Skip to main content

Aktualizace 3.4.2019 v téměř všech částech,
27.6.2018 v části „cyklo-obousměrky“.
První verze článku vyšla 23.12.2017.

Nehoda je nepříjemná věc, důležité je však na ni nezapomenout. Sama nehoda je do jisté míry událost nahodilá, tedy souhrou mnoha okolností (např. lidé, ulice, počasí, vozidla). Nicméně více nehod na jednom místě naznačuje, že na úředně schválené ulici je někdy více, někdy méně skrytý problém. Sledujme tento nežádoucí jev v historii i mapě:
Mapa nehodovosti v Brně, Praze, Ostravě v letech 2007-2018

Limity metody

Vyřešení nehodových míst není samospásné, ale vzniklé požáry je nutné hasit.

Vznik nehodových míst s účastí cyklistů je ovlivněn intenzitou dopravy, existencí alternativních tras a subjektivním vnímáním míry nebo délky trvání rizika a z toho plynoucí vnitřní tlak každého se nepříjemnému místu vyhnout. Nehodová místa také neukazují situaci z pohledu účastníků, kteří jízdu např. v běžném provozu z obav předem vzdali (děti, ženy, starší lidé), nebo se jim nehodu jen o vlásek podařilo odvrátit (tzv. skoronehoda), případně nebyla nahlášena Policii ČR (ze zákona to není vždy nutné). Samotné řešení nehodových míst nemůže být samospásné, ale ukazuje mnoho míst v situaci 5 minut po půlnoci.

Nehodová místa v Brně za 10 let (2007-2018)

Nehodovými místy jsou sběrné radiální komunikace (s nevhodným křížením kolejí nebo s výrazným sklonem), velké okružní či spirálové křižovatky, rozlehlé průsečné křižovatky s mnoha řadícími pruhy, nedořešená křížení cyklostezek.
Sledovaný počet nehod: u křižovatek >5 nehod / 12 let, u ulic >10 nehod / 12 let, nebo těžké nehody.

Křižovatky:

 • Řečkovická × Černohorská × Příjezdová – 12 nehod
 • Banskobystrická × Žitná – 9 nehod
 • Kníničská/Bystrcká × letenská Lávka – 7 nehod
 • Odbojářská × Kubíčkova – 7 nehod
 • Úvoz × Pekařská – 9 nehod
 • Táborská × O. Ševčíka – 7 nehod
 • Pisárecká × Antonína Procházky – 6 nehod
 • Jihlavská × Dlouhá – 6 nehod
 • Kotlářská × cyklostezka Botanická – 6 nehod
 • Křižíkova × Třískalova – 6 nehod
 • Jugoslávská × Merhautova – 6 nehod
 • Štefánikova × Pionýrská × Kotlářská – 6 nehod

Ulice – úseky 500 m:

 • Líšeňská-Táborská (Potácelova-Viniční) – 19 nehod
 • Minská (Tábor-Doleželova) – 15 nehod
 • Lidická (Koliště-Pionýrská) – 13 nehod
 • Cejl-Vranovská (Tkalcovská-Jugoslávská) – 13 nehod
 • Selská (Slaměníkova-Dolnopolní) – 12 nehod
 • Pekařská – 8 nehod s těžkým zraněním

Ulice – úseky 1 000 m:

 • Živného-Přístavní (Odbojářská-Santon) – 14 nehod
 • Křenová (Svitava-Vlhká) – 12 nehod
 • Kounicova (Smetanova-Hrnčířská) – 10 nehod

Další úzká hrdla/oblasti:

 • Poříčí × Vídeňská, Vídeňská most, lávka Táborského – 11 nehod
 • Pisárecká (A.Procházky-Žabovřeská) – 13 nehod
 • cyklotrasa Svitavská mezi Křenovou a Tkalcovskou, šikmé křížení nezpevněné cesty s kolejemi železniční vlečky do Šmeralu – 5 nehod

Cyklo-obousměrky téměř bez nehod 2007-2018

Cyklo-obousměrky nepředstavují nehodová místa.

Vyhodnoceny jsou cyklo-obousměrky od následujícího kalendářního roku od fyzické realizace. Jedná se o celkovou délku cca 12 km obousměrných ulic tj. cca 8 % jednosměrných ulic. Vybrán je pouze typ nehod dvou a více vozidel, tento střet však nemusí souviset s kontextem obousměrnosti, ale i např. s parkováním, sjížděním mimo komunikaci, což nelze v evidenci nehod jednoznačně rozlišit:

 • 2007-2018: S. Čecha [1,5m cyklopruh] = 0 nehod
 • 2010-2018: Mendlovo náměstí [1,5m cyklopruh] = 1 nehoda v roce 2017
 • 2010-2018: Kounicova (u Moravského nám.) [1,5m cyklopruh] = 1 nehoda v roce 2013
 • 2011-2018: Rybníček [1,5m cyklopruh] = 0 nehod
 • 2012-2018: Vzhledná [3,25 m + 2 m podélné parkování] = 0 nehod
 • 2013-2018: Mahenova, Antonínská, Lazaretní, Hrnčířská, Jaselská, Haasova, Opletalova, Vodova, Starobrněnská, Desátkova, Březová, Smrčková, Klíny = 0 nehod
 • 2014-2018: Hvozdecká, Chudčická, Chvalovka, Křepelčí, Vlaštovčí, Kavčí, Rumiště, Mlýnská, Vohnoutova, Dvořákova, Orlí (brána), Novobranská, Gorkého (Gorkého do 2018) = 0 nehod
 • 2015-2018: Veselá, Dominikánská, Dominikánské nám., Sirotkova = 0 nehod
 • 2016-2018: Pod Nemocnicí, Uzbecká, Fanderlíkova = 1 nehoda v roce 2017 Uzbecká
 • 2017-2018: Za Divadlem(vč. Dvořákova, Jezuitská), Optátova, Cornovova, Čejkova, Dulánek = 0 nehod

