon (Brno-střed, 250 m)

Cyklostezka Svitavský náhon je záměr podél někdejšího náhonu. Nyní v úseku Mlýnská-Čechyňská postavil v dubnu 2021 developer CTP kousek z ní. Na jedné straně končí plechovou bránou, na druhé štěrkem v parku u Zvonařky. Samotné provedení je poněkud bizarní, neb asfalt je položen až ke kmenům stromů, plotům, ke zdím.
Foto: Marek L.

Cyklostezka Kníničská (Brno-Komín,700 m)

Cyklostezka podél jižního konce Kníničské mezi autobusovou „zastávkou Svratecká“ a tramvajovou zastávkou „vozovna Komín“ vznikla osazením dvou značek C8 smíšená cyklostezka při plošné opravě stávajícího chodníku. Legalizace končí pro tuto chvíli na přechodě na tramvajovou zastávku vozovna Komín a brzy bude pokračovat další 1 km až k lávce Bráfova. Stavebně je navazující úsek hotov, čeká se na značky „stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů“.
Lze se domnívat, že dlouhodobá poptávka veřejnosti mít cyklostezku mezi Komínem a Žabovřeskami na severním okraji ulice Kníničská byla naplněna realizací na okraji jižním. Zřejmě snadnější bylo prosadit právě tuto variantu, kde nikdo nechodí ale ani neexistuje příliš důvod po jižní straně jezdit – nejsou zde cíle ani dobré vazby na okolí.
Foto: Ivana T.

Stojany „U“ na 75 místech

V letošní roce se pokračovalo stejným tempem jako v roce 2020 a stejnou technologií montování stojanů typu „U“ v sestavách 2×U nebo 3×U trubek jako jeden kus. Letos bylo instalováno 280 trubek „U“ na 75 místech s kapacitou teoreticky pro 560 kol, menší část vznikla jako mobiliář v rámci staveb nebo rekonstrukcí (např. parkovací dům Polní). Letošní stojany naleznete na mapě 2021 tady. Všechny stojany v Brně vůbec jsou na mapě zde a celkem je zmapováno 274 míst se stojany typu „U“ (225 z nich bylo explicitně vybudováno městem) s počtem 1223 trubek „U“ a tím teoretickou kapacitou 2446.

Servisní stojany

V lednu 2021 bylo pořízeno a nainstalováno 8 montážních stojanů (výrobek polského IBombo model pravděpodobně PRS Scandic, dodavatel Cyklohub za cenu 250 tisíc Kč), kde si lze opravit kolo – typicky něco utáhnout, vyměnit nebo dofouknout duši. Celkem je montážních stojanů v Brně už 14, viz mapa. Některé jsou pod silným uživatelským tlakem, což není nic výjimečného. Zařízení ve veřejném prostoru nutně musí počítat s náklady na pravidelnou údržbu.

Připravované projekty

Stavby v realizaci:
• podjezd cyklostezky Svitavská (ul. Hladíkova)
• Nábřeží Svratky etapa VI a VII (úsek ul. Ludmily Konečné-Holandská)
• PZ Cyklostezka Brno–Jinačovice–Kuřim, úsek R1
• MČ Brno-Chrlice, cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117
• legalizace chodníku na cyklostezku/chodník s povoleným vjezdem podél ulice Kníničská a Žabovřeská v úseku zast. Svratecká po lávku u zast. Bráfova

Z připravovaných akcí lze očekávat tyto realizace:
• cyklostezka Svitavská (Kaštanova-Černovická) – 2022+
• a další stavební akce naleznete v článku: Co buduje radnice

Získalo podporu ITI: Výzva č. 60: IROP, SC 1.2 Podpora cyklodopravy VI
• PZ Cyklostezka Brno–Jinačovice–Kuřim, úsek R1
• PZ Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I, II etapa
• PZ Cyklostezka Čebín–Drásov
• MČ Brno-Chrlice, cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117

Sumarizace cyklistické infrastruktury

Délka komunikací (odkaz ke konkrétnímu datu) v Brně je 1003 km (vč. dálnic a silnic I., II. a III. třídy; dle Ročenky dopravy vydané BKom 2015):

 • z toho 20 km dálnic (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 46 km silnic I. třídy (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 118 km silnic II. a III. třídy (spravuje Jihomoravský kraj) [BKom 2015]
 • z toho 820 km místních komunikací (spravuje město Brno) [BKom 2015]
  • z toho cca 51 km cyklostezek (značky B11/C8/C9/C10) [highway=cycleway OR cycleway=track]
  • z toho 14 km ulic s cyklopruhy (značky IP19, IP20) [(cycleway=lane OR cycleway=share_busway) + 0,5×(„cycleway:right“=lane OR „cycleway:left“=lane OR „cycleway:right“=share_busway OR „cycleway:left“=share_busway) OR ( (cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)]
  • z toho 171 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes]
   • z toho 11 km (51 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [opposite]

Mapy: Všechny obousměrky v Brně a Všechny známé stojany na kola (mapy jsou stále aktuální, nezastarávají od publikace článku).
Vývoj infrastruktury za poslední dekádu:

 cyklostezkacyklopruhyjednosměrky mimo ZÁKOSz toho cyklo-obousměrky
20123681422
2017431115910
2021511417011

3 Comments

Napište komentář