Skip to main content

Cykloguerilla společně s Forum4am a Brno na kole uspořádali happening. Pro datum konání bylo vybráno úterý 17. května 2011, neboť to byl den plánovaného Zasedání zastupitelstva města Brna. Z programu happeningu přinášíme reportáž ke třem klíčovým akcím.

Veselý cyklopruh na Veselé

V 7 hodin ráno jsme začali na ulici Veselé malovat dočasnými barvami cyklopruh tak, aby se dnešní jednosměrná ulice stala obousměrnou pro cyklisty. Výběr ulice Veselé není náhodný, ta totiž takové opatření umožňuje provést v souladu s dopravní normou i bez ztráty parkovacích míst pro auta. Navíc je ulice Veselá příjezdová cesta pro zastupitele, takže jsme jim mohli ukázat jednoduchost a nekonfliktnost takových opatření.

Parkoviště radních

Asi v 7:30 hod jsme se přesunuli na Dominikánském náměstí, kde jsme na vyhrazené parkoviště pro zastupitele symbolicky zaparkovali svá kola. Cílem bylo přímo zastupitelům ukázat na špatné možnosti parkování kol ve městě a osobně se s nimi potkat.
Část zastupitelů, kteří přijeli autem, protest akceptovala a zaparkovala jinde. Ale Naděžda Křemečková (ČSSD) ze Slatiny se pohoršovala, že prý jsme dostali prst a hned chceme urvat ruku – co už se v podobě prstu pro lidi na kolech v její městské části udělalo, však nevysvětlila ani na písemnou žádost. Aleš Jakubec (ČSSD) zase nedokázal pochopit, že část jeho občanů nepoužívá denně auto. Zato Miroslav Humpolíček (ČSSD) se s akcí vůbec nevyrovnal a na své rezervované místo najížděl bez ohledu na stojící lidi. Lidi autem při parkování vytlačil, jednoho drobně zranil, auto uzamčel a spokojeně odešel. (video)

Když se zastupitele Humpolíčka, který má volební motto „Vše pro občana“, chtěla Česká televize zeptat na pohnutky, které ho vedly k najíždění do lidí, tak se rozhovoru před kamerou vyhnul ústupem do kanceláře svého stranického šéfa Onderky. Na zastupitelstvu pak dostal prostor u mikrofonu, popsal incident ze svého pohledu a obvinil nás,  že jsme jeho auto napadli a poškodili. (video)

Vystoupení na zastupitelstvu

V 8 hodin začalo zasedání zastupitelstva, které mělo 125 bodů programu. Zasedání nakonec trvalo asi 4 hodiny a téma cyklodopravy neplánovaně zabralo asi 30 minut. Nejprve jsme v rámci bodu „Připomínky občanů“, který začíná pravidelně v 8:30, přednesli text, který měl apelovat na zastupitele v těchto bodech:

  • upozornil na shodné předvolební sliby všech stran k cyklodopravě
  • vysvětlil rozdílnost mezi cyklo-turistikou a cyklo-dopravou
  • poukázal na malou podporu cyklo-dopravy,  asi 3 miliony Kč/rok (oproti 1 250 milionu Kč/rok pro MHD)
  • upozornil na tragický stav podmínek pro cyklodopravu
  • požadoval opatření pro cyklisty na ulicích Kounicova, Úvoz, Lidická, Vídeňská či Jihlavská
  • požadoval rozšíření vjezdu do pěší zóny
  • žádal respektování schváleného strategického dokumentu – Generelu cyklodopravy

Sestříhané 20 minutové video nejzajímavějších příspěvků občanů i zastupitelů, si můžete prohlédnout (K dispozici je také záznam celého zasedání cca 4 hod):


Reakce politiků

Na naše vystoupení nebylo reagováno přímo, ale odpovědi nám byly přislíbeny později v písemné podobě. Přesto se snažil příspěvky glosovat předsedající primátor Onderka. Roman Onderka (ČSSD) v první části zasedání snažil označit téma cyklodopravy za okrajové. Po druhém příspěvku se pokusil zpochybnit cyklopruh na Veselé, který by bylo možno zřídit podle norem. Dále prohlásil, že stejně jako se za jeho vlády (ne)věnovalo cyklodopravě město předchozí 4 roky, bude činit i nadále – to by ovšem by dle našeho názoru mělo tragické dopady. Po třetím příspěvku už jen utrousil, že přeci jeden jeho zastupitel také jezdí na kole do práce.
V druhé odpolední části zasedání, kdy mohli diskutovat už jen samotní zastupitelé se téma samo vrátilo jako bumerang. Onderka na naši adresu vyjádřil nesouhlas v plné míře, že nevíme nebo nechceme vědět a naznačil, že je naše dnešní akce spojena s opozičními stranami. Daniel Borecký (KSČM) dodal, že zřízení cyklostojanů by pro město neměla být taková zátěž. Martin Ander (SZ) upozornil, že primátor nepochopil rozdíl mezi podporou cyklo-dopravy a cyklo-turistiky, která je dle Onderky v penězích 10× větší. Onderka přiznal problémy a téměř žádnou aktivitu v širším centrum města, ale tvrdil že se hodně o nich jedná a že se řeší na Odboru dopravy. Co a kdy se opravdu udělá ani nenaznačil. Dokonce jedna konkrétní zákazová značka na cyklotrase se řeší na Odboru dopravy již 6 měsíců.
Chcete pustit krátký film o happeningu? Nebo se zeptejte svých politiků, jak to bude s předvolebními sliby?

Ohlasy médií:

ČT24: Cyklisté blokovali parkovací místa, zastupitel Humpolíček do nich najížděl
ČT24: Události v regionech – Brno 17. května 2011 (2:45-4:40)
ČT24: Ostré pero P.Minaříka (1:25-2:11)
vz24: Zastánci cyklodopravy protestují proti údajně malé podpoře Brna
Brněnský deník: V Brně protestovali cyklisté. Zastupitel do nich najížděl
Idnes: Cyklistický happening skončil roztržkou mezi aktivisty a zastupitelem

Napište komentář