Skip to main content

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)] z toho 149 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes] z toho 9 km (45 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [*opposite*]”

Souhrn změn k lepšímu v brněnských ulicích za rok 2015. Dřívější změny jsou k nahlédnutí v přehledech: červen 2013, září 2013, prosinec 2013, červenec 2014 a prosinec 2014. O většině jsme průběžně informovali na našem Facebooku.

Jedná se o novou pěší zónu s průjezdem cyklistů a změnu pravidel jádrové pěší zóny a přes kilometr cykloobousměrek. Výše finančních nákladů však byla jen třetinová vůči předchozím letům.

Rozšíření vjezdu do staré pěší zóny z 16 h na 24 h (Brno-střed, 2 800 m)

Nové pěší zóny vzniklé po roce 2010 (Joštova, Jakubské nám. a Zelný trh) s délkou ulic 2,9 km jsou od počátku přístupné lidem na kolech 24 h denně. Naopak stará pěší zóna o délce 2,8 km byla přístupná jen 16 h denně a tvořila bariéru mezi severem a jihem centra města. Od 2.11.2015 je i stará pěší zóna kolům přístupná, vyjma ul. České (0,5 km), která je nově zapovězana po 24 h. Více v článku 25 let úsilí.

Obousměrka Veselá, Dominikánské nám., Dominikánská (Brno-střed, 450 m)

Na ulici Dominikánskou navazují obousměrky Dominikánské nám. a Veselá. Lze se tak dostat obousměrně z Joštovy přes Opletalovu až na Šilingrák, trasa je klidnější alternativou jízdy po Husově.
K Veselé se pojí veselý příběh z roku 2011 (viz fotku), kdy na ni byl v rámci interpelace na Zastupitelstvu města Brna vymalován křídový cyklopruh jako ukázka, jak snadno lze udělat opatření pro cyklisty. Někdejší primátor to komentoval slovy, že s křídou si hrají děti na hřišti, kdežto dopravní značky jsou vážná věc. Jsme rádi, že Boží mlýny nesemlely děti, ale jednosměrku.
Využití trasy poněkud komplikuje stavba parkovacího domu v podzemí JKC a skrze to uzavřená ulice Besední do cca 02/2017.
StDZ1 a StDZ2, StDZ3.

 Obousměrka a pěší zóna s cyklisty Radniční, Panská a Zelný trh (Brno-střed, 500 m)

Po roční opravě byl otevřen Zelný trh, který se změnil ze zóny omezeného vjezdu pro motorová vozidla v pěší zónu s celodenním vjezdem cyklistů. Jednosměrnost náměstí byla zrušena a Panská a Radnická byly pro cyklisty zobousměrněny. Na pěti místech jsou nové dobré stojany, které pojmou celkem 40 kol, čímž se počet míst u stojanů v celém Brně zvýšil o 7 %.

Obousměrka Sirotkova (Brno-střed, 150 m)

Činnost ve prospěch cyklistů je z nemalé části řešením problémů, které by v běžných podmínkách dopravního plánování vůbec neměly nastat:
2014/07 – Odbor dopravy – vyhláška: chceme zjednosměnit Sirotkovu
2014/08 – Brno na kole – připomínka: podle závazného městského Cyklogenerelu nelze zjednosměnit Sirotkovu
2014/09 – Odbor dopravy – odpověď na připomínku Sirotkova: děkujeme a budeme o tom přemýšlet
2014/10 – Odbor dopravy – Sirotkova zjednosměrněna2015/02 – Odbor dopravy – Sirotkovu chceme zobousměrnit pro cyklisty
2015/04 – Odbor dopravy – Sirotkova zobousměrněna pro cyklisty – konec dobrý, všechno dobré

Obousměrka Malátova (Brno-Královo Pole, 170 m)

