Skip to main content

Tisková zpráva, 31. 7. 2019 v Brně, kontakt Michal Šindelář tel. 733 286 101

Policie požaduje v Brně zrušit řadu cykloobousměrek, které umožňují lidem na kole bezpečný pohyb městem, často jako alternativa jízdy po rušných ulicích bez jakéhokoliv cykloopatření. Proti požadavku se staví vedení města, vedení odboru dopravy a odborná i široká veřejnost. Rušení cykooobousměrek bylo ukryto do změn v rezidentním parkování a nebylo projednáno v žádném orgánu samosprávy.

Přehled rušených cykloobousměrek. Plné rozlišení: https://drive.google.com/file/d/1RCDDRVWzwMcGSN3Odr-wC7cEIV3tfNgn/view?usp=sharing

Policie argumentuje sníženou bezpečnostní silničního provozu, která má údajně být způsobena právě cykloobousměrkami. “Bohužel Policie České republiky v Brně nedokáže své negativní stanovisko vůči cykloobousměrkám jakkoliv podložit statistikami, normami, předpisy nebo legislativou. Podložit jej ani nemůže, protože tam nejsou za deset let evidovány téměř žádné nehody a opatření je v souladu se všemi normami,” komentuje policejní stanovisko Michal Šindelář ze spolku Brno na kole. “Policie trvá na zrušení bezpečných a fungujících cykloobousměrek a chce nahnat lidi na kolech na komunikace typu Křenová nebo Husova, kde jsou evidovány desítky nehod s účastí jízdního kola,” pokračuje.

Spolek Brno na kole podává proti rušení cykloobousměrek námitku, kterou chce rušení zastavit. “Je to bohužel jedinná forma obrany, která zbyla. Rušení cykloobousměrek nebylo nikde projednáno a dozvěděli jsme se o něm až z úřední desky,” vysvětluje Šindelář. Odbor dopravy bude moci na námitku reagovat a cykloobousměrky zachovat, případně zkvalitnit nebo i rozšířit. “Pokud však město bude pokračovat v rušení cykloobousměrek, na námitku navážeme správní žalobou, kterou se tomu budeme snažit zabránit,” popisuje Šindelář další vývoj.

Shrnutí námitky:

  • rušení cykloobousměrek není ve veřejném zájmu, všechny strategické dokumenty na místní, regionální a národní úrovni předpokládají rozvoj cykloinfrastruktury
  • stanovisko Policie není založeno na faktech, statistikách či normách, a je tak nepřezkoumatelné a nedůvodné
  • obavy Policie (i když nepodložené) lze řešit podle existující legislativy a norem i bez rušení cykloobousměrek
  • podle statistik nehodovosti jsou cykloobousměrky vysoce bezpečné a jsou téměř bez nehod; naopak náhradní trasy (např. Husova, Křenová), kam by lidé po zrušení byli nahnáni, jsou nebezpečné s výskytem desítek nehod s účastí jízdního kola
  • návrh rušení je zjevně neproporciální – kvůli údajné bezpečnosti lidí na kolech má být  zrušena infrastruktura pro jejich pohyb; i pokud by se obava Policie prokázala, bezpečnost lze řešit i jinak bez výrazné újmy pro jednu skupinu uživatelů komunikace
  • plné znění námitky zde

Odbor dopravy má možnost se stanovisku Policie postavit a nesouhlasit s ním. “V případě posuzování navrhovaných opatření pro cyklisty se v drtivé většině případů jedná o řízení, ve kterých vydává policie stanovisko prosté, nikoliv závazné a nesouhlasí-li příslušný správní orgán, který ono řízení vede, s nesouhlasným stanoviskem policie, může i přesto navrhované opatření povolit či úpravu stanovit, musí se však v odůvodnění rozhodnutí či stanovení s nesouhlasným stanoviskem policie řádně vypořádat,” sdělilo k tomu Policejní prezidium. Samotný Odbor dopravy se s identickým negativním stanoviskem Policie ještě v dubnu tohoto roku dokázal vypořádat a cykloobousměrku v ulici Matulkova vytvořit. “Netušíme, proč to najednou nejde,” podivuje se Šindelář.

Cykloobousměrky umožňují obousměrný pohyb lidí na kolech v ulicích, která jsou jednosměrná pro motorová vozidla, a slouží jako alternativní trasy vůči rušným komunikacím nebo pro zvýšení obslužnosti a prostupnosti území. Policie ČR požaduje zrušit nejdříve cykloobousměrky Radnická a Veselá, následovat mají Mlýnská, Rumiště, Mendlovo náměstí, Gorkého a Arne Nováka, celkem více jak jeden kilometr cykloobousměrek. V Brně je v současnosti celkem 160 km jednosměrek, z toho je 12 kilometrů zobousměrněno pro lidi na kolech. Podle statistik nehodovosti jsou brněnské cykloobousměrky za více jak 10 let jejich existence téměř bez nehod.

Další zdroje

Celkové shrnutí https://brnonakole.cz/valka-proti-lidem-na-kolech-policie-pozaduje-ruseni-cykloobousmerek-brno-pritakava/

Shrnutí schůzek, které v druhé polovině července k rušení proběhly https://brnonakole.cz/ruseni-cykloobousmerek-shrnuti-deni/

Napište komentář