Skip to main content

Tento článek je součástí seriálu pravidelných příspěvků, které od roku 2010 popisují zejména změny k lepšímu v brněnských ulicích, tentokrát za celý rok 2022. Tento rok lze shrnout jako realizací podjezdu Hladíkova, cyklostezek na okrajích města, několik nevýznamných obousměrek a další série stojanů k nimž nevede bezpečná cesta. O většině jsme průběžně informovali na našem facebooku. Finanční přehled všech staveb od první stavby v 90. letech naleznete v článku Co buduje radnice. Dřívější články jsou k nalezení pod štítkem změny.

Podjezd Hladíkova (Brno-střed, 165 m)

Výkres z roku 2019 publikovaný ve výběrového řízení v roce 2021.

Po 20 letech odkládání a hledání řešení jsme dospěli k řešení v podobě k podjezdu. K 1. září 2022 byl otevřen podjezd Hladíkova, ve výstavbě byl přibližně rok s cenou 19 mil. Kč s DPH. Součástí stavby podjezdu o celkové délce 165 m je i prakticky kolmé křížení stávající železniční vlečky s prefabrikovaným přejezdem veloStrail s maximální ochranou kolejnice před smykem, jde zřejmě o první použití v Brně. Pod mostem je nejnižší podjezdná výška 2,5 m na okrajích mostu, uprostřed o něco více. Světlá šířka mezi zábradlím u řeky a gabionem při opěře mostu je 3,5 m, vyasfaltovaná šířka má 3,0 m. Sklony jsou dle výkresu od přejezdu 8,3 % na délce 66 m a 9,6 % na 48 m a jsou poměrně snesitelné na místní situaci (most a vlečka). Směřovat bychom ale měli přibližně na poloviční sklon. Rozhled do oblouků a přes překážky je poměrně dobrý, šířkové a sklonové parametry jsou nejmenší možné a při malém provozu plně dostačující. V sezóně, kdy tu bude husto a taky psi, děti, starší i závodníci to už bude nadoraz. Při sčítání roce 2020 tudy (podél řeky) v sezóně jezdilo a chodilo ~1000 lidí za den a to v pracovní i o víkendu stejně.
Další nebezpečné úseky páteřních poříčních rekreačních tras však čekají.

Cyklopruh Lidická (Brno-střed, jednostranně 750 m)

Po 8 letech projektování (2014 už BKOM pruhy projektoval), projednávání a odkládání cyklopruhů na Lidické se podařilo realizovat v červnu jen polovinu – pruh z města ven a to jen v podobě víceúčelového pruhu, tj. bez svislého značení a nákladní auta pro nedostatek místa pojíždí cyklopruh. Hlavním přínosem víceúčelového pruhu je vedení aut ve větší vzdálenosti od cyklisty. Zrealizovaný pruh zprvu vede podél parkování při ostrůvku zastávky tramvaje Antonínská se mění jen na piktogram a ústí do řadících pruhů na Pinonýrskou.
Pro cyklopruh po druhé straně, ve směru do města, by bylo nutno pracovat s parkováním a s nesouhlasem policie.

Cyklopruh Křižíkova (Brno-Královo Pole, 900 m)

Po téměř 10 letech od podnětu k městu (2013), 3 roky od vyprojektování (2019) byl v červnu 2022 realizován cyklopruh na Křižíkové. Poslední bariérou byl pracovník Policie, proti jehož názoru nechtěl MMB použít své právo rozhodnout jinak. Vše tak vyřešil až čas, kdy došlo u Policie k personálním změnám. Vyhrazený cyklopruh začíná u zastávky U tunýlku a končí za zastávkou Královopolská strojírna, propojují MČ Královo pole a Sever. Cyklopruhy jsou provedeny bez chyb, snad jen kromě toho, že na obou koncích ústí do ztracena jak bezprostředně v navazujících křižovatkách, tak cílem cest (lávka Sadová, FIT VUT, Lesná, Černá pole, Štefánikova čtvr´t). Jedinou přiměřenou funkční trasou je až cyklostrasa z nádraží Krpole č. 5231 do Řečkovic po trase staré Tišnovky.

Foto: Petr G.

Cyklostezka Kníničky-Jinačovice (Kníničky, 2900 m)

Situace stavby úseku R1 (červená čára) dle projektové dokumentace

V rámci studie Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim zpracované v roce 2017 a zadané jihomoravským krajem bylo vytipováno několik variant a úseků (rekreační R1 a R2, dopravní D1 až D13) mezi Jinačovice a Kníničkami. Do přípravy projektové byl vybrán právě úsek R1 (Kníničky-Jinačovice) a projekt pro povolení byl dokončen v roce 2019. V roce 2021 začala stavba a v červnu 2022 byly práce hotovy.
Rekreační trasa začíná na silnici III/3846 nad Kníničkami (265 m.n.m.), odtud se sjíždí k Mnišskému potoku (250 m.n.m.) a přes několik kamenitých brodů a výškově i směrově členitou trasou stoupá k Jinačovicím (300 m.n.m.). Stezka je asfaltová šířky 3,0 m a vede po trase stávající nezpevněné lesní cesty a souběžně s projektem cyklostezky došlo k úpravám koryta potoka v celé délce, vytvořením meandrů a tůněk. Stavební náklady 22,5 mil Kč, z roho 85 % IROP, 5% stát, 10 % kraj. Po 5 letech udržitelnosti přejde cyklostezka do majetku města Brna.

