Skip to main content

Chystá se rekonstrukce Štefánikovy. Původní studie počítala s chráněnou cyklostezkou ve směru do centra města. Nyní se však zdá, že magistrát cyklostezku nechce a namísto ní počítá pouze s cyklopruhy ve vozovce mezi auty. Hrozí tak promarnění další významné rekonstrukce v Brně.

Na konci článku najdete, co můžete udělat vy teď hned.

Magistrát oznámil zpracování investičního záměru rekonstrukce ulice Štefánikova, která se chystá již od roku 2015. Pod titulkem “Štefánikova bude přátelštější pro chodce, cyklisty i pěší” (sic) vyšla tisková aktualita, ve které radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) oznamuje: “Cyklisté by měli mít vyhrazený pruh od Pionýrské po Antonína Macka. V navazujícím prostoru by měli být vedeni do piktogramového koridoru.”

Nejen chodci, ale i pěší.

Schválená studie s cyklostezkou

O rekonstrukci jsme psali ve dvou článcích již v roce 2016. V prvním článku jsme podrobně představili architektonicko-urbanistickou studii. Podle této studie mají při rekonstrukci vzniknout široké chodníky umožňující zřízení restauračních zahrádek a zároveň zachování dostatečné šířky pro komfortní pohyb pěších. Pro cyklodopravu je navržena ve směru do centra kvalitní, bezpečná cyklostezka, která je od motorové dopravy oddělena kombinací sloupků a stromořadí. Ve směru z centra je pak navržen vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty umístěný mezi podélné parkování a jízdní pruh pro auta, což není ideální řešení.

Veřejné představení této studie pak vzbudilo mezi vášnivými motoristy paniku. Záměr polidštění ulice, kdy potřeby automobilové dopravy byly vyváženy opatřeními pro šetrnou mobilitu a pobytovou funkcí ulice, byl na brněnské poměry nebývalým krokem. Tehdejší kritiku a návrhy vášnivých motoristů jsme popsali a rozebrali zde. Motoristé tehdy požadovali vyčlenit 63 % uliční šířky čistě pro své potřeby.

Srovnání návrhu rekonstrukce a požadavků kritiků.

Architektonicko-urbanistická studie vznikla během řady výrobních výborů v během let 2015 a 2016. Těchto setkání se zúčastnili zástupci všech dotčených institucí a zájmů, jako je dopravní podnik, příslušné odbory magistrátu (investiční, dopravy), městské části, správci síti (plyn, vodovody a kanalizace, elektřina) a další. K výrobním výborům byl tehdy pozván i spolek Brno na kole. Dosažení navrhovaného řešení ve studii nebylo jednoduché a je výsledkem kompromisu. I řešení pro cyklodopravu je kompromisní, ideálním stavem by byla chráněná cyklostezka oddělená od motorové dopravy v obou směrech, šířka ulice toto řešení umožňuje.

Není zřejmé, zda Odbor dopravy cyklostezku neodstranil

Nyní však není jasné, co město vlastně chystá. Slova radního pro dopravu vůbec cyklostezku nezmiňují, radní naopak mluví o piktogramech. Z kuloárů však zaznívají informace, že se Odbor dopravy rozhodl architektonicko-urbanistickou studii vložit do šuplíku a namísto ní prosazovat řešení pro pohyb na kole spočívající v umístění cyklopruhů mezi parkování a jízdní pruh pro auta v obou směrech. Pokud by toto byla pravda, pak by bezprostředně hrozilo promarnění další velké a významné rekonstrukce ulice. 

Ulice Štefánikova je dostatečně široká, aby mohla obsahovat bezpečnou, chráněnou cyklostezku po obou stranách ulice. Rekonstrukce ulice je neopakovatelnou příležitostí, kdy je možné proměnit její podobu a dopravní řešení tím nejlepším možným způsobem. Navrhovat při rekonstrukci pouze cyklopruhy, když je reálné zřídit cyklostezky, není možné přijmout. Cyklopruhy jsou dobré tam, kde je lze namalovat nyní bez potřeby rekonstrukce. Do nějaké míry zlepší situaci, zároveň však trpí problémy, tím hlavním jsou parkující auta v cyklopruhu. Co by nahrazení chráněné cyklostezky cyklopruhem ve vozovce znamenalo, je možné již dnes vidět na ulici Lidická, kde se magistrát po deseti letech rozhoupal k namalování cyklopruhu:

Co tedy magistrát zamýšlí se Štefánikovou? Jsou slova radního o piktogramech příznakem toho, že Odbor dopravy odložil náročně dosažené řešení v architektonicko-urbanistické studii, která měla být závazným podkladem pro podobu rekonstrukce ulice? Proč magistrátní tiskový odbor ani radní nezmiňují cyklostezku, která má při rekonstrukci vzniknout?

