Skip to main content
[singlepic id=41 w=240 h=160 float=right] Jako člen občanského sdružení Brno na kole jsem si dnes přečetl již několikátou odpověď vedení města reagující na nespokojené výzvy z řad Brna na kole (BNK), Cykloguerilly nebo jiných cyklistů a přišla mi velmi smutná. Reagovala na dotazy položené občany přímo na zasedání Zastupitelstva města Brna a taktéž na požadavek zastupitele Martina Andera a můžete si ji přečíst i s komentáři v článku Odpověď města na květnový happening.
Všechny takové reakce mají jedno společné, člověk z nich získá dojem, že je vlastně všechno v pořádku a což i konkrétními slovy popsal primátor Roman Onderka na zmíněném zasedání zastupitelstva (zaznamenáno na videu). Je to až zarážející, léta a léta velmi podobná rozumně vypadající vysvětlení. To jsou ti správci veřejného majetku v Brně opravdu tak slepí nebo „zlí“ a nebo jsou moje (naše cyklistické) zážitky a zkušenosti tak pomýlené? Donutilo mě to se znovu zamyslet a položit si otázku, zda je možné se nad problémem cyklodopravy v Brně uvažovat objektivně a jak.
Začal jsem analyzováním bodů, ve kterých se dlouhodobě držené postoje Magistrátu města Brna (MMB) a aktivně vystupujících cyklistů (BNK, Cykloguerilla, Bicybo a další sympatizanti, jednotlivci a občanská sdružení – dále pouze „cyklisté“) zásadně liší, a došel jsem k následujícím dvěma problémovým okruhům:
1. Stav cyklodopravy a možnosti jejího zlepšování

 • MMB tvrdí, že podmínky pro cyklodopravu v Brně jsou v zásadě dobré a pokud připouští, že nikoli, tak tvrdí, že není možné jednoduchými prostředky tento stav zlepšit (kanály, sloupy, úzké ulice …), případně to nemá smysl (kopcovitý terén = jízda na kole příliš náročná = málo lidí na kole).
 • Cyklisté vnímají stav cyklodopravy v Brně jako velmi nedobrý až tristní a kdyby se zlepšil, zvýšil by se i počet účastníků. Návrhů na jednoduchá zlepšení bylo již mnoho a leckterá jsou obsažena i v Generelu cyklistické dopravy, ale k realizaci nedošlo.

2. Aktivita MMB v oblasti zlepšování podmínek pro cyklodopravu

 • MMB tvrdí, že cyklodopravu podporuje a dle možností dostatečně a dobře pracuje na zlepšování podmínek.
 • Cyklisté se cítí magistrátem opomíjeni, údajnou podporu vnímají jako vlažnou nebo takřka neexistující, kritizují směřování již tak malých investic do nákladných stezek na okraji města místo do výrazně levnějších cyklopruhů v potřebnějších lokalitách středu města.
[singlepic id=46 w=240 h=160 float=right] Jak tedy prokázat, které z diametrálně odlišných názorů se více blíží skutečnosti? Moudré knihy hovoří, že zásadní pro podobná posuzování je pohled na výsledky (ovoce). Zkusme se tedy projít po ulicích města jako nezávislí pozorovatelé a podívejme se, jaké ovoce sklízíme po letech spravování města našimi zastupiteli. Již po několika desítkách minut nás uhodí do očí velké množství dopravních přestupků, které jsou na denním pořádku a to na straně řidičů motorových vozidel, chodců, ale dřív či později si budeme muset přiznat, že pravděpodobně nejvíce jich dělají cyklisté. Jezdí bez pocitu nepatřičnosti běžně po chodnících a přechodech a ti odvážnější i do jednosměrných ulic do protisměru a dělají i jiné přestupky.
Zvědavé pozorování však přeroste v údiv, když se takový přestupek stane přímo před očima policistů a ti se tváří, že je všechno v pořádku a takto to proběhne i ve většině dalších situací. „Město Brno je plné špatných lidí bez úcty k zákonům a ještě špatnějších policistů, který neplní svoji povinnost!“, řekl by si jeden a začal by nadávat na pokleslou moderní společnost. Je to ale opravdu takto jednoduché?
[singlepic id=429 w=240 h=160 float=right] Když začněme rozebírat jednotlivé prohřešky často zjistíme, že pokud by se cyklista v dané situaci zachoval v mezích zákona, tak by se musel vystavit velmi nepříjemné až nebezpečné situaci anebo by musel na delší dobu slézt z kola. To je zásadně v rozporu s praktičností a kvalitou života, na kterou má občan-cyklista legitimní nárok. Může tedy spatřovat průměrný neidealistický člověk smysl v dodržování pravidel, která člověka denně několikrát dostávají do problémových situací, ve kterých riskuje své zdraví? Popisovaná situace v ulicích ukazuje, že NE a není se čemu divit. Kdo tedy odpovídá za nastavená pravidla a podmínky? Za zákony jistě vláda a parlament, ale za jejich aplikaci v konkrétním prostředí a úpravy tohoto prostředí v návaznosti na ně jednoznačně Magistrát města Brna. Z toho jasně vyplývá, že za masové porušování silničního zákona nenese již odpovědnost jedinec ale ten, kdo nastavil takto nedobrá pravidla a podmínky.
Jestli uvažuji správně, toto je ten výsledek (ovoce), který je klíčem k objektivnímu posuzování. Za minulého režimu se velmi přísně dbalo na dodržování zákonů řádovými občany obecně, takže je nepochybné, že porušování dopravních zákonů v městě Brně se stalo normou během správy města Brna volenými zástupci za minulých 22 let. Dnes jsou neviditelné duchovní ctnosti obecně vnímány jako méněcenné, tak se nad tím nikdo nepozastaví. Ale zkusme se od toho oprostit a upřímně si položit otázku:  Jak by jednal Karel IV. (nebo jiný čestný vládce) s konšeli spravujícími město, ve kterém by podle oficiálních zpráv mělo být v zásadě všechno v pořádku, když by zjistil, že mezi obyvateli panuje minimální úcta k zákonům a jejich porušování je na denním pořádku?

One Comment

 • Honza Jokl napsal:

  ahoj, ten, kdo na kole po Brně jezdí už dnes a nemá zvláštní strach z provozu kolem a je schopen se v něm pohybovat, vlastně moc speciálních opatření ani nepotřebuje, snad kromě stojanů. Je ale také pravda, že aby se člověk lehce a rychle někam dostal, tak to nesmí brát s dodržováním předspisů příliš vážně. A to je, myslím, zásadní problém. Lidem typu Onderka, Kotzian a spol. totiž nedochází, že existují lidé, kteří se mezi auta bojí a nebo ti, kteří se sice nebojí, ale zase by chtěli dodržovat zákony, což pokud se chtějí někam rychle a bezpečně na kole dostat, snad ani nejde.
  A proto je třeba situaci měnit, přeznačovat, stavebně upravovat, prostě dělat ulici více user friendly, a nejde jen o jízdu na kole. Kdo jste šel posledí dobou přes den přes Zelňák, nebo Orlí před Měnínskou bránou, víte o čem mluvím.
  A tady je přesně zakopaný pes, lidé kteří o těch penezích a podporách rozhodují, jezdí všude autem, ještě k tomu se značkami typu 6B2 0001. Nebo už ste někdo potkal Onderku na chodníku nebo v tramvaji? Co od nich tak čekat, že? 🙁

Napište komentář