Skip to main content

Tisková zpráva – Veřejný prostor férově aneb snídaně na parkovištiT

CO: Skupina aktivistů se snažila poukázat na to, že se s veřejným prostorem v centru Brna nenakládá férově. Ačkoliv chodců je na ulicích mimo pěší zónu mnohonásobně víc než automobilistů, je jim vyhrazeno míň prostoru. Auta parkující na chodníku nebo omezující pohyb pěších nejsou výjimkou. Automobilisté přitom za takovéto využití veřejného prostoru neplatí férovou cenu. Rozdáváním fair-tradové kávy, čokolády a sušenek se aktivisté snažili vnést alespoň trochu férovosti do těchto míst. Happening se konal v rámci Týdne férových snídaní pořádaných Společností pro Fair Trade.

KDE: Brno, ulice Solniční (na rohu s Veselou)

KDY: úterý 12. května od 07:00 do 10:00 hodin

Aktivisté zaparkovali svá kola na parkovacím místě pro automobily. Zaplatili stejnou částku jako motoristé. Za 20 Kč/hod. si zde může jedinec pronajmout plochu 12m2, která by jinak sloužila všem. Ačkoliv kolo zabírá při parkování ve srovnání s autem zanedbatelný prostor, stejně jej nemají cyklisté kde v Brně důstojně zaparkovat.

Parkování kol v Brně je dlouhotrvajícím problémem. Jedete-li do centra města, tak musíte kolo přivazovat k dopravním značkám, sloupům, svodům či dokonce odpadkovým košům. Stojanů na kola je v Brně nedostatek. Nově instalované stojany na nám. Svobody jsou pro mnohá kola technicky nevyhovující. Mimo jiné se k nim cyklista nemá jak dostat, protože do pěší zóny má od 9-17 zákaz vjezdu, což vnímáme krajně negativně.

Automobilové parkovací místo má průměrnou velikost 480 cm na 260 cm. Na tuto plochu se vejde vedle sebe až 10 kol nebo dvě lavečky, strom či dva kavárenské stolky s židličkami. Aktivisté se snažili umístěním kavárenského stolku a posezením na parkovacím místě ukázat, že se dá veřejný prostor využít rozumněji. Zákaz parkování v jednosměrných úzkých ulicích města, by zklidnil hektické tempo, které v těchto oblastech panuje, provzdušnil a oživil by tento prostor.

Zákaz parkování v centru předpokládá zavedení parkovného v oblastech přiléhajících k malému městskému okruhu a zvýšení cen za parkování na ulici oproti parkovacím domům. Také by bylo nutné, aby městská policie pokutovala všechny ty, kteří parkují „na divoko“ a omezují tak chodce.

Minimálně by bylo férové, aby utrpení maminek s kočárky, invalidů a všech těch, kteří jsou „vozovou hradbou“ parkujících aut omezeni, bylo vykoupeno férovou cenou za parkovné a ne 20-ti korunou. Takto vybrané poplatky by měly být přímo využity na rozvoj a zvelebování veřejných prostor (např. stavba cyklostezek, parků, vodních prvků, výsadbu zeleně.

Názory aktivistů byly podpořeny desítkami návštěvníků, kteří se zastavili na kávu nebo na kus řeči. Souhlas vyjádřilo dokonce i několik motoristů. Většina zúčastněných vnímá současný stav na ulici Solniční (ale také na Antoníské, Jezuitské, Veselé) jako velmi problematický.

Kontakt: Lukáš Kala, student FSS MU, 603 101 899, email: lukas.kala@gmail.com

Fair Trade (česky Spravedlivý obchod) je způsob obchodu s drobnými pěstiteli z rozvojových zemí. Fair Trade podporuje férovější přístup k mezinárodnímu obchodu a klade důraz na jeho sociální a ekologické rozměry. Cílem Fair Trade je dát šanci lidem z rozvojových zemích vymanit se vlastními silami z chudoby a žít důstojný život. Za výrobky  Fair Trade zákazník platí plnou cenu, která jde přímo producentovi.

Napište komentář