Skip to main content

V Brně dojde k uzavření páteřní cyklostezky podél Svratky v úseku mezi Vídeňskou a železničním mostem u areálu Spielberk Office. V tomto úseku během sezóny projede ve všední den jeden až dva tisíce lidí na kole denně, o víkendech pak číslo přesahuje i tři tisíce průjezdů. Jedná se tak v Brně o místo s nejsilnějším cyklistickým provozem se zásadním významem pro dopravní a rekreační cyklistiku.

Uzavírka se koná v rámci realizace protipovodňových opatření a celkové proměny nábřeží Svratky v této oblasti. Stavební práce a s nimi spojené uzavírky a omezení začínají 15. února 2022 a podle vyjádření MMB budou trvat do 31. října 2023.

Uzavírka na jižním břehu u BKOMu je 16. února 2022 již vyznačena, stavební práce však ještě nezačaly.

Vymezení uzavírky

Uzavírka začíná již na Táborského nábřeží západně od Vídeňské, odkud pokračuje přes Vídeňskou po nábřeží dál až na Renneskou. Lávka pro pěší mezi Vídeňskou a Poříčí bude také uzavřena. Od ulice Renneské se uzavírka dotkne cyklostezky na obou březích Svratky. Bude uzavřen i podjezd pod Heršpickou. Východně uzavírka končí u železničního mostu na obou březích řeky.

Náhradní trasy nejsou oficiálně stanoveny

Podle původního vyjádření města Brna mělo dojít k současnému uzavření stezky na obou březích. V samotném výkresu je však uvedena poznámka, že průchodnost stezky bude vždy zachována na jednom břehu.

Východní část stezky, mezi Renneskou a železničním mostem, zůstane podle všeho průjezdná vždy po jednom břehu. “Práce do uvedeného data byly povoleny pod podmínkou, že vždy bude průjezdná cyklostezka alespoň v jednom směru,” dodal k tomu později magistrát.

Co se týče zbytku cyklostezky v této oblasti, k tomu město Brno dodává: “ […] cyklisté také mohou využívat místní komunikace v okolí. Prostorově komplikovaná situace v místě spolu s velkým rozsahem stavby neumožňuje zřídit pro cyklisty plnohodnotnou náhradní trasu.“ Mezi Vídeňskou a Renneskou je tedy nutné jet alternativní trasou, která zatím není magistrátem připravena ani označena.

Uživatelská náhradní trasa

V úseku mezi Vídeňskou a Renneskou doporučujeme využít poměrně přímou náhradní trasu přes ulici Polní. Za předpokladu, že od Renneské bude stezka vždy po jednom břehu průjezdná, tak od Renneské můžete na tento břeh pokračovat.

Jižní závlek

V závislosti na situaci je pak možné si náhradní trasu protáhnout jižněji kolem Hornbachu. Tato trasa může přijít vhod, pokud bude zrovna průjezdný pouze severní břeh řeky a bude třeba křižit Heršpickou po přechodu, kde jsou pouze zcela minimální intervaly zelené.

Toto křížení je možné nahradit křížením jižněji mezi Bauhausem a Hornbachem, kde křižovatku překonáte jako pěší po přechodu, a kde jsou snad intervaly příznivější. Pozor, design této křižovatky neumožňuje přímý průjezd ve vozovce ani v jednom směru, je proto nutné použít přechod a vzhledem k intenzitě motorového provozu kolo vést jako pěší.

Zpět na cyklostezku se napojíte u železničního mostu, kde by měla být zřízena provizorní stezka pro pěší (nutno kolo vést).

Rychlá trasa

Pro sportovní cyklisty, kteří se nebojí jízdy v provozu, pak bude představovat alternativu i jízda přímo po Poříčí, na které lze najet přímo z Vídeňské a pokračovat rychle dál až za železniční most, za kterým se dá cestičkou přes železniční vlečku napojit zpět na cyklostezku. 

Tuto trasu lze uvažovat především ve směru na východ. Ve směru na západ je velmi problematické odbočení vlevo od železniční vlečky pod viadukt, které design této křižovatky vůbec nepředpokládá.

Zdroje

Oficiální aktualita Brna: https://kopemezabrno.cz/2022/02/10/protipovodnova-opatreni-zasahnou-do-dopravy-v-oblasti-bauerovy-a-porici/

Výkres přechodná úprava provozu: https://drive.google.com/open?id=19NRXKjktkmQPAk1gpfNf9rV6TMA8b_Kz&authuser=smichaaal%40gmail.com&usp=drive_fs 

One Comment

Napište komentář