Skip to main content

Uplynul rok 2010 a jaké změny nastaly v našem městě pro jízdu na kole? Loni dokončená opatření pro cyklisty lze rozdělit na dvě skupiny:

 • 3,5 km pruhů, které se kreslily na široké silnice ve městě. Jejich zřízení stojí jen 2% toho co stezka a příprava trvá měsíc až rok. Největším přínosem jsou pruhy na Nových Sadech.
 • 2,5 km stezek, které se stavěly převážně na okraji města. Jsou budovány po kilometrových úsecích za desítky milionů a jejich příprava trvá 3-10 let. Poněkud rozpaky činí stavba Areál cyklistiky Hněvkovského, což je nákladný areál věnovaný různým sportům, s cyklodopravou související pramálo a je dopravně duplicitní.

K tomu je třeba přidat koncepci rozvoje cyklodopravy, která byla v roce 2010 schválená radou města Brna: Generel cyklistické dopravy

Zajímá vás co se plánuje na tento nebo příští rok?
Přečtěte si: Co buduje radnice

Novinky z roku 2010

Pruhy

cena celkem: jednotky milionů Kč, z toho většina rozpočtována z údržby

Stezky

 • Stavba Areál cyklistiky Hněvkovského – souběžná cyklostezka k existující stezce č. 1 KČT 0,9 km, ovál pro bruslaře, terénní překážky pro trial; 0,46 km, 14,6 mil. Kč (dotace EU)
 • Stavba cyklostezky Kaštanová-Most D2 s mostem přes Svitavu 1,00 km; 18,4 mil. Kč (dotace EU)
 • Stavba chodník a cyklostezka U viaduktu (Tuřany-Chrlice); 0,58 km, 14,5 mil. Kč

cena celkem: 47,5 mil. Kč z toho dotace EU 20,5 mil Kč (zdroj: rozpočet MMB 2010, ROP Jihovýchod)

Ostatní

 • 🙁 další jednosměrný úsek Hrnčířské u fakulty informatiky MUNI
 • 🙂 nahrazování značek B1 (z.v. ) za B11 (z.v. motorových vozidel)

Závěr

Rádi vítáme změnu v přístupu města: tedy více levných a rychlých opatření jako jsou cyklopruhy Nové  Sady-Lískovec. I tak je zatím podíl cyklostezek a pruhů využitelných pro dopravu do centra stále zoufale malý na úkor stezek na periferiích města sloužících především k rekreaci.
Myslíme si, že v i roce 2011 by město mělo pokračovat v započatém trendu budování tras na tepnách v centru a zamyslet se nad ulicemi jako jsou Bratislavská, Kounicova, Mlýnská. O tom co je nám zatím známo, že město opravdu připravuje si můžete přečíst:  Co buduje radnice.
Co si myslíte o změnách za poslední rok vy? Napište nám vaše postřehy do diskuze pod článkem.

Stav 38 km na začátku roku 2011

Nyní je současný stav asi 38 km komunikací uzpůsobených pro pohyb cyklistů. Z toho však 22 km se nachází na trasách č. 1, 4 a 5 KČT, které nevedou do centra města. Na trasách pro každodenní jízdu po městě je to jen 16 km, což je i letmým pohledem do Generelu cyklodopravy zoufale málo.

Cyklostezky

 • celkem asi 32 km cyklostezek. Na značených trasách KČT číslo 1, 4 a 5 jsou do čísla zahrnuty i další bezmotorové komunikace zpevněné i nezpevněné

Cyklopruhy a smíšené pruhy (4,5 km)

 • Antonína Procházky 0,8 km
 • Petra Křivky  1,4 km
 • Nové sady 0.7 km
 • Kamenice (piktokoridor) 0.9 km
 • Okružní (piktokoridor) 0.7 km

Jednosměrky (1,2 km)

 • Svatopluka Čecha (pruh) 0,67 km
 • Lazaretní (stezka) 0,15 km
 • Mendlovo nám. (pruh) 0,21 km
 • Moravské nám. (pruh) 0,09 km

Napište komentář