Ačkoliv jsme byli oficiálně přizváni k účasti na výrobních výborech ke studii rekonstrukce, po jejich ukončení nás již dál magistrát neinformoval o dalších krocích. Na setkáních Koncepční cyklokupiny Odboru dopravy rekonstrukce Štefánikovy také nebyla zařazena na program. O žádných změnách oproti studii nás magistrát neinformoval.

Zachraňme Štefánikovu

Rekonstrukci Štefánikovy není možné promarnit jako všechny rekonstrukce za posledních deset let. Údolní, Minská, Milady Horákové, Merhautova, Plotní, Dornych, Veveří jsou promarněnými rekonstrukcemi postrádající jakoukoliv moderní dopravní imaginaci nezbytnou pro vytváření ulic podporujících atraktivní a bezpečnou šetrnou mobilitu. V této řadě už opravdu není možné pokračovat a přidat k tomuto výčtu Štefánikovu.

Proto se prosím nyní obraťte na vaše volené zástupce v radě města zajímající se o cyklodopravu. Otevření podjezdu Hladíkova na svých profilech vítali primátorka Markéta Vaňková, náměstkové primátorky Petr Hladík a Jiří Oliva, a radní Petr Kratochvíl a Filip Chvátal. Mezi dlouhodobé příznivce bezpečné jízdy na kole pak patří i radní Marek Fišer.

Na svých profilech sdílelo otevření podjezdu Hladíkovy hned pět členů vedení města: primátorka, dva náměstci a dva radní.

Prosím oslovte primátorku, náměstky a radní, s dotazem, jak bude naloženo s rekonstrukcí ulice Štefánikova, zda se bude postupovat podle schválené architektonicko-urbanistické studie a zda se i nadále počítá ve směru do centra s chráněnou cyklostezkou bezpečně oddělenou od automobilů. Požádejte je, ať nedojde k promarnění této významné rekonstrukce a je zachován záměr cyklostezky podle schválené studie. Emailové adresy jsou:

primátorka města Brna, Markéta Vaňková: vankova.marketa@brno.cz

1.náměstek primátorky, Petr Hladík: hladik.petr@brno.cz

3. náměstek primátorky, Jiří Oliva: oliva.jiri@brno.cz

radní Marek Fišer: fiser.marek@brno.cz

radní Filip Chvátal: chvatal.filip@brno.cz

radní pro dopravu, Petr Kratochvíl: kratochvil.petr@brno.cz

My v mezičase podáváme na magistrát žádost o informace k rekonstrukci Štefánikovy, nechť se dozvíme, zda v mezičase proběhly další výrobní výbory a co vlastně Odbor dopravy ve skutečnosti zamýšlí. 

Zachraňme Štefánikovu!

#zachranmestefanikovu

Co jsme zatím podnikli

Požádali jsme o svolání Koncepční cykloskupiny

Ačkoliv jsme se účastnili každého jednání Koncepční cykloskupiny na Odboru dopravy, na žádném setkání nebylo na program zařazeno odchýlení se rekonstrukce Štefánikovy od původní studie. Z toho důvodu jsme požádali o svolání cykloskupiny a zařazení tohoto bodu na program:

Podali jsme žádost o informace

Pokud je opravdu pravda, že se Odbor dopravy odchýlil od původní studie a usiluje o nahrazení chráněné cyklostezky kvalitativně horším řešením formou cyklopruhu ve vozovce, pak bychom se rádi dozvěděli, jak k tomu došlo. To je možné dohledat ze zápisů a podkladů výrobních výborů, které k rekonstrukci proběhly. O tyto informace jsme magistrát požádali.

One Comment

Napište komentář