Skip to main content

Město Brno se na požadavek policie chystá zrušit více jak jeden kilometr cykloobousměrek z celkových dvanácti kilometrů ulic, které byly v poslední dekádě zobousměrněny pro lidi na kolech. Po zrušení části cyklopruhu na Kounicově se jedná o další útok na infrastrukturu, která umožňuje zranitelným účastníkům dopravního provozu pohybovat se po Brně bezpečně.

Brno ukrylo rušení cykloobousměrek do změn dopravního značení, které je potřebné pro žádoucí změny a rozšíření rezidentního parkování v Brně. Ke stanovení dopravního značení se povinně, avšak nezávazně vyjadřuje Policie ČR (dále jen PČR), která se změnou dopravního značení k rezidentnímu parkování nesouhlasila. Vadí jí právě jednosměrné komunikace, ve kterých je zřízena cykloobousměrka. Rušení cykloobousměrek se navíc organizuje potajmu jako atentát – záměr neprošel ani Dopravní komisí Rady města Brna, ani Radou města Brna, ani koncepční cykloskupinou, ani technickou cykloskupinou. 

Policejní stanoviska jsou nezávazná a Brno to ví

Magistrát se s identickou situací setkal již dříve, kdy Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen OD MMB) stanovoval cykloobousměrku v ulici Matulkova v dubnu 2019. Svůj nesouhlas s cykloobousměrkami PČR vkládá již paušálně metodou CTRL+C a CTRL+V do všech stanovisek, kde se vyskytuje cykloobousměrka v ulici s parkováním (1). Ještě před pár měsíci se však s tímto stanoviskem dokázal OD MMB efektivně vyrovnat, konstruktivně a přesvědčivě se k němu vyjádřit, v důsledku jej vyvrátit jako nepodložené a cykloobousměrku stanovit navzdory nesouhlasu PČR.

OD MMB se také dotazoval na samotné Policejní prezidium České republiky na to, jak postupovat v případě, kdy brněnská PČR vydává nesouhlasná stanoviska pro cykloopatření, i když tato opatření jsou v souladu se všemi normami, technickými podmínkami a osvědčenými řešeními. Již samotnému OD MMB přišla všechna negativní stanoviska PČR k cykloopatřením velmi podivná. Policejní prezidium k tomu sdělilo:

V případě posuzování navrhovaných opatření pro cyklisty se v drtivé většině případů jedná o řízení, ve kterých vydává policie stanovisko prosté, nikoliv závazné (§ 16 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb., § 77 odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb.) a nesouhlasí-li příslušný správní orgán, který ono řízení vede, s nesouhlasným stanoviskem policie, může i přesto navrhované opatření povolit či úpravu stanovit, musí se však v odůvodnění rozhodnutí či stanovení s nesouhlasným stanoviskem policie řádně vypořádat.

Město Brno tak získalo od samotného Policejního prezidia ČR černé na bílém, že se negativními stanovisky brněnské PČR nemusí řídit, protože nejsou “v drtivé většině případů” závazné. Že to Brno v minulosti vědělo a stanovení cykloopatření dokázalo zdůvodnit navzdory nesouhlasu PČR, ukazuje například případ ulice Matulkova, případně cyklopruhy Kounicova z roku 2013, které byly stanoveny také navzdory nesouhlasu PČR.

Policejní dojmologie

Mlýnská představuje zklidněnou alternativu ke Křenové. Policie chce odsud vyhnat lidi na kolech právě na Křenovou bez cykloopatření.

Samotné negativní stanovisko PČR k cykloobousměrkám nemá žádnou oporu v legislativě, normách, technických předpisech či datech o nehodovosti. PČR předstírá obavu o zdraví lidí na kolech, které podle PČR mají ohrožovat řidiči vyjíždějící z parkování. Řešením podle PČR je zrušit cykloobousměrku a vykázat lidi na kolech jinam. PČR však tuto domnělou nebezpečnost nedokazuje, protože ani nemůže. Podle statistik se v cykloobousměrkách totiž téměř žádné nehody nedějí a jedná se tak o bezpečný typ infrastruktury. Toto ale PČR záměrně ignoruje.

PČR se také strachuje o rozhledové poměry člověka za volantem, který vyjíždí z parkování. Z perspektivy PČR se totiž lidé zřejmě chovají jako neřízené střely bez špetky sebekontroly – cyklista se řítí rychlostí jako závodník Tour de France špurtující v cílové rovince, řidič auta je nesvépravný člověk, který odparkovává jedině s plynovým pedálem na podlaze a se zavřenýma očima.

Postoj brněnské PČR je světově unikátní – tyto starosti si dělá pouze ona. České technické podmínky pro navrhování cyklistické infrastruktury, podobně jako německé, slovenské, nizozemské a polské normy, které jsme prostudovali, jsou v souladu s realitou a statistikami nehodovosti – cykloobousměrky, ať už s parkováním či bez, jsou bezpečné a dají se zřizovat podle intenzit dopravy již od šířky 3 metrů. Brněnská PČR žije v alternativním vesmíru. Ví to všichni odborníci, ví to Policejní prezidium, ví to brněnský magistrát, a teď to víte i vy.

