Skip to main content

Brno, 31. května 2018 – Občané dnes na rohu Bratislavské a Koliště požadovali bezodkladné obnovení uzavřeného přechodu na Kolišti a zlepšení podmínek pro pěší dopravu. Shromáždění svolal spolek Brno na kole, který se věnuje udržitelné mobilitě.
Přechod u ulice Bratislavské je dalším z přechodů uzavřených na ulici Koliště. Důvodem dočasného uzavření nebyla výměna horkovodu tak jako u přechodů na ulicích Lidická a Milady Horákové, ale zvýšení plynulosti automobilové dopravy během probíhajících stavebních prací. S takovým zdůvodněním zásadně nesouhlasí Jakub Kriš, organizátor shromáždění: „V době, kdy je na Kolišti v důsledku rekonstrukce méně vozidel, nedává argumentace zvýšením plynulosti automobilové dopravy smysl. Dočasné uzavření přechodu navíc často slouží pouze jako krycí manévr pro jeho následovné trvalé zrušení.”

Happening, který spolek svolal, začal odhalením značky zákazu vstupu chodců, po němž se 30 shromážděných občanů vydalo obchůzkovou trasou po třech stávajících přechodech na druhou stranu ulice. Celé akci přihlížela maketa náměstka Mrázka s lahví šampaňského v ruce, kterého si aktivisté přivezli na nákladním kole. Uzavřený přechod byl slavnostně přejmenován na tzv. Mrázkův třífázový přechod.
„V době, kdy by Brno mělo mírnit klima ve městě pomocí opatření jako je výsadba zeleně a výstavba cyklostezek, se magistrát soustředí především na auta,” říká Marek Lahoda, člen Brna na kole, a dodává: „ta přitom způsobují řadu problémů – špatně zaparkovaná auta vytváří překážky pro pěší, zvýšená doprava znečišťuje ovzduší a způsobuje dýchací potíže občanům, stejně jako přispívá ke zvýšeným teplotám v ulicích v průběhu letních měsíců.”
Spolek Brno na kole požaduje po náměstkovi pro dopravu kromě obnovy zrušených přechodů také úpravu pravidel při schvalování záboru pro stavby tak, aby byl minimalizován vliv na pěší a cyklo dopravu. Jako příklad dobré praxe uvedli organizátoři města Vídeň a Berlín, kde rekonstrukce domů neomezují průchodnost. “Lešení je umisťováno tak, aby bylo možné projít po chodníku bez překážek. Stavební výtahy, jeřáby, nebo unimobuňky stojí na parkovacích místech, průjezdnost ulic není omezena. Pokud není možné ponechat chodník otevřený, vytváří se pomocí zábradlí bezbariérový koridor podél rekonstruovaného chodníku nebo stavby.” vyjmenovává Jakub Kriš řešení z jiných měst.
 

 

Napište komentář