Skip to main content

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)] z toho 155 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes] z toho 9 km (47 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [opposite]”

Tento článek popisuje změny k lepšímu v brněnských ulicích za rok 2016. Dřívější změny jsou k nahlédnutí pod štítkem změny. O většině jsme průběžně informovali na našem Facebooku.
Plány města na roky příští se v penězích zřejmě navýší, bohužel se ale mají soustředit mimo centrum města, tedy tam, kde je poptávka malá. Přínosy samotných projektů jsou, z mnoha důvodů, omezené.

Obousměrka Fanderlíkova (Žabovřesky, 200 m)

V březnu 2016 bylo změněno dopravní značení na Fanderlíkově, do konce července 2016 byla obousměrná pro všechna vozidla z důvodu oprav Minské. Tímto opatřením se trochu zjednoduší průjezd oblastí po trase X128 východ-západ.

Obousměrka Pod Nemocnicí (Bohunice, 270 m)

V dubnu 2016 byla vyznačena obousměrka Pod Nemocnicí, umožňující zajímavý průjezd Bohunicemi východ-západ po trase X171. StDZ1, StDZ2.

Obousměrka Uzbecká (Bohunice, 190 m)

Obousměrka Uzbecká a Pod nemocnicí II. vznikla za účelem legalizace parkování aut. Zůstala však zachová průjezdnost na kole na trase východ-západ tj. X141 a X171 a obslužnost Uzbecké na kole. StDZ1, StDZ2.

Další stojany na hlavním nádraží (19 ks)

V září 2015 byly osazeny 4 stojany při rekonstrukci chodníků vlevo od vchodu nádražní budovy (jejich osazení bylo neprakticky rovnoběžně s fasádou a příliš blízko sebe). Letos v listopadu 2016 byly vyměněny za nerezové a to 5 ks vlevo a další 10 ks na novém místě vpravo od vchodu (tentokrát už kolmo k fasádě budovy). Dále byly osazeny 4 ks vedle bočního (nočního) vchodu do pošty u kusých kolejí 5 a 6 nástupiště.

Drobnost na konec (Pisárky, 10 m)

I drobné změny se cení. Na cyklostezce podél Svratky nedaleko Anthroposu nechalo město odstranit kamenité pole vodoteče. Pokud dobře vzpomínáme tak po téměř 20 letech drncání je tu po novu hladká zámková dlažba. Půl foto Petr Doležal.

Přejezd vlečky BVV (Uhelná, Brno-střed)

Někdy je nejlepší, když si člověk pomůže sám (Urban Dynamics), zde intervence pod názvem Koloport v rámci Městských zásahů Brno 2016. Díky!

Příští rok očekáváme

Z připravovaných akcí lze očekávat tyto realizace:

 • cyklo-pruhy (případně doplněný pikto-pruhy) Novolíšeňská, Olomoucká,
 • jednostranný (stoupací) cyklo-pruh (případně doplněný pikto-pruhy) Kolejní, E.Přemyslovny-Dlouhá, Osová, Líšeňská-Křtinská, Jihlavská (úsek Krematorium-Dlouhá), Pisárecká,
 • cyklo-obousměrka Optátova, Za Divadlem,
 • betonové svodidlo na cyklostezce podél ul. Kníničská v délce cca 500 m,
 • cyklo-obousměrka po rekonstrukci ulice Cornovova – jaro 2017,
 • cyklo-obousměrka po rekonstrukci ulice v části Francouzské – 2017,
 • podjezd cyklostezky Svitavská (ul. Hladíkova) – 2018+,
 • cyklostezka Svitavská (Kaštanova-Černovická) – 2018+.

Všechny obousměrky v Brně


Zobrazit větší mapu (mapa je stále aktuální, nezastarává s časem od publikace článku)

Sumarizace

Délka komunikací v Brně je 1003 km (vč. dálnic a silnic I., II. a III. třídy; dle Ročenky dopravy vydané BKom 2015):

 • z toho 20 km dálnic (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 46 km silnic I. třídy (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 118 km silnic II. a III. třídy (spravuje Jihomoravský kraj) [BKom 2015]
 • z toho 820 km místních komunikací (spravuje město Brno) [BKom 2015]
  • z toho cca 42 km cyklostezek (značky B11/C8/C9/C10) [highway=cycleway OR cycleway=track]
  • z toho 10 km ulic s cyklopruhy (značky IP19, IP20) [(cycleway=lane OR cycleway=share_busway) + 0,5×(„cycleway:right“ OR „cycleway:left“) OR ((cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)]
  • z toho 155 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes]
   • z toho 9 km (47 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [opposite]

Napište komentář