Hledáme právní pomoc
Jste právník či právnička se zkušenostmi se správním právem?
Oceníme pomoc při formulaci správní žaloby.
Prosím ozvěte se nám na spolekbrnonakole@gmail.com

Zrušení cykloobousměrek zhorší bezpečnost

Na záměru PČR a jeho realizaci městem Brnem je ale nejhorší jeho zákeřnost v tom, že pokud budou cykloobousměrky zrušeny, budou lidé na kolech nuceni jezdit trasami s objektivně vyšším rizikem nehody a zranění. Pro Radnickou bude alternativní trasa Husova nebo Masarykova, obě s intenzivní dopravou a na obou bylo v letech 2014 až 2018 evidováno po pěti nehodách s účastí člověka na kole. Z Mlýnské budou lidé na kolech vyhnáni na Křenovou, která je drsná i když jedete v autě, natož na kole. Z Mendlova náměstí budou vyhnáni na Veletržní a jih Mendláku do silného motorového provozu. Pokud budou tyto (a následně další) cykloobousměrky zrušeny, dojde objektivně ke zvýšení nebezpečí. To je ale PČR jedno a odhaluje se, jak to skutečně s lidmi na kole v Brně myslí – rozhodně jí nejde o jejich bezpečnost. Koná tak vyložený opak toho, k čemu ze zákona povolána, tj. zasazovat se o skutečně bezpečná dopravní řešení.

Jak cykloobousměrky zachránit

Velkou otázkou je, proč se město Brno nyní k toxickému postoji a požadavkům PČR přidává, když se jim v minulosti dokázalo efektivně a konstruktivně postavit a hájit zdraví a bezpečnost svých obyvatel. Zatím se magistrát přidává na stranu nepodložených a nesmyslných negativních stanovisek PČR a přebírá jejich nebezpečnou dojmologii, kterou lze naštěstí velmi jednoduše odhalit a argumentačně zcela rozložit.

Proto budeme podávat námitky a připomínky proti rušení cykloobousměrek. OD MMB bude moci na tyto připomínky a námitky reagovat a upravit návrh dopravního značení tak, aby přinejmenším zůstaly zachovány existující cykloobousměrky , případně může do projektu zapracovat i rozšíření nebo zkvalitnění cykloobousměrek. Pokud však bude magistrát připomínky ignorovat a bude pokračovat v rušení cykloobousměrek, podáme na Brno správní žalobu a uděláme vše pro to, aby v Brně nezmizel jediný metr existující bezpečné infrastruktury, která chrání ty nejzranitelnější.


Co můžete udělat vy

Máte v těchto ulicích či jejich blízkém okolí trvalý pobyt či jste vlastníkem nemovitosti?
Můžete se přidat k podání připomínky.


Rušené cykloobousměrky

UliceDélka
Mlýnská 400 m
Rumiště 140 m
Radnická 110 m
Veselá 200 m
Mendlovo náměstí 200 m
Celkem více jak 1 km

Jednosměrné komunikace v Brně celkem: 160 km
Z toho cykloobousměrky: 12 km

Média

2019-07-23 Deník: Rušení obousměrek pro jízdní kola? Brněnští cyklisté hrozí i soudem
https://brnensky.denik.cz/z-regionu/ruseni-obousmerek-pro-jizdni-kola-brnensti-cykliste-hrozi-i-soudem-20190723.html

2019-07-24 iDnes: Cyklisté v Brně brojí proti rušení pruhů pro kola, hrozí i žalobou
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/cyklista-cyklopruh-stezka-ruseni-ulice-zaloba-brno.A190724_491010_brno-zpravy_mos1

2019-07-24 ČT24: Brno chce zrušit některé cyklopruhy. Ohrožují cyklisty, tvrdí policisté
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/2878208-brno-chce-zrusit-nektere-cyklopruhy-ohrozuji-cyklisty-tvrdi

  1. Přesný rozklad policejního stanoviska obsahuje text připomínek/námitek, které budeme podávat.

Co je cykloobousměrka?

Cykloobousměrkou se nazývá opatření, kdy je pro lidi na kole legalizována jízda v protisměru jinak jednosměrné ulice. Jedná se o velice jednoduché, prostorově nenáročné opatření, které zachovává prostorovou propustnost. Je to opatření, které kompenzuje zřizování jednosměrných ulic pro auta. Jednosměrky se v Brně zřizují primárně kvůli možnosti navýšit počet parkovacích míst pro auta. Díky cykloobousměrce při tom zůstává zachována prostupnost území pro lidi na kolech, případně se cykloobousměrky používají jako náhradní trasy vůči rušným komunikacím.

Při nižších intenzitách provozu a nižších rychlostech (do 30 km/h a do 400 aut za hodinu), kdy dochází k vyhýbání, slouží takové řešení jako dodatečný zklidňovací prvek – člověk v autě a na kole se vidí, zpomalí a vzájemně se vyhnou.

Nejlepší je plošné zobousměrnění všech ulic. Řidiči pak vědí, že mohou očekávat obousměrnou jízdu na kole všude. Taková je praxe v Belgii, kde je zákonná povinnost zřizovat cykloobousměrné ulice již od 3 m šířky. Řidiči jsou na takové ulice upozorněni značkami na začátku ulice a piktogramy, případně cyklopruhem. 

Za jakých okolností, šířek, rychlostí a intenzit je možné cykloobousměrky v Česku vytvářet, definuje norma TP179. Ta říká, že cykloobousměrky je možné zřizovat i tam, kde šířka vozovky i při oboustranném parkování dosahuje 3 metry a intenzita motorové dopravy nepřesáhne 100 vozů za hodinu. S rostoucími intenzitami motorové dopravy je potřeba větší šířky: 3,5 m při intenzitách do 400 aut za hodinu a 4 m při vyšším počtu projíždějících aut. 

Napište komentář