Skip to main content

Copenhagenize Design Company představuje 10 videí jak navrhovat města přátelská k cyklodopravě.
V prvním dílu uvidíte celkový přehled, jak funguje síť městské infrastruktury pro jízdu na kole, klíčové prvky, které motivují obyvatele aby zvolili právě kolo za dopravní prostředek.


originální video, překlad
by http://copenhagenize.com, Ivan Conte and Mikael Colville-Andersen

Hlavní myšlenky

Je třeba opustit dopravní plánování orientované na auta a umožnit, aby bylo kolo rychlý dopravní prostředek z místa A do místa B. V Dánsku to trvalo 30-35 let než se ustálila optimální a jednotná infrastruktura ze čtyř prvků:

  • tam kde jezdí společně auta a cyklisté je rychlost 30 km/h
  • několik málo obousměrných cyklostezek propojující města
  • několik zbývajících cyklopruhů, umožňující jízdu vedle sebe
  • a hlavně dánské pásy po obou stranách ulice oddělené od silnice i chodníku

Ale dnes lze na těchto zkušenostech zavést vhodnou infrastrukturu za 5-10 let pokud je vůle politiků, ochota inženýrů a schopnosti projektantů.

Napište komentář