Skip to main content

aktualizace 11. června 2024

Dokončená infrastruktura


zdroj dat, Metodika: Započítány jsou účelové investice (např. Výstavba cyklostezky) a podíl na sdružených investicích, pokud po stavbě/rekonstrukci vznikne něco, co tam fyzicky nebylo (např. cyklostezky v rámci Bohunického Kampusu). Nezapočítávají se soukromé investice, samostatné mostní objekty a opravy/obnovy/údržba. Náklady jsou započteny jednorázově k roku otevření veřejnosti.

Investiční záměry cyklostezek

Většina projektů cyklostezek trvá 10-15 let, mnohdy ale visí v rozpočtu projekty, které byly slepou uličkou. Zda projekty projdou do realizace záleží především na dvou věcech: zda se podaří domluvit s majiteli pozemků a zda se na ně vyčlení peníze (zpravidla získání dotací z EU nebo SFDI) . Relativně rychle lze ale zřídit organizační opatření (cyklopruhy, cyklo-obousměrky), ty však jmenovitě v rozpočtu nefigurují.

Mapa cyklo záměrů

Zpracovali jsme mapu cyklistických záměrů reflektující stav jejich přípravy, náklady a rozpracovanost. Podobná data, ale

Přehled cyklo-záměrů v Brně dle BNK

Komplexní investice do ulic a krajiny

kde by mohly být navrženy plošné zklidnění nebo pro-cyklistické úpravy:

 • Proptipovodňová opatření Úsek Nábřeží Svratky-Poříčí – stezka na obou březích a podjezdy křížených ulic, rozpočet 374 mil. Kč (Brno 2019)
 • rekonstrukce Odhlučnění TT Cejl-Zabrdovicka + Zábrdovický most
 • rekonstrukce Benešovy ulice (zdroj: RMČ Brno Střed 197.24)
 • rekonstrukce inž. sítí a ulice Křenová (Dornych-Svitava) 108,0 mil. Kč (zdroj: IZ)
 • rekonstrukce inž. sítí a ulice Veveří, rozpočet 158,0 mil. Kč (zdroj: zadání urbanistické studie)
 • rekonstrukce inž. sítí a ulice Horova, stavba cca 2015 (zdroj: Deník)
 • rekonstrukce inž. sítí a ulice Údolní (Husova-Úvoz), rozpočet 117,1 mil. Kč (zdroj: ústní jednání Generelu cyklodopravy)
 • rekonstrukce inž. sítí a ulice Bratislavská, rozpočet 40,5 mil. Kč (zdroj: rozpočet MMB 2010)
 • rekonstrukce inž. sítí Štefánikova
 • rekonstrukce vodovodu Hlinky v úseku Lipová-Křídlovická pod chodníkem u tramvaje
 • stavby VMO Žabovřeská, Tomkovo nám., Rokytova

Pozastavené, nerealizované nebo promarněné investice

projekty, se kterými se už nepočítá, nebo uvázly na mrtvém bodě

 • rekonstrukce ulice Merhautova
 • rekonstrukce ulice Lesnická,
 • rekonstrukce inž. sítí a ulice Údolní (Úvoz-Kraví Hora), projekt promarněn
 • rekonstrukce Křenová I (Dornych-Špitálka), nedodrženy požadavky Generelu, žádná opatření, projekt promarněn
 • rekonstrukce inž. sítí a ulice Minská, rozpočet 104,3 mil. Kč, stavba cca 2015 (zdroj: ústní jednání Generelu cyklodopravy, Deník), projekt promarněn
 • rekonstrukce ulice Komenského náměstí, 194,5 mil Kč., otevření 28.8.2011, nedodrženy požadavky Generelu, zákaz vjezdu cyklistům, projekt promarněn
 • stavba cyklostezky na trase č. 1 v úseku Sokolova – Vomáčkova. Vydáno ÚR 2010. Zpracovává se DSP, projekt není zahrnut do investic (zdroj: BK)
 • tavba cyklostezky na trase Studentská v úseku Vídenská – Kamenice. Požádáno o ÚR, projekt není zahrnut do investic (zdroj: BK)
 • rekonstrukce inž. sítí a ulice Milady Horákové, rozpočet 112,0 mil. Kč (zdroj: ústní jednání Generelu cyklodopravy), projekt promarněn

Ostatní události

 • 2024 – od 1.7.2024 parkovací minima pro jízdní kola v rámci BSP
 • 2024 – od 1.1.2024 konec přepravy kol zdarma v rámci roční jízdenky
 • 2023 – od 1.5.2023 zákaz elektrokoloběžek a elektrokol v MHD
 • 2017 – od 1.1.2017 zdražení poplatku za kolo v MHD z polovičního na plné jízdné
 • 2016 – od 1.10.2016 vznikla již 3. úřednická pozice pro cyklo tentokrát s oficiálním názvem „referent Cyklokoordinátor a BESIP“
 • 2015 – změna režimu vjezdu kol do pěší zóny z 17-9 hod na 0-24 hod
 • 2015 – 5 autobusů na lince MHD 55 z Židenic do Mariánského údolí vybaveno venkovními nosiči pro 6 kol
 • 2012 – zřízeno 5 linek turistických sezónních cyklovleků k autobusům IDS JMK mimo pracovní dny
 • 2004 – (nejpozději od 2004) jízda na předplatní jízdenku v rámci Brna a MHD s kolem zdarma (tarif 2004)
 • 2002 – zóna 30 v rezidenční zástavbě Židenic
 • 2002 – zavedeny 2 cyklobusy, v roce 2003 pro nízkou využívanost zrušeny
 • 2001 – přeprava kol v MHD již bez časového omezení
 • 2000 – evidence jízdních kol u MP Brno proti krádežím (do 12.11.2012)
 • 2000 – konec přednosti cyklistů na přejezdu při odbočování vpravo; zákon 361/2000 Sb.
 • 1998 – přeprava kol v MHD v pracovních dnech od 17 do 6 hod, ostatní dny bez omezení
 • 1998 – prodejem pozemků bývalé železniční tratě Tišnovky soukromníkům skončili naděje na stezku po drážním tělese
 • 1997 – snížení nejvyšší rychlosti v obcích z 60 na 50 km/h; vyhláška  223/1997 Sb.
 • 1994 – cyklotrasy ve směrné části Územního plánu Brno
 • 1992 – vypracována 1. koncepce cyklotras v Brně
 • 1990 – začátek přednosti cyklistů na přejezdu při odbočování vpravo; vyhláška 99/1989 Sb.

Použité zkratky:
ÚR – územní rozhodnutí
SP – stavební povolení
DÚR – Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP – Projektová dokumentace pro stavební povolení

Tematicky související příspěvky

5 Comments

Napište komentář