Skip to main content

Vnější airbag by mohl zachránit 350 cyklistů ročně

Napsal/a 2009-12-0228 března, 2019INSPIRACE

Praha (26. listopadu 2009) – Evropská cyklistická federace, která od roku 1983 zastřešuje cyklistické federace v evropských zemích, vydala akční plán pro další desetiletí. Vytknula si v něm několik cílů zásadních pro zvýšení bezpečnosti cyklistů na silnicích. Podle analýzy holandského výzkumného institutu SWOV tvoří 58 % procent nehod cyklistů kolize s automobily. Právě proto se navrhovaná opatření týkají především automobilové dopravy.

„Pro Evropskou unii by mělo hrát klíčovou roli především nastavení technických standardů, z nichž některé se nyní zdají být hudbou budoucnosti,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství, která Evropskou cyklistickou federaci zastupuje v České republice. Jedním z těchto standardů by se měly stát i vnější airbagy na předních sklech automobilů, které jsou v současné době ve vývoji. Podle výsledků studie nezávislé nizozemské organizace TNO by vnější airbagy mohly zachránit život až 350 evropským cyklistům ročně.

Důležitým krokem ve zvyšování bezpečnosti provozu obecně je instalace inteligentního systému pro přizpůsobení rychlosti (ISA), jehož hlavní funkcí je poskytovat informace o přiměřené rychlosti na jednotlivých úsecích cesty. „Porušení maximální rychlosti má za následek třicet procent z celkového počtu úmrtí na silnicích v evropských zemích. ISA řidiče v automobilech varuje při zvýšení rychlosti nad povolenou hranici a některé systémy například působí tak, že při vyšší než povolené rychlosti ucítí řidič slabý odpor plynového pedálu,“ vysvětluje Mourek. Od roku 2008 musí mít tento systém zabudovány všechny automobily nad 3,5 tuny registrované po září 2001. Evropská cyklistická federace chce tento systém v příštím desetiletí prosadit do všech motorizovaných čtyřkolových vozidel. Mezi další požadavky patří eliminace slepého úhlu u nákladních vozidel nad 3,5 tuny zavedením dvojitých zrcátek či instalací vnitřního a vnějšího kamerového systému, povinnost celodenního svícení automobilů ve všech zemích unie nebo důraz na kvalitnější školení řidičů.
Statistiky ukazují, že země s nejvyšším počtem ujetých kilometrů na cyklistu ročně mívají také nejmenší počet úmrtnost cyklistů na 100 milionů ujetých kilometrů. „To je jeden z hlavních důvodů, proč je třeba podporovat cyklisty a zároveň dbát na jejich bezpečnost. I proto ECF například nesouhlasí se zvyšováním výkonu hybridních kol, takzvaných pedelecs, a elektrokol, protože to bude mít za následek prolomení rychlostní hranice bezpečné jízdy 25 km/h,“ doplňuje Daniel Mourek z Nadace Partnerství.
Kontakt: Daniel Mourek, Nadace Partnerství, daniel.mourek@nap.cz, 736 747 361

Napište komentář