Skip to main content

V nedávných dnech opět pokročil projekt  “Zpevnění stezky u Křenky” financovaný z Participativního rozpočtu města Brna. Je to sice malý krůček, pouze zpevnění části pozemků v majetku města, při řešení problematického úseku cyklostezky mezi Zábrodovickým mostem a ulicí Křenovou, ale rozhodně krok správným směrem. Co ještě zbývá, je na přejezdech kolejí navařit ocelový plát a prostor mezi kolejemi vyasfaltovat. To by mělo pomoci při přejezdu méně zkušeným cyklistům, protože v současné době je to trochu past.

Ale co dál?

Nezpevněný a neosvětlený úsek mezi železničním mostem na Tkalcovské a Albertem je stále ostudou Brna a velice problematickým úsekem pro pěší i cyklisty na páteřní mezinárodní cyklostezce (EV9).

Lokalita je ale místem střetu mnoha zájmů.

Část pozemků vlastní České dráhy, železniční vlečku vlastní město Brno a využívají ji Teplárny Brno, park u jezu je lokální biokoridor, jez Radlas spravuje a plánuje opravovat Povodí Moravy, Albert chystá přístavbu, další soukromý investor pak projekt Svitavské nábřeží.

A nezapomeňme, že po realizaci projektu Nové Zbrojovky lze předpokládat citelný nárůst počtu chodců a cyklistů.

A co s tím, jak udělat cyklostezku cyklostezkou?

Řešení je kupodivu vcelku jednoduché. Zrušit železniční vlečky, které jsou dnes již nevyužívané, čímž se uvolní prostor pro vytvoření důstojného prostoru pro chodce i cyklisty. Teplárny jsou již dnes schopny napojit se na paralelní vlečku, město by mělo vykoupit zbývající drobné pozemky od Českých drah a danou lokalitu konečně posunout ze století páry, do století dvacátého prvního.

(Záměrně raději nezmiňuji navazující přejezd Křenové, to je samostatná kapitola).

V současné době se připravuje koordinační studie, ale je třeba tlačit na příslušné politiky. Jak se říká „studií nezarmoutíš„, ale počítá se až konkrétní výsledek. Tato páteřní cyklostezka si to zcela jistě zaslouží a člověk nemusí vypadat jako účastník cyklokrosového závodu, když tu denně jezdí.

2 Comments

  • Jiří napsal:

    Město by mělo vykoupit zbývající drobné pozemky od Českých drah -> zkoušel jse jednat někdy s ČD? Nikdo neví, kdo to má na starosti a vše schvaluje generální.
    Zrušit železniční vlečky -> super myšlenka – ani jeden z majitelů vleček nedodržuje povinost udržovat vlečku v provozu schopném stavu, takže by to mělo být jednoduché. Není, protože to naráží na Správu železniční cesty, která ač by mela konat se toho bojí jako čert kříže.
    Zní to mnohem jednodušeji, než to ve skutečnosti je.

Napište komentář