Skip to main content

Víte že…

Napsal/a 2010-02-16PRAKTICKÉ RADY

Víte, že na kole v centru města:

 • V pěší zóně je jízda na kole povolena od 17:00 do 9:00.
 • Parkování kol: V obchodním domě Vágner na ulici Česká je hlídaná úschovna kol. Funguje zdarma od pondělí do pátku v době od 8:00 do 18:30, v sobotu od 8:00 do 12:30. Bezplatně si kolo také můžete odložit při své cestě na magistrát města Brna na Malinovského náměstí.
 • Koupaliště Riviéra a lávka přes Svratku je otevřena:
  • od 1. dubna do 16. června denně 08:00-18:00
  • od 16. června do září denně od 08:00-21:00

Víte že je rozdíl mezi cyklo-trasou, cyklo-stezkou, cyklo-pruhem a vyhrazeným jízdním pruhem?

 • Cyklo-trasa je myšlená trasa vhodná pro cyklisty někdy též vyznačená i v terénu. Trasa využívá stávajícího území a na základě znalostí terénu umožňuje volbu lepších komunikací mezi nevhodnými. Cyklisté mají stejná práva a povinnosti jako všichni ostatní účastníci dopravního provozu.Cyklo-stezka je dopravní komunikace vyhrazená nemotorové dopravě. Jsou označeny dopravní značkou C8 (případně C9, C10). Je vedena mimo hlavní dopravní prostor (tj. mimo silnici) a to buď v přidruženém dopravním prostoru (např. na chodníku) nebo odděleně od ulic a silnic (např. podél řeky). Výstavba takových stezek výrazně (až 90% uznatelných nákladů) dotuje SFDI a fondy EU. Podrobnější info na wikipedii Stezka pro cyklisty.
 • Cyklo-pruh je druh vyhrazenéhojízdního pruhu určený výhradně cyklistům. Je označen vodorovným dopravním značením (např. vyznačením přímo na vozovce) a kombinací svislých značek typu IP 16 až IP 21. Pruh je veden v hlavním dopravním prostoru (tj. na silnici). Podrobnější info na wikipedii Jízdní pruh pro cyklisty.
 • Vyhrazený jízdní pruh je pruh vyhrazený různým specifickým typům vozdiel, u kterých je zájem preferovat jejich pohyb nebo zvyšovat jeijch bezpečnost v dopravním provozu. Jedná se zpravidla o hromadnou dopravu, taxi, integrovaný záchranný systém a někdy i cyklisty. Podrobnější info na wikipedii Vyhrazený jízdní pruh.

Víte, že je více motivací používat kolo?

 • dopravní – hlavním cílem je účelová přeprava z místa bydliště. Jezdí velmi pravidelně (např. do práce, do obchodu, k hromadné dopravě). Využívají především zastavěné území a stávající infrastrukturu obcí.
 • rekreační – cílem je relaxace, turistické vyžití, pohyb, atraktivita prostředí. Zpravidla se pohybují ve volné přírodě nebo v krajině jí podobné.
 • výkonnostní – cílem je trénink. Výkonnostní cyklisté potřebují vhodnou trasu, trať pro zvyšování výkonnosti.

One Comment

Napište komentář