 V říjnu 2015 byla otevřena Malátova o po rekonstrukci kanalizace jako cykloobousměrka. Ta měla původně zjednodušit napojení cyklostezky Královopolská-Sv. Čecha-Chaloupkova-Zamilovaný hájek. Vzhledem k tomu, že není dovoleno levé odbočení na Palackého tř., záměr trochu kulhá a je nutno využít přechody. Rozsah parkování osobních aut byl přibližně zachován (dva podélné pásy za jeden šikmý). Stavební provedení protisměrného pruhu jako cyklostezky na zvýšeném pásu je velmi dobré. Foto: Marek Lahoda

Světelné řízení křižovatky Pisárecká × Veslařská – od špatného k horšímu

Město chtělo zvýšit kapacitu pro auta novým světelným řízením  doposud neřízené křižovatky Pisárecká × Veslařská. To se podařilo skrze zrušení dvou přechodů a zřízení jednoho nového přechodu, odsunutím přejezdu pro cyklisty od řeky a zrušením dvou jednostranných cyklostezek. Tlačíko jediného přechodu je nově zcela nevhodně umístěné a pro cyklisty nepohodlné a kapacitně nevhodné, namísto předzvěsti a nezávislé detekce (smyčkou, pyrodetektorem) jako např. v Utrechtu.
To vše pro 2 – 3 tisíce lidí denně užívající rekreační stezku. Do tohoto nově vzniklého propletence pohybů ve zcela nedostatečném prostoru pro vyčkávání, otáčení a pohyb byly nově zapojeny zastávky trolejbusů/autobusů přestupního uzlu Anthropos.  Stávající neřízený přejezd přes 1+2 pruhy s ostrůvkem nebyl zcela komfortní, ale nové řešení mělo přinést benefit všem a rozhodně nemělo být na úkor pohybu lidí v přidruženém prostoru.
Exituje 0,5 km objízdná trasa, žel ani ta není zcela legální, možná se bude v letních tlačenicích hodit.
StDZ1, StDZ2

Příští rok očekáváme

Z kuloárních nebo oficiálních zdrojů se proslýchají zprávy o těchto možných akcích:

 • cyklo-pruhy Olomoucká,
 • cyklo-obousměrka Fanderlíkova, Optátova, Pod Nemocnicí, Za Divadlem
 • cyklo-obousměrka po rekonstrukci Cornovova – 2016.

Všechny obousměrky v Brně


Zobrazit větší mapu (mapa je stále aktuální, nezastarává s časem od publikace článku)

Sumarizace

Délka komunikací v Brně je 991 km (vč. dálnic a silnic I., II. a III. třídy; dle Ročenky dopravy vydané BKom 2014):

 • z toho 20 km dálnic (spravuje ŘSD) [BKom 2014]
 • z toho 45 km silnic I. třídy (spravuje ŘSD) [BKom 2014]
 • z toho 119 km silnic II. a III. třídy (spravuje Jihomoravský kraj) [BKom 2014]
 • z toho 807 km místních komunikací (spravuje město Brno) [BKom 2014]
  • z toho cca 40 km cyklostezek (značky B11/C8/C9/C10) [highway=cycleway OR cycleway=track]
  • z toho 10 km ulic s cyklopruhy (značky IP19, IP20) [(cycleway=lane OR cycleway=share_busway) – 0,5×(„cycleway:right“ OR „cycleway:left“) OR ((cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)]
  • z toho 149 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes]
   • z toho 9 km (45 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [*opposite*]

2 Comments

 • Marek Čierny napsal:

  Chtěl bych se zeptat, jestli se ta Pisárecká nebude nějak měnit? Je to jak píšete – špatně. Nemohla by se cyklostezka udělat pod mostem vedle řeky (na stejné straně, aby se to nemuselo 400m objíždět…)

  • Dan Bárta napsal:

   Existuje stavební záměr města postavit úhlopříčnou cyklostezku jen na jedé straně (neboť v parku Anthropos to nikdo nedovolí). http://mapy.cz/s/nJrH
   Pod mostem by šla udělat pontonová trasa (jako to měl svého času Innsbruck), ale to by musel politici chtít.

Napište komentář