Skip to main content

Magistrát města Brna na podzim 2019 zrušil několik stovek metrů cykloobousměrek, nyní se bude obhajovat u soudu. Spolek Brno na kole spolu s dotčenými občany žaluje město Brno a navrhuje zrušení vyhlášek, kterými Brno odstranilo bezpečnou infrastrukturu a způsobilo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Spolek zastupuje kancelář Holubová advokáti, která dosáhla opakovaných úspěchů v podobném případu v pražském Karlíně.

Spolek Brno na kole společně s dalšími brněnskými občany navrhl u soudu zrušení vyhlášek, kterými město Brno odstranilo několik stovek metrů bezpečného prostoru pro lidi dopravující se na kole. Konkrétně se jedná o tzv. cykloobousměrky Radnická, Mendlovo náměstí a Rumiště, které za dobu své existence prokázaly svou bezpečnost a užitečnost. Tato dopravní opatření město Brno bez náhrady zrušilo a vytěsnilo tak lidi na kolech do skutečně nehodových míst s intenzivní motorovou dopravou. 

Rušení podložené dojmologicky, data tvrdí opak

Odbor dopravy brněnského magistrátu zrušil cykloobousměrky na žádost Policie ČR. Podle PČR nebyly zrušené cykloobousměrky bezpečné, ačkoliv to nebyla schopna na základě vlastních dat o nehodovosti prokázat ani PČR, ani magistrát. Magistrátní Oddělení dat, analýz a evaluací samostatně zpracovalo analýzu nehodovosti, která ukázala, že cykloobousměrky bezpečné jsou. Odbor dopravy se přes to ztotožnil s nepodloženým názorem Policie ČR a cykloobousměrky nehledě na jejich prokázanou bezpečnost a užitečnost zrušil.

Bezpečnost cykloobousměrek je prokázána nejen brněnskými statistikami nehodovosti, ale také belgickou analýzou “Safety aspects of contraflow cycling”, podle které je protisměrná jízda v jednosměrce paradoxně bezpečnější než jízda po směru. To je umožněno díky očnímu kontaktu dvou lidí, kdy na sebe řidič vozidla i kola přímo vidí a v případě potřeby se mohou i vyhnout. Podobný princip se využívá i v české legislativě, kdy chodci mimo obec chodí primárně po krajnici v protisměru.

Brno tímto rušením bezpečné infrastruktury otevírá nebezpečný precedens, podle jehož vzoru může následovat rušení dalších stovek metrů a možná i kilometrů z toho mála opatření pro bezpečný pohyb lidí na kolech, které v Brně zatím vznikly. Proto spolek Brno na kole žaluje ve spolupráci s advokátní kanceláří Holubová advokáti město Brno a požaduje zrušení vyhlášek, kterými město vytlačuje lidi na kolech do nehodových lokalit.

Žaloba je poslední obranou, za finanční podpory veřejnosti

Kancelář Holubová advokáti má s podobným sporem již zkušenosti z pražského Karlína, kde, soud opakovaně zrušil podobnou vyhlášku. V případě Karlína soud zrušil vyhlášku z roku 2017, z roku 2018 a koncem ledna nově i vyhlášku z roku 2019, kterými se Městská část Praha 8 neúspěšně pokoušela dobře fungující cykloobousměrky v Karlíně zrušit.. „Cyklistická doprava je fungující součástí běžného života téměř v každé metropoli světa. Měli bychom ji podporovat a ne potlačovat, jak chce brněnský magistrát,“ vysvětluje Štěpán Holub, advokát spolku Brno na kole z kanceláře Holubová advokáti.

Žaloby proti městu Brnu mají silnou podporu veřejnosti. Spolku Brno na kole desítky lidí poslaly během několika dnů zhruba 100 tisíc Kč potřebných na úhradu soudních poplatků a práci advokátní kanceláře. Jen na soudních poplatcích zaplatí spolek až 45 tisíc Kč, zbytek zaslaných darů bude využit na práci advokátů.

“Za spolek Brno na kole vyzýváme magistrát k odpovědné ochraně lidí používajících jízdní kolo a obnově zrušených cykloobousměrek v souladu s platnými technickými podmínkami. Magistrátu jsme již v rámci dříve podaných námitek nabídli řadu možných opatření v souladu s platnou legislativou, které by cykloobousměrky mohly zachovat i navzdory nesouhlasu Policie ČR. Rádi znovu nabídneme veškeré know-how k tomu, aby se lidé mohli v Brně bezpečně pohybovat na kole,“ říká Michal Šindelář, zástupce spolku.

Dříve jsme ke kauze napsali:
15. října 2019 Brno vážně ohrožuje bezpečnost silničního provozu, zodpovídat se bude u soudu. Přispějte na žalobu!
31. července 2019 TZ: Policie požaduje rušení cykloobousměrek navzdory všem, případ může skončit u soudu
29. července 2019 Rušení cykloobousměrek – shrnutí dění
25. července 2019 Válka proti lidem na kolech? Policie požaduje rušení cykloobousměrek, Brno přitakává

Kontakt pro média:
Michal Šindelář, tel. 733 286 101


Článek vznikl díky podpoře Open Society Foundations v rámci projektu AutoMat’s National Outreach Via Social Base Management.
Supported by a grant from the Open Society Initiative for Europe within the Open Society Foundations.

Napište komentář