Foto: I. Tošovská, obec Rozdrojovice

Obousměrky Čápkova, Kalvodova (Brno-střed, 130m+180m), Korejská (Žabovřesky, 150m) a Slovinská (Královo pole, 70m)

V březnu 2022 vznikla obousměrka Korejská (proti jednosměrce podána námitka v roce 2021), v červnu obousměrka Čápkova, v srpnu byla po rekonstrukci provedena obousměrka Kalvodova a v září byla realizována obousměrka Slovinská (proti jednosměrce podána námitka v roce 2021). Tři obousměrky ze čtyř, kromě Korejské, jsou na dané ulici pouze dílčí a část nebo i větší část zůstává stále jednosměrná. Korejská má význam při cestě z Žabin směrem k Táboru, Kalvodova vznikla mimochodem při rekonstrukci, tj. žádné náklady navíc (to ale neznamená, že za ni někdo nemusel lobovat). Celkové hodnocení obousměrek – Pyrrhovo vítězství.

Foto: David B., Jasna F., Petr G., Ivana T.

Níže seznam námitek (zejména ke zjednosměrnňování) a jejich vypořádání, loni přibyla jen jedna:

ulicedatum námitkypředmětstavč.j. OD MMBodkaz na námitku
Jánská11.10.2022zachování obousměrnosti pro kolapodáno (11.10.2022)MMB/0450064/2022docs
Kroupova5.9.2021zachování obousměrnosti pro kolapodáno (6.9.2021)MMB/0408820/2021/PERdocs
Slovinská (OPS Vackova)30.6.2021obnovení jednosměrkyvyřešeno samostatně stanovením 15.8.2022.MMB/0348216/2020/ZAVdrive
Slezská (OPS Sirotkova)6.4.2021zachování obousměrnosti pro kolavyjmuto z OPS a řešena samostatně stanovením 13.10.2021.MMB/05221152-2/2020/VOSdocs
M.Steyskalové (OPS Sirotkova)6.4.2021zachování obousměrnosti pro kolazamítnutoMMB/05221152-2/2020/VOSdocs
Korejská (OPS Zborovská)6.4.2021zachování obousměrnosti pro kolavyřešeno samostatně stanovením 24.11.2021MMB/0026914-1/2021/VOSdocs
Opletalova18.9.2020rušení cykloobousměrkyvyřešeno novým návrhem 20.11.2020MMB/0348216/2020/ZAVdrive
Merhautova16.7.2020absence cykloopatření, zavedení dveřní zóny, BESIPzamítnutoMMB/0237408/2020/ZAVdrive
Mlýnská (OPS Špitálka)23.6.2020zachování cyklopruhuvyjmuto z OPS a řešeno samostatně, zřejmě s vjezdem do Vlněny mezi budovami D a E.MMB/0095922-2/2020/VOSdrive
Palírenská23.6.2020zachování obousměrnosti pro kolanestanoveno – dle pasportuMMB/0198776/2020/HAdrive
Davídkova9.1.2020doplnění přejezdu pro cyklisty a další opatřenízamítnuto do 15.4.2022MMB/0526691/2019/ZAVdrive
Vsetínská9.1.2020zachování obousměrnosti pro kolazamítnuto – dle pasportuMMB/0522422/2019/HAdrive
Rebešovická6.1.2020doplnění přejezdu pro cyklisty a další opatřenízamítnuto 15.3.2021MMB/0502558/2019/HAdrive
Nádražní24.12.2019rušení přechodu pro chodcezamítnutoMMB/0234642-1-0/2019/VOSdrive
Havlíčkova16.12.2019zachování obousměrnosti pro kolanestanoveno – dle pasportuMMB/0498552/2019/PALOdrive
Novolíšeňská7.12.2019zachování cyklopruhuzamítnuto – dle pasportuMMB/0485611/2019/HAdrive
Gorkého16.8.2019zachování obousměrnosti pro kola a plánované rozšíření po rekonstrukci ulicevyřešeno jako kompromis cykloobousměrky 26.11.2020MMB/0279547-1/2019drive
Mlýnská (úsek Rumiště-Dornych)15.8.2019zachování obousměrnosti pro kolanavráceno zpět na základě rozhodnutí souduMMB/0224369/2019drive
Rumiště15.8.2019zachování obousměrnosti pro kolanavráceno zpět na základě rozhodnutí souduMMB/0224369/2019drive
Mendlovo nám.15.8.2019zachování obousměrnosti pro kolanavráceno zpět na základě rozhodnutí soudu. Úprava místa stanovovená 22.4.2020 nakonec nerealizována.MMB/0224291/2019drive
Veselá vč. Solniční31.7.2019zachování obousměrnosti pro kola a plánované rozšíření po rekonstrukci ulicevyřešeno jako kompromis 7.2.2020 cykloobousměrky, dosud nerealizováno pro stavbu teplovodu 2020/01-2021/10MMB/0224294/2019drive
Radnická31.7.2019zachování obousměrnosti pro kolanavráceno zpět na základě rozhodnutí souduMMB/0224294/2019drive

