Skip to main content

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)] z toho 157 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes] z toho 12 km (54 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [opposite]”

Tento článek popisuje změny k lepšímu v brněnských ulicích za 2. polovinu roku 2018. Dřívější změny jsou k nahlédnutí tady. O většině jsme průběžně informovali na našem facebooku.

Cykloobousměrka Orlí (Brno-střed, 100 m)

V rámci srpnové realizace 1. etapy rezidentního parkování (OPS_01.01 Centrum) byla realizována obousměrka Orlí v úseku Divadelní-Novobranská. StDZ.

Cykloobousměrky v okolí ulice Veveří (Brno-střed, 800 m)

Během konce září bylo namalováno v rámci realizace 2. etapy rezidentního parkování v oblasti „OPS 01.13 Grohova“ 800 m cykloobousměrek. Jsou napojeny na radiálu Veveří, jmenovitě Jiráskova, Grohova, Pekárenská, část Obilního trhu (nedávno ještě obousměrná pro všechny). Zrušena byla cyklo-obousměrná část na Gorkého. Ta se ale vrátí a bude v celé délce ulice (od Úvozu po Veveří), přibude ještě cyklo-obousměrka Arne Nováka. To vše po dokončení již zahájené rekonstrukce na konci roku 2019.
Tyto obousměrky zatím netvoří alternativní trasy hlavním tepnám, ale zjednodušují místní dopravní obsluhu na kole mezi Obilňákem, budovami FF MUNI a Konečného nám., StDZ1 a 2.

Rekonstrukce povrchu cyklo-obousměrky Dominikánské nám. (Brno-střed, 200 m)

Rekonstrukce Dominikánského náměstí (a části ul. Veselá) přinesla také jeden drobný detail, který usnadní lidem průjezd na kole. Ve spodní části náměstí byla použita dlažba 10×10 pro vytvoření dvou pásů při okraji vozovky, které umožní méně drncavou jízdu na kole. Říká se, že ďábel tkví v detailu a tento detail se opravdu povedl. Díky putuje za radním Brna-střed Petru Bořeckému, zachráněno na poslední chvíli při realizaci.

Pás dlažby šířky 1 m z kostek 10×10 je pro kola výrazně lepší než z kostek 20×20. Např. stav navazující ul. Dominikánské je po letech, kde jsou právě 20×20, strašný. Optimální by bylo doplnit ji páskem z řezané dlažby nebo zapuštěným kamenným obrubníkem šířky ~25 cm a domyslet vazby na koncích na současné (Veselá) i budoucí povrchy (Panská, Dominikánská). V rámci rekonstrukce také přibyly 2×4ks „U“ stojanů na kola a 1×4ks „U“ byl v rámci ulice přesunut na jiné místo.

Cyklo-obousměrka Matulkova (Královo pole, 100 m)

V rámci rekonstrukce ulice po provedené kanalizaci byla na polovině ulice realizována obousměrka, bohužel bez valných vazeb dále. StDZ1, 2.

Nové stojany typu „U“ (17 míst, 82 trubek, celé Brno)

Od listopadu postupně rostly letošní stojany, cca 17 míst s 2 až 10 trubkami ve tvaru „U“. Celkem by to mělo být 82 ks trubek „U“, kvalitních stojanů, ke kterým lze bezpečně zamknout kolo, za cca 820 000 Kč. Zatím 5 míst nebylo v terénu dohledáno (17 trubek), více viz mapa. Více foto zde.

Připravované projekty

Z připravovaných akcí lze očekávat tyto realizace:

 • víceúčelový pruh Hostislavova (Žebětín-Bystrc)
 • jednostranný (stoupací) cyklo-pruh (případně doplněný piktogramy) E. Přemyslovny-Dlouhá, Osová, Pisárecká
 • cyklo-obousměrky Veselá (Skrytá-Solniční), Solniční (Veselá-Opletalova), Gorkého, Arne Nováka
 • podjezd cyklostezky Svitavská (ul. Hladíkova) – 2020+
 • přejezd Svitavské cyklostezky přes ulici Cejl-Zábrdovická – 2019
 • cyklostezka Svitavská (Kaštanova-Černovická) – 2020+
 • a další stavební akce naleznete v článku: Co buduje radnice

Všechny obousměrky v Brně

Zobrazit větší mapu a mapa všech známých stojanů (mapy jsou stále aktuální, nezastarávají od publikace článku).

Sumarizace

Délka komunikací v Brně je 1003 km (vč. dálnic a silnic I., II. a III. třídy; dle Ročenky dopravy vydané BKom 2015):

 • z toho 20 km dálnic (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 46 km silnic I. třídy (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 118 km silnic II. a III. třídy (spravuje Jihomoravský kraj) [BKom 2015]
 • z toho 820 km místních komunikací (spravuje město Brno) [BKom 2015]
  • z toho cca 44 km cyklostezek (značky B11/C8/C9/C10) [highway=cycleway OR cycleway=track]
  • z toho 13 km ulic s cyklopruhy (značky IP19, IP20) [(cycleway=lane OR cycleway=share_busway) + 0,5×(„cycleway:right“ OR „cycleway:left“) OR ((cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)]
  • z toho 157 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes]
   • z toho 12 km (54 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [opposite]

Napište komentář