Skip to main content

Kopírujeme shrnutí dění minulého týdne z facebooku Mareka Lahody, člena BNK.

Situaci se snažím intenzivně řešit jako brněnský registrovaný příznivec Pirátů, zastupitel KrPole, nominant v tamní a městské Komisi dopravy a zároveň člen spolku Brno na kole.

V posledních týdnech proběhla celá řada jednání, na kterých se rušení cykloobousměrek řešilo:

18.7. proběhla schůze Brno na kole, kde jsem všechny informoval o stavu věcí a probrali jsme možnosti řešení vzniklé situace

22.7. v poledne jsem se sešel s panem děkanem PdF MU Němcem, který inicioval Výzvu brněnských univerzit vedení města za podporu cyklodopravy, abychom zkonzultovali, jak může on sám nebo brněnské univerzity pomoct (V tomto zrovna moc ne, no.)

22.7. večer proběhla konzultace s právničkami, které pracují ve Frank Bold a ve svém volném čase nám nabídly pomoc 🙂

23.7. jsem volal plk. Rybkovi – vedoucímu oddělení PČR, které vydává stanoviska k dopravnímu značení a které v těchto stanoviscích rušení požaduje – protože jsme se na jarní Technické cykloskupině na mou prosbu domluvili, že se spolu projedeme po Brně na kole a přímo na místě zkonzultujeme, jak řešit situaci na konkrétních ulicích ke spokojenosti všech dotčených stran … Proto jsem mu již před více než měsícem posílal mail s prosbou o dohodnutí termínu, na který neodpověděl. Minulý týden jsem se mu nedovolal, protože byl na dovolené.

25.7. proběhlo jednání Koncepční cykloskupiny na Odboru dopravy MMB (zástupce PČR se opět omluvil). Ing. Vosinek, který má stanovování dopravního značení OPS na starosti z pozice státní správy (on je ten poslední, kdo na to dává razítko), nás informoval, že když PČR napíše, že je něco „nebezpečné“, tak on si to na svou zodpovědnost nevezme. Protože pokud by se tam stala nehoda, tak daní poškození/zranění/pozůstalí by se na něm pak prý mohli soudit. Ohledně rušení cykloobousměrek proběhla dlouhá debata se závěrem, že OD MMB požádá PČR o podkládání svých stanovisek relevantními argumenty a daty. Pro aktuální situaci se však žádné řešení nenašlo.

26.7. ráno proběhlo jednání Technické cykloskupiny (nyní již i s účastí dvou zástupců PČR – pan Šebela, který běžně chodí, měl dovolenou, takže dorazil pan Kolínský, který zrovna náhodou zpracovával i ono negativní stanovisko PČR, ve kterém požadoval zrušení cykloobousměrek). Opět na toto téma probíhala rozprava, i když to původně nebylo na programu jednání. V ní jsme se v podstatě nic nového nedozvěděli. Pan Kolínský sice zmiňoval, že názory PČR se s časem vyvíjí, takže dřív s něčím mohli souhlasit a dnes už nesouhlasí, protože od kolegů, kteří řeší dopravní nehody, dostávají nové poznatky. Na můj dotaz, kde konkrétně se tedy staly nehody v cykloobousměrkách, na jejichž nebezpečí ve svém stanovisku upozorňuje, ale nedokázal odpovědět.

26.7. odpoledne proběhlo jednání přímo u radního pro dopravu, pana Kratochvíla, za účasti PČR (Rybka + dopravní inženýr), BNK (Šindelář), vedoucího OD MMB (Račanský), cyklokoordinátorky, mé, Marka Fišera (Piráti) a dalších. Snažili jsme se vysvětlit, že zrušením cykloobousměrek PČR vyžene lidi na kole na okolní hlavní ulice s vyšší dopravní zátěží a razantně vyšším počtem nehod s cyklisty, takže jejich argument zajištěním bezpečnosti je neplatný, protože bezpečnost se tím ve skutečnosti sníží. Snažili jsme se najít nějaké východisko z celé situace, tak aby lidé na kole nebyli ohroženi a BNK nemuselo podávat žalobu, kterou by hrozilo zbrzdění změny a rozšíření Rezidentního parkování, se kterým PČR své vyjádření „vtipně“ spojila. Na tomto místě musím poděkovat panu radnímu Kratochvílovi, který dělal vše pro to, aby se podařilo dojít k nějakému řešení. K tomu jsme ale nedošli, protože rozhodnutí nyní neleží přímo na vedení města, nýbrž na Oddělení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací OD MMB ( = státní správa), tzn. na panu Vosinkovi a panu Kauckém, jako vedoucím tohoto oddělení (kontakty zde). Ani vedení města, ani OD MMB nemůže do jejich činnosti ze zákona nijak zasahovat.


