Skip to main content

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)]z toho 157 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes]z toho 10 km (50 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [opposite]”

Tento článek popisuje změny k lepšímu v brněnských ulicích za 2. polovinu roku 2017. Dřívější změny jsou k nahlédnutí tady. O většině jsme průběžně informovali na našem Facebooku.

Příští rok a dále nás budou postupně dohánět kostlivci velkých a středních staveb, které nejprve zcela opominuly zohlednění lidí na kole. A později – pokud vůbec – došlo k nedostatečným úpravám (VMO Žabořeská I a II, VMO Plotní, VMO Tomkovo nám., VMO Rokytova, rekonstrukce Křenová I 2017, Olomoucká 2016 a Francouzská 2017).

Piktogramy na Jihlavské (Brno-střed, 500 m)

V srpnu proběhla změna značení na ulici Jihlavské (krajská silnice II/602) od Krematoria po Dlouhou v délce 500 m a odhadované ceně 700 tis. Kč podle 2 roky starého projektu a 5 let starého konceptu. Za tu dobu byl projekt upravován kompromisy, které zásadně snižují přínos opatření za hranu přípustného minima:

 • do kopce vznikl pouze 250 m dlouhý cyklopruh do křižovatky (+)
 • na zbývající délce budou vyznačeny pouze piktogramy*** (-)
 • bylo nevhodně změněno uspořádání připojovacího pruhu z kopce (-)
 • nebyly opraveny propadlé kanály (-)
 • nebyly odfrézovány vyjeté koleje (-)
 • nebyla legalizována jízda po chodníku pro klidnější povahy (-)
 • značná část jen dva roky starého značení musela být zase odfrézována (-)

Vzhledem k délce příprav tohoto projektu je již nyní nutné začít projektovat řešení, které bude splňovat alespoň minimální bezpečnostní nároky a po skončení životnosti dnešní úpravy nahradí dnešní provizorium. Předkládáme jeho vizi níže.

*** Použití piktogramů na většině délky je z hlediska bezpečnosti nedostatečné vzhledem k intenzitám dopravy 24.000 voz/den, 9 % těžkých vozidel a 500 cykl/den (dle ČSN 736110 tab 24 a obr 56). Město dlouhodobě sleduje cyklostezku v relaci Kampus-Krematorium, ta je však schopna obsloužit pouze 1/3 z celkové cyklistické dopravy. MapaStDZ1StDZ2vize pro rok

Cyklopruh Olomoucká (Černovice, 1,8 km)

Další prázdninovou realizací je vyhrazený cyklopruh na ulici Olomoucká v úseku od Cornovovy po Černovičky v délce 1,8 km. Projekt se táhne od roku 2014, kdy si jeho přípravu vyžádali zaměstnavatelé Černovické terasy. Z města je cyklopruh v celé délce nepřerušený, do města je v křižovatkách přerušený a nahrazen piktogramy.

Má také pár much:

 • špatný stav povrchu vozovky
 • zanedbané návaznosti na nedávno realizované okružní křižovatce Řípská
 • nevyřešená návaznost na dříve realizované opravy Olomoucké 2016 a Křenové centrum 2017
 • již zmíněná nespojitost pruhu ve směru do města

Pro méně otrlé by však měl existovat vlídnější příjezd na Terasu a to skrze ul. Havraní od Černovic přes těžebnu a skrze ul. Černovičky přes žel. trať od Juliánova. MapaStDZ1StDZ2StDZ3.

Ochranné pruhy Technická (Královo Pole, 500 m)

Historicky první “jízdní pruh pro cyklisty” v Brně byl vyznačen na konci července 2017 na části ulice Technická v Technologickém parku. Jízdní pruh pro cyklisty (označovaný také jako ochranný nebo víceúčelový) není vyhrazeným jízdním pruhem, což znamená, že jej řidiči motorových vozidel mohou častěji pojíždět – typicky v případě vyhýbání se s protijedoucím vozidlem. Řidič motorového vozidla však nesmí ohrozit cyklistu jedoucího v tomto ochranném pruhu. Více viz TP179.
Projekt cyklopruhů pruhů pro Technickou existuje od prosince 2015, kdy si jeho zhotovení objednal a zaplatil Technologický Park Brno. Po roce a půl byl projekt realizován. MapaStDZ1StDZ2.

Obousměrka Dulánek (Židenice, 150 m)

Obousměrka vzniklá na konci roku v rámci celkové rekonstrukce ulice, nemá velký dopravní význam, ale věci vzniklé jakoby samy od sebe vždycky potěší. StDZ1StDZ2

Stojany typu “U” (Brno-střed, 50 ks trubek)

V centru v srpnu vyrostlo dalších 50 trubek “U”, povětšinou nahrazujících nevhodné stojany nebo zvyšujících stávající kapacitu:

 • Svoboďák: 4× hnízdo – náhrada za drátolam i nové
 • Joštova (FSS): 2× hnízdo – navýšení kapacity
 • Bílý dům (Atlas): 1× hnízdo – náhrada za drátolam a navýšení kapacity
 • Malinovského nám. (Dům Umění): 1× hnízdo – nové
 • Jánská (pasáž Alfa): 1× hnízdo – nové
 • Jakubák: 1× – navýšení kapacity

Mapa všech stojanů.

Připravované projekty

Z připravovaných akcí lze očekávat tyto realizace:

 • cyklo-pruhy (případně doplněné piktogramy) Novolíšeňská
 • jednostranný (stoupací) cyklo-pruh (případně doplněný piktogramy) Kolejní, E. Přemyslovny-Dlouhá, Osová, Líšeňská-Křtinská, Jihlavská (úsek Krematorium-Dlouhá), Pisárecká
 • cyklo-obousměrka po rekonstrukci ulice v části Francouzské – 2017
 • cyklo-obousměrky Veselá (Skrytá-Solniční), Solniční (Veselá-Opletalova), Orlí (Divadelní-Novobranská)
 • podjezd cyklostezky Svitavská (ul. Hladíkova) – 2018+
 • přejezd Svitavské cyklostezky přes ulici Cejl-Zábrdovická – 2018
 • cyklostezka Svitavská (Kaštanova-Černovická) – 2018+

Všechny obousměrky v Brně

Zobrazit větší mapu (mapy jsou stále aktuální, nezastarávají od publikace článku). y jsou stále aktuální, nezastarávají od publikace článku).

Sumarizace

Délka komunikací v Brně je 1003 km (vč. dálnic a silnic I., II. a III. třídy; dle Ročenky dopravy vydané BKom 2015):

 • z toho 20 km dálnic (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 46 km silnic I. třídy (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 118 km silnic II. a III. třídy (spravuje Jihomoravský kraj) [BKom 2015]
 • z toho 820 km místních komunikací (spravuje město Brno) [BKom 2015]
  • z toho cca 44 km cyklostezek (značky B11/C8/C9/C10) [highway=cycleway OR cycleway=track]
  • z toho 12 km ulic s cyklopruhy (značky IP19, IP20) [(cycleway=lane OR cycleway=share_busway) + 0,5×(“cycleway:right” OR “cycleway:left”) OR ((cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)]
  • z toho 157 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes]
   • z toho 10 km (50 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [opposite]

2 Comments

 • Marek Lahoda napsal:

  Z té Jihlavské by člověk brečel. Sice tam stejnak nejsou 2 pruhy pro auta do kopce až od spodu od Vídeňské, takže nemá naprosto žádný smysl je dělat v horní části. Ale my jsme řekli ne! To by se těm cyklistům moc ustupovalo, bylo by to pro ně moc bezpečné a ještě by nám tu začali jezdit!

Napište komentář