Skip to main content
Rok 2022, hotovo

update: srpen 2022

Přejezd Hladíkova, aneb trocha historie promyšleného projektování a stavění nikoho nezabije:

 • V roce 2002 byly postaveny úseky asfaltové cyklostezky od Hladíkovy k Černovické a ke Křenové.
 • Už roce 2003 byla vyprojektována první studie přechodu, ale záměr 18.9.2003 na R4/034 nebyl poslán do realizace protože město považovalo náklady za příliš vysoké náklady 4.500 tis Kč.
 • V roce 2008 vznikl 23.9.2008 na  R5/080 investiční záměr pro přechod („Cyklistická stezka Hladíkova, úsek 12„) s cenou jen za projekt 680 tis Kč.
 • Až v roce 2010 byla 10.8.2010 na R5/154 schválena smlouva na projekt přechodu s BKom s konečnou cenou  jen za projekt 1.121 tis Kč, který ale ŘSD 03/2011 odmítla a to i při dalším pokusu po zapracování požadavků v roce 2012. Předpokládané investiční náklady stavby 8.380 tis. Kč.
 • V roce 2013 byla zadána studie podjezdu nebo nadjezdu Hladíkovy, která v srpnu 2013 doporučila podjezd ve dvou variantách zohledňující budoucí nový železniční most v rámci projektu ŽUB (odsun nádraží):
  • var. 1 se sklonem nájezdů 12% a cenou 9.006 tis Kč
  • var. 2 se sklonem nájezdů 8% a cenou 14.835 tis Kč
 • Až v roce 2015 byl 10.3.2015 na RMB R7/013 odsouhlasen záměr stavby podjezdu s předpokládanými investičními náklady stavby 16.100 tis Kč.
 • V roce 2016 byla zpracována bakalářská práce na VUT – variantní posouzení řešení.
 • V roce 2017 zadán OI MMB projekt pro územní řízení BKOM více zde, který je v průběhu roku 2018 zpracováván (, IG).
 • V dubnu 2019 byl odevzdán OI MMB projekt DÚR, vyjádření DOSS stále nejsou kompletní.
 • V červenci 2019 byla rozeslán na vyjádření projekt BKOM ve stupni DSP+PDPS, předpokládané náklady 20 mil Kč z toho 75 % hradí dotace SFDI.
 • V říjnu 2019 bylo zahájeno územní řízení (edesky)
 • V květnu 2020 bylo zahájeno stavební řízení, 9.7.2020 bylo vydáno stavební povolení.
 • V březnu 2021 bylo výběrové řízení na dodavatele.
 • V říjnu 2021 byla podepsána smlouva s dodavatelem.
 • Na jaře 2022 započala stavba.
 • Dne 1. září 2022 byla stavba uvedena do předčasného užívání.

Mezitím…

 • se zde stalo několik nehod, naštěstí s lehkými následky ([1]-596753.23937501+-1161641.1033124%2c-596718.73506251+-1161621.1008124%2c-596725.23587501+-1161571.5946249%2c-596791.74418751+-1161613.0998124%2c-596753.23937501+-1161641.1033124&S_Type=01&S_DatumOd=2007/01/01&WinName=pdf_app">url)
 • si lidé 15 let dopisovali s městem o potřebě této věci
 • byla zpracována diplomka
 • záměr figuroval i na lepší místo.cz
 • a také cyklisté sobě.cz
podjezd_hladikova_var1

Varianta 1 studie řešení podjezdu z roku 2013, ADOS

 

podjezd_hladikova_var2

Varianta 2 studie řešení podjezdu z roku 2013, ADOS

 

Finální řešení PDPS, BKOM 2019

R4 = 1998-2006 ~ ODS+KDU/ČSL
R5 = 2006-2010 ~ ČSSD+KDU/ČSL+SZ+Brno2006
R6 = 2010-2014 ~ ČSSD+ODS
R7 = 2015- 2018 ~ ANO+KDU/ČSL+Žít Brno/Piráti+SZ
R8 = 2019-2022 ~ ODS+ČSSD+KDU/ČSL+Piráti

Zdroje[+]

3 Comments

Napište komentář