Tento článek popisuje změny k lepšímu v brněnských ulicích za 1. polovinu roku 2017. Dřívější změny jsou k nahlédnutí pod štítkem změny. O většině jsme průběžně informovali na našem Facebooku.
Plány města na roky příští se v penězích jen mírně navýší a bohužel se mají soustředit mimo centrum města, tedy tam, kde je poptávka malá. Přínosy jednotlivých opatření jsou, z mnoha důvodů, velmi malé.

Obousměrka Za Divadlem a okolí (Brno střed, 500 m)

V lednu 2017 bylo realizováno zobousměrnění úseku Benešova-Za Divadlem, projekt schválený na jaře 2015. Úsek Jezuitská a Dvořákova je obousměrka, v ulici Za Divadlem byla z části otočena jednosměrnost a na Benešově byl povolen vjezd na široký chodník. Tímto opatřením se trochu zjednoduší průjezd oblastí po trase B23 sever-jih a zlepší se legální objezd pěší zóny. Zbývá však přirozené napojení na centrum v trase Bratislavská-Kobližná. Mapa, StDZ1, STDZ2.

Obousměrka Optátova (Jundrov, 500 m)

Na jaře 2017 byla vyznačena obousměrka Optátova, umožňující jízdu z Jundrova do Komína také po druhém, tj. pravém břehu Svratky. Mapa, StDZ1, StDZ2.

Obousměrka Cornovova (Černovice, 350 m)

Obousměrka Cornovova vznikla díky projednou výjimečné schopnosti na OD MMB zanést požadavek na obousměrnost v roce 2014 do záměru opravy ulice po rekonstrukci kanalizace. A tak v únoru 2017 byla otevřena ulice už obousměrná. Nové cyklistické návěstidlo do světelné křižovatky dává zelenou ve stejné fázi jako chodcům a vozidlům z ulice Turgeněvova nebo případně na poptávku tlačítkem (vzhledem k intenzitám a společné fázi s protějším ramenem a chodci je to dostatečně funkční řešení). Vznikla tak nová průjezdnost na kole na trase sever-jih (Psychiatrická léčebna-Maloměřice), tj. X142. Mapa, DSP, StDZ1, StDZ2.

Obousměrka Čejkova (Židenice, 100 m)

Obousměrka Čejkova vznikla díky koordinaci při rekonstrukci ulice. Vznikl tak lepší příjezd k přechodu přes čtyřproudou ulici Svatoplukovu (Čejkova-Viniční), tj. X155 na kole. Překonání ulice Svatoplukovy na kole je však i nadále velmi nepohodlné kvůli vysokým obrubníkům a neexistenci přejezdu pro cyklisty. Mapa, StDZ1, StDZ2.

Chodník Bubeníčkova-Gajdošova (Židenice, 750 m)

V květnu 2017 byly po mnohaleté snaze ÚMČ Židenice na OD MMB vyznačeny jako cyklostezka (C 8) přilehlé chodníky v části Gajdošovy a Bubeníčkovy ulice a navazujícího podchodu. Tím byla zrušena zákonná povinnost jezdit s kolem po čtyřproudé komunikaci, škoda jen, že nebyly řešeny také 3 příslušné přejezdy komunikací, které zůstaly nesmyslně jako přechody. Mapa, StDZ1, StDZ2, StDZ3.

Svodidla Kníničská (Komín, 525 m)

Na jaře 2017 byly rozšířeny o 525 m stávající betonová svodidla. Ta byla umístěna v roce 2012 v oblouku o délce 125 m v rámci rekonstrukce povrchu cyklostezky a veřejného osvětlení. Svodidlo má zvýšit subjektivní i reálnou bezpečnost mezi vozovkou a výletní cyklostezkou. Neoddělený zůstal už jen cca 150 m dlouhý úsek stezky v úseku Dělnická-sokolovna. Mapa, StDZ1, StDZ2.

Připravované projekty

Z připravovaných akcí lze očekávat tyto realizace:

 • cyklo-pruhy (případně doplněný pikto-pruhy) Novolíšeňská, Olomoucká,
 • jednostranný (stoupací) cyklo-pruh (případně doplněný pikto-pruhy) Kolejní, E.Přemyslovny-Dlouhá, Osová, Líšeňská-Křtinská, Jihlavská (úsek Krematorium-Dlouhá), Pisárecká,
 • cyklo-obousměrka po rekonstrukci ulice v části Francouzské – 2017,
 • podjezd cyklostezky Svitavská (ul. Hladíkova) – 2018+,
 • cyklostezka Svitavská (Kaštanova-Černovická) – 2018+.

Všechny obousměrky v Brně

Zobrazit větší mapu (mapa je stále aktuální, nezastarává s časem od publikace článku)

Sumarizace

Délka komunikací v Brně je 1003 km (vč. dálnic a silnic I., II. a III. třídy; dle Ročenky dopravy vydané BKom 2015):

 • z toho 20 km dálnic (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 46 km silnic I. třídy (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 118 km silnic II. a III. třídy (spravuje Jihomoravský kraj) [BKom 2015]
 • z toho 820 km místních komunikací (spravuje město Brno) [BKom 2015]
  • z toho cca 44 km cyklostezek (značky B11/C8/C9/C10) [highway=cycleway OR cycleway=track]
  • z toho 10 km ulic s cyklopruhy (značky IP19, IP20) [(cycleway=lane OR cycleway=share_busway) + 0,5×(„cycleway:right“ OR „cycleway:left“) OR ((cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)]
  • z toho 157 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes]
   • z toho 10 km (50 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [opposite]

Napište komentář