Skip to main content

Magistrát města Brna si prostřednictvím své příspěvkové organizace Kancelář architekta města nechal zpracovat rozsáhlý průzkum dopravního chování obyvatel Brna a brněnské metropolitní oblasti (dále jen BMO). Jedná se zřejmě o nejkvalitněji provedený průzkum tohoto typu, který má Brno k dispozici. Výzkumy v minulosti (2012, 2014) trpěly různými neduhami, jako bylo dotazování respondentů na dopravní chování na parkovišti pro automobily (jak se tam lidé asi tak mohli dopravit?) či sběrem dat během prosince nebo ledna (například poslední výzkum z roku 2019).

Aktuální průzkum za rok 2021 přináší výrazné kvalitativní zlepšení a z ní vycházející spolehlivost získaných dat. Respondenti nejsou dotazováni již na parkovištích, vzorek respondentů v minulých výzkumech byl menší než jeden tisíc, nyní se se výzkumu zúčastnilo 2,5 tisíce domácností a 3 900 respondentů. Dotazování probíhalo během září a října 2021, což jsou více reprezentativní měsíce pro zobecňování na celoroční dopravní chování než dřívější sběr dat v prosinci a lednu.

Kompletní výzkumnou zprávu si můžete přečíst zde, výzkum je primárně zveřejněn také na webu data.brno.cz.

Níže přinášíme základní zjištění týkající se cyklodopravy.

Cyklodoprava v Brně podle průzkumu

V Brně má k dispozici 62 % domácností jízdní kolo, v BMO je to dokonce 81 % domácností.

Jedna cesta na kole v Brně trvá průměrně 26 minut v pracovní den, o víkendu je to už 59 minut. U víkendových cest je kolo častěji využíváno volnočasově, proto jsou cesty delší.

Na celkovém počtu procestovaných kilometrů s v Brně jízdní kolo podílí 2 % v pracovní dny a 5 % během soboty. V BMO jsou pak tato čísla vyšší, 3 a 9 %.

Na celkové délce cest do práce se jízdní kolo podílí 2 %, stejně tak v případě cest na nákup. Největší podíl z procestovaných kilometrů si kolo ukousne při cestách ve volném čase a to 10 %, při cestách na chalupu nebo výlety (6 %) a při cestách do restaurací (4 %).

Na celkové dělbě práce při cestách do práce a školy se jízdní kolo podílí 2 %, a to jak v Brně, tak v BMO.

Velmi zajímavá je změna v podílu chůze a veřejné hromadné dopravy. V průzkumu z roku 2021 najdeme 25 % cest do práce/školy pěšky, podle průzkumů z let 2010, 2012, 2014 a 2019 to bylo 5 až 7 %. V těchto starších průzkumech pak byl podíl VHD mezi 50 a 60 %, v průzkumu z roku 2021 je to ale 32 %.

Průzkum Dopravní chování v Brně v roce 2019, s. 20 – https://drive.google.com/open?id=1e2-qE4Y-DbNZ-zBKvKKXZmAH4YJiV_k5&authuser=smichaaal%40gmail.com&usp=drive_fs

Tento rozdíl není dán nějakou revoluční změnou v dopravním chování a v tom, že by 20 % lidí přesedlalo z tramvají do vycházkové obuvi, ale změnou metodiky dotazování, která je nyní jemnější a zachycuje i krátké pěší cesty:

Podle průzkumu lidí vůbec nebo zcela minimálně zatím v Brně kombinují jízdní kolo s dalšími druhy dopravy. Poslední zde uvedený grafu (5.20) pak ukazuje, že je to právě pěší doprava, kterou lidé kombinují s dalšími druhy dopravy. Zjednodušeně by se dalo říct, že člověk musí nejprve někam dojít, než může někam jet.

Napište komentář