Skip to main content

Tento text je odpovědí na údiv rostoucí řady lidí, kteří nechápou, jak je možné, že jiná města pádí v cyklodopravě vpřed, zatímco Brno stagnuje. Jak to, že to jinde jde, avšak tady to stále dokola nejde? V tomto textu se zaměřuji na kauzu odstraňování cykloobousměrek jako případovou studii ukazující, jaké procesy na magistrátu a ve vedení města souvisí s touto stagnací, případně i regresí.

Shrnutí:

  • daňové poplatníky stálo 0,5 milionu Kč odstraňování cykloobousměrek, které byly nakonec po rozhodnutí soudu vráceny
  • po roce Brno opět odstraňuje další cykloobousměrku v ulici Opletalova
  • město se vymlouvá na negativní stanoviska police, pokud ale nejde o cyklodopravu, tak nesouhlas policie nevadí
  • Brnu chybí politická vůle a lidské kapacity pro cyklodopravu

Je listopad 2020 a město Brno opět odstraňuje další bezpečnou, neproblematickou cykloobousměrku v ulici Opletalova. Město stejným způsobem odstraňovalo cykloopatření přesně před rokem, za což jsme na Brno podali tři žaloby. Magistrát všechny tři soudy prohrál a následně cykloobousměrky koncem jara 2020 obnovil. Celé to stálo veřejný rozpočet přes půl milionu korun. Abychom se vyhnuli dalším soudním tahanicím, politicky jsme v létě vyjednali záměr obnovení a rozšíření cykloobousměrky Gorkého. Nyní však hrozí, že Brno zruší další cykloobousměrku a opět se ocitne před soudem.

Cyklobousměrka Mendlovo náměstí, vytvořena 2010, odstraněna 2019, navrácena 2020.

Trojnásobná prohra Brna u soudu za půl milionu

Magistrát se rozhodl utajeně během léta 2019 spolu se zaváděním rezidentního parkování odstranit řadu bezpečných cykloobousměrek. Bili jsme na poplach, jednali s politiky a úředníky, podali řadu námitek, dělali jsme vše, abychom odstranění cykloobousměrek odvrátili. Město nakonec všechny námitky zamítlo a čtyři cykloobousměrky (Radnická, Rumiště, Mendlák, Gorkého) odstranilo. Nezbylo nám než město žalovat. Brno u soudu prohrálo, cykloobousměrky odstranilo nezákonným způsobem a během května je navrátilo – s výjimkou Gorkého, o které bude ještě řeč.

Ačkoliv má město vlastní právníky, na soudní spor si najalo externí advokátní kancelář KroupaHelán. O najmutí externích kanceláře rozhodlo vedení města jednomyslně v bodě 87 na schůzi Rady města Brna začátkem února 2020:

Jenom těmto právníkům Brno z veřejného rozpočtu vyplatilo 342 tisíc Kč, aby obhajovali odstranění bezpečného cykloopatření. Potom, co Brno všechny tři soudy (Radnická, Rumiště, Mendlák) prohrálo, muselo město dále zaplatit 89 tisíc Kč na soudních výlohách. Odstranění cykloobousměrek, z nichž například Mendlovo náměstí bylo před odstraněním čerstvě namalováno, a jejich obnovení odhadujeme v nákladech na celkem 90 tisíc Kč.

Platby za najaté externí advokátyPozn.
Kroupa Helán faktura únor 2020VF2020-0155187 550 Kč
Kroupa Helán faktura březen 2020VF2020-010260 500 Kč
Kroupa Helán faktura únor 2020VF2020-008294 380 Kč
celkem342 430 Kč
Soudní výlohy
Soudní poplatky Brno na koleRadnická10 000 Kč
Soudní poplatky Brno na koleMendlovo náměstí10 000 Kč
Soudní poplatky Brno na koleRumiště10 000 Kč
Náklady řízení žalobceRadnická18 228 Kč
Náklady řízení žalobceMendlovo náměstí18 228 Kč
Náklady řízení žalobceRumiště22 729 Kč
celkem89 185 Kč
Zmařené investice (odhad)
odstranění a obnovení cykloobousměrkyRadnická20 000 Kč
odstranění a obnovení cykloobousměrkyMendlovo náměstí50 000 Kč
odstranění a obnovení cykloobousměrkyRumiště20 000 Kč
celkem90 000 Kč
Celkem výdaje MMB521 615 Kč

Záměr magistrátu odstranit cykloobousměrky, za jejich nezákonné odstranění bojovat u soudu, jejich odstranění a po prohraných soudech jejich obnovení, vyšlo brněnský veřejný rozpočet nejméně na 500 tisíc Kč. 

