Skip to main content

Konec dopravních zácp a smogu v Brně? Rada města vybírá vizi, jak bude doprava v Brně vypadat v roce 2050 (TZ)

Napsal/a 2015-12-1128 března, 2019TISKOVÉ ZPRÁVY

Konec dopravních zácp a smogu v Brně? Rada města vybírá vizi, jak bude doprava v Brně vypadat v roce 2050 (TZ)
Dotýká se všech obyvatel Brna, je předmětem sporů a ovlivňuje zdraví všech Brňanek a Brňanů. Řeč je o dopravě v jihomoravské metropoli, ke které dokáže každý něco říct. Dopravní plánování dosud probíhalo v inženýrsko-technickém podání a důraz byl kladený na přizpůsobení města automobilům s čestnou výjimkou pěší zóny v centru. To by se mělo změnit. Město zpracovává Plán udržitelné městské mobility pro Brno, podle kterého se bude řídit rozvoj nejen motorové dopravy, ale také městské hromadné, pěší a cyklodopravy. Jaký má ale být cílový stav? Na tuto otázku město Brno brzy odpoví výběrem dopravní vize, která má popsat žádoucí stav dopravy v roce 2050.
Radní mají na výběr celkem 7 možných vizí, které zpracovali architekti, urbanisté anebo také úředníci brněnského Odboru dopravy. Ačkoliv se mezi sebou liší, spojuje je však, že všechny předpokládají pokles aut o 25 až 50 % současného stavu, a naopak nárůst cyklodopravy o 200 až 400 %, nárůst pěší dopravy o 40 až 60 % a drobný růst MHD. „Aby tyto cíle šlo naplnit, tak je třeba zkvalitnit a zrychlit MHD, pokrýt město cyklostezkami a dát přednost pěším před auty. Zároveň se nelze vyhnout omezení kapacity ulic pro automobily a celkově zrušit tzv. parkovaní zdarma, které ve skutečnosti platí město. To jsou základní podmínky pro přiblížení se cílům, žádná z vizí je však neobsahuje,“ hodnotí obsah vizí Michal Šindelář ze spolku Brno na kole.
Cílový stav vize stanovují až na rok 2050, do té doby by mělo město pracovat na jejím naplnění. 35 let se však může zdát jako věčnost, když vezmeme v úvahu, jak doprava znečišťuje ovzduší. „Máme za to, že vize tohoto dokumentu by měla razantněji zohlednit problém, který špatné kvalitě ovzduší způsobuje doprava. Navržené cíle by měly být dosaženy mnohem dříve tak, aby se kvalita života ve městě v oblasti životního prostředí zásadně zlepšila,“ říká Hana Chalupská z iniciativy Dejchej Brno. Iniciativa upozorňuje na to, že radnice nereaguje na překračování limitů polétavého prachu v ovzduší. Zákonný limit 35 dnů překročení během jednoho roku Brno v roce 2013 překročilo dvojnásobně (72 dnů v roce). I letos je limit vyčerpán – měřicí stanice Zvonařka má již 43 překročených dnů.
Rada města Brna bude schvalovat jednu z možná již 15. prosince, nejpozději však v lednu. Na základě vybrané vize bude dále tvořen plán mobility pro Brno, podle kterého se již bude investovat do dopravní infrastruktury. V současnosti se v Brně koná 53 % cest hromadnou dopravou, 6 % pěší dopravou, 2 % cyklodopravou a 39 % automobily. Vysoký podíl automobilové dopravy má negativní dopad na život a zdraví obyvatel Brna, v podílu městské hromadné dopravy se Brno řadí na celosvětovou špičku.
 
Kontakty:
Michal Šindelář, Brno na kole, z.s.; tel. 733286101
Hana Chalupská, Dejchej Brno; tel. 731181990

Napište komentář