Chodník s povoleným vjezdem Kníničská (Brno-Žabovřesky, 1200 m)

Na stávající cyklostezku podél jižního konce Kníničské mezi autobusovou „zastávkou Svratecká“ a tramvajovou zastávkou „vozovna Komín“ navazuje od května 2022 nově chodník s povoleným vjezdem cyklistů až k lávce Bráfova. Vznikla osazením značek C7 spolu s textem „cyklo vjezd povolen“ a celkově mají obě opatření 1,9 km.
Lze se domnívat, že dlouhodobá poptávka veřejnosti mít cyklostezku mezi Komínem a Žabovřeskami na severním okraji ulice Kníničská byla naplněna realizací na okraji jižním. Zřejmě snadnější bylo prosadit právě tuto variantu, kde se sice moc nechodí, ale zároveň ani neexistuje příliš důvod po jižní straně jezdit – nejsou zde četnější cíle pro aktivity (bydlení, zaměstnání, volný čas) ani dobré vazby na okolí (na Kníničské je přechod na sever, na Žabořeské je lávka pro pěší na východ). Jakýsi význam tato trasa má, moc peněz nestála, tak tu s námi bude.
Foto: Ivana T.

Předlážední cyklostezky Chodská (Královo pole)

Nejstarší cyklostezka v zástavbě prošla rekonstrukcí – předlážděním, cca v délce 1 km, nesmyslná křížení s parkovišti a bočními uličkami zůstalia bohužel zase zachovány na další dekády.
Foto: Ivana T.

Stojany „U“ na 75 místech

V letošní roce se pokračovalo stejným tempem jako v letech 2020 a 2021 a stejnou technologií montování stojanů typu „U“ v sestavách 2×U nebo 3×U trubek jako jeden kus. Letos bylo instalováno 175 trubek „U“ na 60 místech s kapacitou teoreticky pro 350 kol. Letošní stojany (csv API) naleznete na mapě 2022 tady. Všechny stojany v Brně vůbec jsou na mapě zde a celkem je zmapováno 342 míst se stojany typu „U“ (288 z nich bylo explicitně vybudováno městem) s počtem 1415 trubek „U“ a tím teoretickou kapacitou 2830.

Připravované projekty

Stavby v realizaci:
• ochranný stoupací cyklopruh Lesnická
• obousměrka Veselá (cca březen 2023)
• oprava cyklostezky a přejezdů u Šmerala
• Nábřeží Svratky etapa VI a VII (úsek ul. Ludmily Konečné-Holandská)

Z připravovaných akcí lze očekávat tyto realizace:
• cyklostezka Svitavská (Kaštanova-Černovická) – 2023+
• a další stavební akce naleznete v článku: Co buduje radnice

Sumarizace cyklistické infrastruktury

Délka komunikací (odkaz ke konkrétnímu datu) v Brně je 1003 km (vč. dálnic a silnic I., II. a III. třídy; dle Ročenky dopravy vydané BKom 2015):

 • z toho 20 km dálnic (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 46 km silnic I. třídy (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 118 km silnic II. a III. třídy (spravuje Jihomoravský kraj) [BKom 2015]
 • z toho 820 km místních komunikací (spravuje město Brno) [BKom 2015]
  • z toho cca 55 km cyklostezek (značky B11/C8/C9/C10) [highway=cycleway OR cycleway=track]
  • z toho 15 km ulic s cyklopruhy (značky IP19, IP20) [(cycleway=lane OR cycleway=share_busway) + 0,5×(„cycleway:right“=lane OR „cycleway:left“=lane OR „cycleway:right“=share_busway OR „cycleway:left“=share_busway) OR ( (cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)]
  • z toho 171 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes]
   • z toho 12 km (55 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [opposite]

Mapy: Všechny obousměrky v Brně a Všechny známé stojany na kola (mapy jsou stále aktuální, nezastarávají od publikace článku).
Vývoj infrastruktury za poslední dekádu (v km):

 cyklostezkacyklopruhyjednosměrky mimo ZÁKOSz toho cyklo-obousměrky
20123681422
2017431115910
2021511417011

2 Comments

 • Jiří napsal:

  Další novinkou je snaha MČ Žabovřesky zrušit cyklopruh na Zborovské. (Viz zápis z únorové rady.)

 • Jiří Bilík napsal:

  Cyklopruh na Křižíkové je dobrý, problém je, že poloviny je trvale použivaná jako parkoviště. Tak nevím 🙁

Napište komentář