Skip to main content

V roce 2023 (se opět) v participativním rozpočtu objevuje řešení úseku mezi Billou na Stránského a zastávkou Kníničská. V tomto úseku vede chodník podél tramvajové trati, povrch je nerovný, rozbitý, tankodrom. Lidé tam na kole jezdí nelegálně, protože se jedná o nejrozumnější spojnici mezi stezkou na Královopolské a stezkou směrem na Bystrc.

První jednoduché řešení spočívá ve změně dopravního značení zavádějící režim smíšené stezky pro pěší a cyklisty, druhé návazné řešení potom v opravě povrchu. Potom je možné řešit další návaznosti, typicky převedení přes zastávku Vozovna Komín na jižní stranu Kníničské, kde již Odbor dopravy okolo roku 2021 stejné úkony provedl – existující chodník nově vyasfaltoval, rozšířil a změnil dopravní režim na smíšenou stezku.

Tento úsek se řeší už nejméně sedm let. Následuje rekapitulace podle dokumentů, které máme jako spolek k dispozici.

Březen 2017, úsek je veden jako požadavek městské části k rozvoji cyklodopravy.

V roce 2017 probíhalo na koncepční cykloskupině hodnocení více jak stovky podnětů pro rozvoj cyklodopravy, tento seznam najdete zde.

Jako bod 28 je uveden právě tento úsek, podle dokumentu se jedná o návrh MČ Komín. Už začátkem roku 2017 je u tohoto úseku připsáno, že je „v řešení.“

Květen 2017, je zpracováván výkres.

V květnu 2017 se schází koncepční cykloskupina, v zápise z jednání je uvedeno, že Brněnské komunikace mají rozpracovaný výkres.

2019, 2020 – zpracovává se dokumentace.

Další záznam, který máme k dispozici, je dokument „Rekapitulace cykloopatření realizovaných v roce 2019.“ Zde Odbor dopravy skrze Brněnské komunikace mezi realizovanými opatřeními uvádí, že probíhá zpracování dokumentace. Zpracování dokumentace probíhalo tedy v roce 2017, v roce 2018 a potom nejméně ještě v roce 2019. Připomeňme, že se jedná o osazení pár značek a rekonstrukci povrchu chodníku. Dokumentaci Odbor dopravy přes Brněnské komunikace zpracovává již jeden tisíc dnů.

Září 2020, další dokumentace.

V zápisu z jednání cykloskupiny na Odboru dopravy se úsek objevuje znovu v září 2020 jako bod číslo pět. Po necelých čtyř letech příprav a zpracovávání výkresů a dokumentace na osazení pár značek a rekonstrukci povrchu, je vše připraveno na vypsání veřejné zakázky, nikoliv na realizaci, ale pozor, na zpracování prověřovací studie.

Listopad 2021, participativní rozpočet, první projekt.

V listopadu 2021 se v participativní rozpočtu objevuje projekt „Cyklostezka Vozovna Komín – Centrum (PD),“ který se dotýká i úseku Stránského, Sochorova.

Odbor dopravy tento projekt hodnotí jako neproveditelný, protože ohlašuje, že je konečně zpracována projektová dokumentace.

Listopad 2023, participativní rozpočet, druhý projekt.

V participativním rozpočtu se v roce 2023 obyvatelé Brna už napodruhé snaží řešit úsek Stránského – Sochorova, tentokrát jako projekt Oprava cyklostezky Žabiny–Komín–Bystrc. Odbor dopravy nyní hodnotí projekt jako proveditelný, a ohlašuje, že je stále zpracována studie.

Bude to trvat deset let?

Nevíme, možná, jsme blízko. Pár značek, oprava povrchu, nic složitého. V podání Magistrátu města Brna se ale mnoho let zpracovávají výkresy, dokumentace, studie. Náklady na řešení všeho tohoto projektování (zakázky, BKOM, administrativa na OD MMB, atd.) se pravděpodobně pohybují v řádu stovek tisíc Kč.

Štve vás to? Přijde vám to jako neschopnost, nekompetence, ignorace, plýtvání? Napište vedení města a ptejte se, proč to tak je. Zeptejte se, proč úsek není dávno hotový, když nejméně od roku 2021 je hotová studie. Zeptejte se, proč se na osazení pár značek a rekonstrukci povrchu zpracovává mnoho let dokumentace. Zeptejte se, kolik to všechno dosud stálo peněz. Zeptejte se, proč si takovou elementární věc, zcela jednoduchou na realizaci, musí obyvatelé Brna vybojovávat v participativním rozpočtu. Zeptejte se, proč to dávno Odbor dopravy nerealizoval sám od sebe.

Když se nezeptáte vy, tak se nezeptá nikdo.

Zde jsou kontakty:

primátorka Markéta Vaňková, vankova.marketa@brno.cz

radní pro dopravu Petr Kratochvíl, kratochvil.petr@vitek

Červen 2024

V únoru magazín Městem na kole informoval, že dojde k opravě povrchu, nicméně bez legalizace pro jízdu na kole:
„Podle mluvčího [MMB] není možné pouze umístit dopravní značky umožňující vjezd cyklistů, protože chodník nemá potřebné parametry podle norem,“ napsal magazín.

V červnu 2024 podle vyjádření členky spolku Brno na kole Ivany Tošovské došlo k ústnímu příslibu radního pro dopravy Petra Kratochvíla, že vjezd na kole bude legalizován:

Rekonstruovaný úsek, etapa 1.
Rekonstruovaný úsek, etapa 2.

Zatímco koncem roku 2023 legalizace nebyla údajně kvůli normám možná, v polovině roku 2024 se již s legalizací počítá. Po dokončení opravy a v závislosti na místní úpravě případně podáme dotaz, jakým způsobem ke změně došlo.

Napište komentář