Návrat Gorkého bez soudu?

Zrušenou cykloobousměrku na ulici Gorkého jsme nežalovali, primárně z důvodu, že koordinátor žalob za spolek to nějak vypustil. Po vyhraných soudech jsme iniciovali jednání s radním pro dopravu Petrem Kratochvílem ohledně obnovy cykloobousměrky Gorkého i bez soudního jednání. Gorkého byla odstraněna identickým způsobem jako ostatní tři cykloobousměrky a lze s jistotou očekávat, že by soud opět rozhodl o jejím odstranění jako o nezákonném.

Jednání s radním, kterého se účastnili i zástupci Policie ČR (plk. Rybka, por. Šebela), vedlo k ustoupení PČR ze svého nového stanoviska, ve kterém na Gorkého s cykloobousměrkou nesouhlasí, a návratu k původnímu stanovisku pro stavební povolení pro rekonstrukci ulice z roku 2016, ve kterém zde s cykloobousměrkou PČR souhlasila. Díky tomu byla cykloobousměrka navržena nejen v původním rozsahu mezi Veveří a Jaselskou, ale došlo i na její nové rozšíření až po Úvoz. Návrh dopravního značení visel na úřední desce již v srpnu 2020, stále však nebyla vydána samotná vyhláška, na základě které by cykloobousměrka byla realizována. Podle našich posledních informací by měla být cykloobousměrka stanovena, zatím se (listopad 2020) tak však nestalo.

Opletalova – město se vrací o rok zpět

Uběhl rok od nezákonného odstranění cykloobousměrek, půl roku od trojnásobné prohry Brna u soudu, a město znovu odstraňuje další cykloobousměrku. Celý kolotoč se opakuje, naše snahy o iniciaci jednání k ničemu nevedou, nezbývá nám opět jiná možnost než podat námitku. Námitku naši a dalších osmi lidí magistrát bez vypořádání zamítne. Po ukončení rekonstrukce Opletalovy se cykloobousměrka nevrátí a tímto bude odstraněna.

Pokud město cykloobousměrku opravdu odstraní, k čemuž situace nyní směřuje, budeme opět město žalovat, podáme návrh na zrušení části vydané vyhlášky, kterou město odstraňuje cykloobousměrku. Podle toho, jak soud rozhodl v dřívějších případech, lze očekávat, že soud tu část vyhlášky zruší, a Brno pak cykloobousměrku vrátí. Magistrát v soudním sporu utratí z veřejných peněz odhadem sto až sto padesát tisíc, nás soudní spor bude stát desítky tisíc.

Doprava na magistrátě v krizi

Říkáte si, jak je toto možné? Jak je možné, že se to celé bude opakovat? Proč se bude znovu mrhat veřejnými (Brno) a soukromými (dary pro spolek Brno na kole) financemi jen kvůli tomu, aby byl vybojován již existující neproblematický stav? Odpověď je třeba hledat v kombinaci absence politické podpory s působením několika úředníků na odboru dopravy.

Na každou vyhlášku je potřeba dát razítko, čímž se vykonává přenesená působnost státní správy. Úředník samosprávy chystá dopravní značení, posílá ho na stanovení, jeho kolega státní úředník dává razítko jakože za stát. Ve skutečnosti to klidně může být tatáž osoba, ale Brno se rozhodlo, že tyto úkony bude oddělovat. V Brně drží státní razítko úředníci, pro které je prioritou konat tak, aby nebyli v otázce cyklodopravy v nesouladu se stanoviskem zástupce Policie ČR. PČR v Brně nikdy nesouhlasí s ochrannými cyklopruhy, ačkoliv ve zbytku země se maluje jeden za druhým, stejně tak má PČR v Brně problém s řadou jiných standardních cyklopatření, která jsou v Česku navrhována podle oficiálního dokumentu Ministerstva dopravy TP 179 (Navrhování komunikací pro cyklisty, TP179).

