Skip to main content

16. června 2022 začala instalace cyklopruhu na Lidické v úseku mezi Moravským náměstím a Pionýrskou. Cyklopruh nesprávně končí před řadícími pruhy u Pionýrské. Cyklisté se tak budou dál řadit mezi auta a není jim umožněn průjezd cyklopruhem až do křižovatky. Vozovka má sice v místě dvou řadících pruhů do křižovatky s Pionýrskou šířku 6,8 metru, ty zůstávají ale beze změny. Kdyby stejnou situaci řešili v Praze, tak by projektant dovedl cyklopruh až do cykloboxu před řadící pruhy pro auta. Řadící pruhy v centru města totiž nemusí mít šířku dálničního pruhu dosahující 3,5 metru.

Před křižovatkou s Pionýrskou cyklopruh končí a začínají řadící pruhy pro auta.
Cyklopruh mohl být v tomto uspořádání dovedený až do křižovatky s Pinoýrskou a nekončit tak zbytečně brzo.

Cyklopruhy na Lidické se řeší nejméně již od roku 2013. To je deset let. V letech 2013 a 2014 s cyklopruhem nesouhlasila Policie ČR, kdy uváděla například, že díky cyklopruhu na ulici začne jezdit víc lidí na kolech a začnou je srážet auta:

Policejní stanoviska z let 2013 a 2014.

Policejní stanoviska jsou v případě změny dopravního značení nezávazná a Brno to velmi dobře ví. Například cyklopruhy na Kounicově byly ve stejném roce (2013) vyznačeny navzdory nesouhlasu PČR. V případě Lidické to ale byl z nějakého důvodu problém.

V mezičase bylo zpracováno BKOMem několik dalších výkresů. Jeden z nich si magistrát nechal policií „blokovat“ například z důvodu požadavku na širší parkovací pruh pro zásobování, díky kterému najednou chyběly centimetry na cyklopruh.

Zřízení cyklopruhu na Lidické mohlo proběhnout již v roce 2013. Před deseti lety. Co v Praze realizují jak na běžícím pásu, tak v Brně trvá deset let. Cyklopruh na Lidické je možno přivítat jako zlepšení, zároveň však slouží i jako připomínka toho, jak funguje veřejná správa v Brně, když se na realizaci triviálního dopravního značení čeká 10 let.

Napište komentář