rokulicezávažnostzaviněnístřetpříčina
2017Mendlovo nám.těžkécyklistačelnířidič se nevěnoval řízení
2017Uzbeckálehkécyklistačelníjízda po nesprávné straně, do protisměru
2015Mendlovo nám.lehkémot.v.bočnínedání předn. při odbočování vlevo
2013Moravské nám.lehkémot.v.bočníjiné nedání přednosti

Deset let nehod v Brně 2007-2018

Relativní pokles počtu, růst závažnosti nehod.
Za 12 let bylo v Brně 1133 nehod, tedy v průměru 94 ročně.

nehoda200720082009201020112012201320142015201620172018
smrtelná200001020010
těžká4579712131212211116
lehká58596548691008385777410282
hmotná122124971196447
počet celkem76857461851201071089599118105
závažnost nehod
Reinholda (130,70,5,1)
11,17,811,014,39,912,312,514,213,018,612,014,6

Absolutní počet nehod vzrůstá, zejména samonehody, ale vzhledem k 2× nárůstu počtu cyklistů v týdnu i víkendu. Je alespoň potěšující, že klesá relativní nehodovost. Jinými slovy pravděpodobnost nehody jednoho člověka klesá. Roste však významně závažnost nehod, tedy zvyšuje se počet závažných zranění.

 2004/20072014/2016
počet nehod100%161%
relativní podíl intenzit100%200%
relativní nehodovost100%81%

Ekonomické ztráty 2007-2018

Celospolečenské ztráty z nehodovosti lidí na kole v Brně jsou 1,4 miliardy Kč (v cenách 2015). Jen pro srovnání: za deset let (tj. za primátorů Onderky a Vokřála) bylo investováno do dopravní infrastruktury 40 mil. Kč a do rekreační infrastruktury 140 mil. Kč (v cenách 2015).

typ nehodyztráty z 1 nehody
v cenách roku 2015 [mil. Kč]
počet nehod

2007-2018

ztráty celkem
[mil. Kč]
smrtelná20,86124,7
těžká5,0129649,3
lehká0,6902586,1
hmotná0,39633,1
 celkem –1 133
1 393,3

Závažnost nehod 2007-2016

Závažnost nehod v Brně je za poslední dekádu u chodců 10×, u cyklistů 6× než u nehod motorových vozidel. Náklady nehodovosti jsou vůči podílu na počtu nehod u chodců 3×, u cyklistů 2×.

2007-2016nehody s cyklistynehody s chodcinehody jen motorových vozidel
počet nehod9102 24228 006
závažnost nehod12,620,52,4
ztráty z nehodovosti [mil. Kč]1 113,34 422,013 002,9
podíl na ztrátách z nehod6 %24 %70 %
podíl na počtu nehod3 %7 %90 %

Kdo nehodu zavinil

Závažné nehody jsou společensky nepřijatelné. Hledání viníka nevede k cíli, Vizi nula.

Není až tak důležité, kdo z právního pohledu nehodu zavinil, či bezprostřední sled událostí. Naopak je třeba najít takové řešení ulice (např. změnou fyzického uspořádání nebo jen formální organizace dopravním značením), aby pro opakované nehody již nenastávaly podmínky.
Už na konci 90. let začalo být jasné, že růst závažných následků veškeré dopravní nehodovosti je už společensky neúnosný. Proto se začaly zavádět postupy, jak nehodovost a zejména její následky snížit bez ohledu na bezprostřední příčiny a viníka. To umožnilo spoustu míst přestavět a navrhovat nově tak, aby k lidským chybám pokud možno nedocházelo nebo jejich následky byly co nejmenší. Bez tohoto myšlenkového posunu, tedy od hledání viníka k předcházení nehodám, by nikdy nedošlo po roce 2000 k poklesu relativní nehodovosti (vzhledem k intenzitám dopravy) i k poklesu závažnosti nehod.

Závěr

Analýza ukázala na konkrétní nehodová místa s účastí cyklistů v Brně, která je třeba upravit a z jejich statistik vyvodit závěry pro celý systém. Relativní nehodovost klesá, roste ale závažnost nehod. Cyklo-obousměrky nepředstavují zvýšené riziko. Před dosažením vize nula závažných nehod nás čeká hodně práce, zvláště, když dosud byla činnost zaměřena na legalizaci tras a v oblasti zvyšování bezpečnosti byla jen chabá.

One Comment

 • David napsal:

  Je zvláštní, že absolutní počet nehod cyklistů je v Brně téměř totožný s Prahou (buď se v Brně více jezdí, nebo více bourá – a nebo oboje). Počet nehod na nejproblematičtějších místech je obdobný. Taktéž v cykloobousměrkách se v Praze nebourá.

Napište komentář