Politické vedení města předstírá, že nelze postupovat ani proti úředníkovi s razítkem, ani proti PČR. To, že stanoviska PČR k návrhu dopravního značení jsou nezávazná, má město potvrzeno na vlastní dotaz přímo od Policejního prezidia. Stále však radní pro dopravu tvrdí, že nelze jít proti PČR. Přitom samotný magistrát proti nesouhlasu PČR jde zcela běžně a vydává jednu vyhlášku za druhou i navzdory nesouhlasu PČR:

vyhláškarokměstouliceStanovisko PČROdkaz
autoobousměrka 3,1m2020BrnoTeyschlovanegativníhttps://drive.google.com/drive/folders/1FQ1N6LYra0l-eFMM8Kb7opt5X07IFuUA?usp=sharing
místo pro přecházení2020BrnoOndrovanegativníhttps://drive.google.com/drive/folders/1NeXIDCftFzO0RKE6jwrRnqAcpAWjwr2_?usp=sharing
parkování odstranění2020BrnoVavřineckánegativníhttps://drive.google.com/drive/folders/1ft6KZJ-oT0qTHpCE1vrhdaY1M5szG10T?usp=sharing
zákaz zastavení2020BrnoBulínovanegativníhttps://drive.google.com/drive/folders/1xAGw-Djk_3aM9NZ866u1sI6E96cDSoa9?usp=sharing
zákaz zastavení2020BrnoHaškovanegativníhttps://drive.google.com/drive/folders/1Lh-PtMnazuKUp2LxMOzp7xIpVaSTlAEU?usp=sharing
zákaz stání2020BrnoBrožíkovanegativníhttps://drive.google.com/drive/folders/1_PzhqIdG8m2vk7dkRfb-_SxrniJ1dJBh?usp=sharing
Jen za rok 2020 jsme narazili na šest vyhlášek, které magistrát vydal navdory nesouhlasu policie. Žádná z nich se však netýká cykloopatření.

Takováto konstelace na magistrátě potom vede k tomu, že cyklodoprava a obecně mobilita slabších účastníků provozu (chodců, cyklistů, koloběžkářů atd.) je v hluboké krizi, opomíjena, ignorována a někdy se proti ní postupuje i cíleně. Dokud se celé politické vedení nepostaví za chůzi a jízdu na kole a neučiní z ní stejnou nebo vyšší prioritu jako VMO, tak budeme svědkem toho, jak Brno vyhazuje peníze z okna za prohrané soudy kvůli tomu, že nechává o dopravě v Brně rozhodovat několik zaujatých úředníků s razítkem.

Cesta ven?

Jak z toho ven? Není třeba vynalézat kolo, osvědčené recepty jsou známé. Úspěšná města rozvijející cyklodopravu umožňující nejen statečným a neohroženým lidem jezdit na kole v ulicích, ale také všem ostatním, mají společné v zásadě dvě věci.

První je politická podpora. Vedení města si musí zvolit bezpečný a atraktivní pohyb lidí na kolech po městě jako prioritu, za kterou se postaví a kterou budou veřejně obhajovat například i tváří v tvář odstraňování části parkovacích míst pro auta. Bezpečný pohyb nedělá helma na hlavě a reflexní vesta na těle, ale cyklostezky oddělené od motorového provozu, dánské pásy, zklidňování dopravy a další opatření.

Druhou je personální a finanční kapacita vyhrazená pro rozvoj cyklodopravy. Nelze realizovat projekty tam, kde není, kdo by na projektech pracoval. Když chcete vykopat díru, potřebujete člověka s lopatou nebo bagrem. Když proklamujete ve vizi, že chcete do roku 2050 vykopat takovou a makovou díru, ale nevyčleníte ke kopání děr schopné lidi s dostatkem zdrojů, pak díra zůstane pouze na papíře.

Brnu nyní chybí oboje.


Článek vznikl díky podpoře Open Society Foundations v rámci projektu AutoMat’s National Outreach Via Social Base Management.
Supported by a grant from the Open Society Initiative for Europe within the Open Society Foundations.

2 Comments

Napište komentář