Skip to main content

Na úřední desce magistrátu se v posledním týdnu objevilo několik vyhlášek, které zavedou nové anebo upraví existující cykloopatření v Brně. Nachystali jsem pro vás jejich přehled.

Lávka Sladkovského

V následujících týdnech dojde k legalizaci průjezdu lávkou mezi ulicemi Chaloupkovou a Křižíkovou. Jedná se o již dnes hojně využívanou spojku pro překonání městské dálnice vtipně pojmenované jako „Sportovní“, v samotném výkresu je uvedeno, že během kontrolního sčítání lávku využilo mezi 6 a 18 hodinou 526 pěších a 257 cyklistů.

Vjezd na lávku bude povolen v režimu stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol. Z tohoto dopravního značení vyplývá povinnost při jízdě na kole dodržovat stejná pravidla jako v pěší zóně: max. rychlost je 20 km/h a řidič kola musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Jinými slovy, na lávce jste na kole hostem a jezděte po ní tak, abyste pěším lidem nijak nesnižovali komfort.

Opatření obecné povahy zde.

Pod Zahradami

Ulice Pod Zahradami představuje krátkou spojku v Mokré hoře na cyklotrase směrem na Lelekovice. Ke značení cyklotrasy nyní přibude značení smíšené stezky pro pěší a cyklisty a obytná zóna. Drobnou, ale důležitou změnou bude sklopení obrubníku při vjezdu/výjezdu do ulice Jandáskovy. Ačkoliv zdatné brněnské cyklistky a cyklisté skáčou obrubníky a ještě si u toho výsknou, pro zpřístupnění jízdy na kole širšímu obyvatelstvu Brna je to klíčový prvek pro zvyšování komfortu a bezpečnosti jízdy na kole. Připomínáme, že správná výška obrubníku na cyklostezce (a klidně i na cyklotrase) je 0 centimetrů.

Výkres a vyhlášku najdete zde.

Kníničská

V rámci výstavby úseku VMO Žabovřeská bylo nově vybudováno pokračování ulice Kníničská vedoucí paralelně s tímto úsekem VMO. Podél této nové silnice vznikl také chodník, který se dočká legalizace jízdy na kole formou dopravního značení stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol (viz výše). Vznikne tak nově necelý kilometr cykloopatření odděleného od motorové dopravy. Jeho význam bude především pro propojení mezi lávkou nad Žabovřeskou (na kterou však legálně na kole stále nesmíte) a cyklotrasou vedoucí na přehradu kolem kurtů a zahrádkami.

Ke kvalitnímu provedení však chybí dořešení křížení stezky se sjezdy z Kníničské, kde je stezka přerušena. Když bude řidič auta odbočovat na tento sjezd nebo z něj vyjíždět, tak mu musíte dát přednost.

V těchto místech by bylo možné vyznačit sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty.

Nicméně podle rigidního výkladu ministerské vyhlášky sdružený přejezd je možné vyznačit pouze v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací, nikoliv v místě křížení stezky pro pěší s povoleným vjezdem cyklistů s jinou pozemní komunikací.

Slovíčkaření, říkáte si. Nicméně jsme v Brně. Aby bylo rigidnímu výkladu ministerské vyhlášky učiněno za dost, tak by bylo třeba chodník přeznačit na smíšenou stezku pro pěší a cyklisty. Potom by bylo možné přes křížení vyznačit i sdružený přejezd pro cyklisty. Proti tomu ale určitě zazní hlas, že pro smíšenou stezku není chodník dost široký.

Tato patálie je důsledkem toho, že celá akce VMO Žabovřeská se plánovala ještě v době, kdy se prostě s lidmi na kole nijak vážně nepočítalo. Připravil se a realizoval projekt, v rámci kterého vznikla skvostná lávka, ale rampy k ní vedoucí opět nesplňují rigidní parametry norem pro smíšený pohyb lidí pěších a na kole, takže přes lávku všichni jezdí nelegálně. Stejně tak vznikl kilometr nové silnice a vedle ní chodník, který ale není dost široký pro zřízení cyklostezky. Situaci se snaží alespoň nějak zachránit současné obsazení Odboru dopravy, a tak v rámci města, které ještě nedávno šlo na ruku policejnímu požadavku na odstraňování bezpečných cykloobousměrek, zrealizují alespoň stezku pro chodce s povoleným vjezdem na kole.

Co se ale povedlo je samotné provedení křížení se sjezdy, kdy je přejezd plynulý bez obrubníkových hran.

Výkres a vyhláška zde.

Lávka v Komárově – změna organizace

Na lávce u areálu Komec dojde ke změně organizace dopravy a to k rozdělení lávky pro pohyb na kole a na bruslích na její severní polovině a pro pohyb pěších na její jižní polovině.

„Změna vychází z požadavku zvýšení bezpečnosti především chodců pohybujících se po lávce vzhledem k dnešnímu velkému počtu cyklistů a bruslařů, kteří využívají lávku a často se chovají vůči chodcům bezohledně, což má v konečném důsledků za následek řadu dopravních nehod mezi chodci a cyklisty,“ zdůvodňuje město toto opatření ve vyhlášce.

Nicméně podle databáze nehod se na lávce či v jejím okolí stalo pouze několik málo nehod zaznamenaných Policií ČR. Z těchto nehod jsou dvě srážky kola s chodcem, obě dvě zaviněné chodci. Do databáze nehod se nedostanou zdaleka všechny kolize a rozhodně nelze vyloučit, že po stezce a lávce dochází k „bezohledné“ jízdě na kole a ohrožování chodců. Toto však není možné na základě existujících dat potvrdit. Zmiňovaná „řada dopravních nehod mezi chodci a cyklisty“ tak potřebuje oporu v nějakých datech, jinak nebude možné vyhodnotit, zda změna organizace dopravy povede k zamýšlenému cíli.

Výkres a vyhláška zde.

Napište komentář