Marek Lahoda (vpravo) se baví se zástupci a zástupkyní PČR a MP Brno po detské cyklojízdě.

Problém je v tom, že úředníci na tomto oddělení by měli být nestranní a de facto pouze posuzovat soulad se zákonem a všemi souvisejícími předpisy (normy, technické podmínky, …) … bohužel ale nestranní nejsou. Lidé z tohoto oddělení dlouhodobě, cíleně a systematicky blokují tvorbu nových cykloopatření a ruku v ruce s danými příslušníky PČR dělají vše pro to, aby zrušili co možno nejvyšší počet již realizovaných cykloopatření. To se ukazuje jak na jednáních Technické cykloskupiny, tak nyní i veřejně v kauze rušení cykloobousměrek, o kterém státní správa věděla dlouho dopředu, ale neinformovala ani paní cyklokoordinátorku, ani vedoucího OD MMB, ani vedení města. Je to paradoxní, asi jako všechno v Brně, protože vedoucí tohoto oddělení, pan Kaucký, prý sám na kole do práce jezdí.

Zřejmě je tedy na čase začít zveřejňovat konkrétní jména konkrétních lidí, kteří jsou zodpovědní za to, že v Brně žádná nová opatření pro lidi na kolech nejen nevznikají, přestože jsou v souladu s legislativou, ale dokonce se ruší a to pouze na základě dojmů pár konkrétních jedinců a v rozporu nejen se zdravým rozumem, ale především se zkušenostmi ze všech okolních zemí od USA, GB, NL, DK až po Rusko a Japonsko a také všech okolních měst v ČR, včetně zkušeností z Brna (cykloobousměrky jsou prakticky bez nehod).

Závěrem už jen dodám, že snažit se mohou, jak budou chtít, ale kulturní vývoj se jim zastavit nepodaří. Prostě jsme tu v tom našem Brníčku jen o 40 let pozadu, takže musíme ještě chvíli vydržet 🙂 Ujišťuji Vás, že uděláme všechno pro to, abychom po 30 letech od pádu totalitního režimu nemuseli čekat ještě dalších 10 let, než dojde i ke změně totalitního myšlení a město Brno konečně začne utvářet svůj veřejný a dopravní prostor pro všechny, ne pouze pro auta.

Jinak abych odpověděl ještě konkrétně k tomuto:

janrygl píše: ↑29 črc 2019, 08:45
Podle článku magistrát může dopravní situaci i přes nezávazné stanovisko policie napravit (včetně rušených přechodů, přidělaných zábradlí apod.).

Ano, může. Ale MMB se nerovná vedení města (které však za řešení celé situace samozřejmě nese politickou odpovědnost). MMB jsou úředníci, kteří spadají pod tajemníka (viz: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/). Pokud chcete na někoho přímo apelovat, pak napište (jen prosím ve vší slušnosti) přímo pánům Vosinkovi a Kauckému ze státní správy, nebo apelujte na pana vedoucího Račanského, aby daná stanovení podepsal i navzdory PČR on, pokud se stanoviska PČR zakládají na vodě. On s PČR bojovat nechce a já ho chápu, taky bych byl mnohem radši, kdybychom tu spolu nemuseli „bojovat“. Ale dokud PČR opravdu nebude „pomáhat a chránit“, jak má vtipně ve sloganu, všechny účastníky provozu bez rozdílu, tak nám nic jiného nezbývá. Protože mě už vážně nebaví se den co den po cestě do a z práce bát o svůj život.

Jinak za mě nejsnazší a nejrychlejší řešení celé situace je stáhnout z úřední desky ono nesmyslné stanovení OPS včetně rušení cykloobousměrek a vyvěsit tam původní OPS bez rušení cykloobousměrek. PČR má pak dvě možnosti: Buď se vzpamatuje a přestane napříč svému poslání zhoršovat bezpečnost dopravy, takže toto stanovení schválí, nebo bude nadále popírat realitu a neschválí ho. V prvním případě není problém, ve druhém případě se s tím bude muset OD MMB vypořádat. To už minimálně jednou s naprosto stejným vyjádřením PČR udělal v případě stanovení cykloobousměrky na ulici Matulkova letos v dubnu. Pokud budou všichni zúčastnění spolupracovat, vše se dá stihnout během několika dní a termín změny a rozšíření rezidentního parkování 30.9. lze bezproblému stihnout. Už z minulosti dobře víme, jak rychle se v Brně dají věci zprocesovat, když o to někomu skutečně jde.

Otázka zní, jestli tento termín chtějí všichni zúčastnění, včetně PČR, stihnout.

Napište komentář