Skip to main content

Podpora cyklistické dopravy společně se zvýšením bezpečnosti cyklistů v městském provozu pomáhá zlepšovat životního prostředí ve městech a následně přispívá k jejich oživení a vytváření lepších podmínek pro bydlení.

Nárůst motorové dopravy z posledních let s sebou přinesl přetížení existující komunikační sítě a s tím spojené zhoršení životního prostředí a kolo by se mohlo stát řešením. Ale aby mohla být cyklistická doprava užívána i k cestě do zaměstnání musí být pro ni vytvořeny optimální podmínky. Je nesmírně důležité rozvíjet cyklistickou infrastrukturu tak, aby umožnila optimální využití kvalit a možností cyklistické dopravy. Kolo může být použito především při realizování krátkých cest. Proto, aby bylo konkurenceschopné i při volbě dopravního prostředku na delší vzdálenosti, je nezbytné jeho začlenění do integrovaného dopravního systému.
Cíl je tedy jasný. Vybudovat síť ucelených tras, zajišťujících relativně rychlé a hlavně bezpečné propojení důležitých cílů cest. A to nejenom rekreačních. Protože podle výsledků průzkumů v zemích evropského společenství tvoří cesty za prací kratší než 5km více jak 50% všech cest. A to je ideální vzdálenost na kolo.

Co myslíte, jak se daří tento cíl naplňovat?

Zdroj:

Napište komentář