Skip to main content

Článek přináší přehled oficiálních infrastrukturních priorit města Brna pro rozvoj cyklodopravy. Tento seznam jsme získali na základě žádosti o informace podané koncem minulého roku.

Realizace letos (2024) nebo příští rok (2025)

Cyklostezka Valchařská – Olší (1. etapa)

Záměr vybudovat sdílenou stezku podél Svitavy od Maloměřického mostu na sever směrem k první lávce. Očekávaná realizace 2024 – 2025. Záznam v GISu (Mapě cyklistických opatření).

Páteřní cyklotrasa, úsek A, Pod Sídlištěm – Bělohorská

Obousměrná cyklostezka, očekávaná realizace 2024 – 2025. Záznam v GISu.

Páteřní cyklotrasa, úsek B, rozšíření sběrné komunikace Holzova

Vybudování souběžné cyklostezky, očekávaná realizace 2024 – 2025. Záznam v GISu.

Páteřní cyklotrasa, úsek B, část Podstránská

V návaznosti na Holzovu vybudování cyklostezky, očekávaná realizace 2024 – 2025. Záznam v GISu.

Cyklistická trasa údolím Ponávky, 5. a 7 etapa

Cyklistická trasa „Údolím Ponávky“- etapa 5: Červený mlýn-Myslínova
Cyklistická trasa údolím Ponávky-7.etapa: Podhájí-Karásek

Jeden dlouhý úsek spojující NC Krpole a Myslínovu a druhý kratší úsek cyklostezky severněji podél Ponávky. Záznam v GISu. Očekávaná realizace 2024 – 2025.

Renneská, jednosměrný pruh pro cyklisty

Vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty na chodníku při výjezdu z Vídeňské na Renneskou. Záznam v GISu.

Stezka Botanická (nová dlažba)

Předláždění povrchu na cyklostezce, zrušení cyklostezky a změna režimu na stezku pro pěší s povoleným vjezdem cyklistů. Záznam v GISu. Realizace 2024.

Datum realizace neznámé

Cyklotrasa Kaštanová – Černovická

Projekt cyklostezky v místech strašlivého povrchu. Probíhá projektová příprava. V 1. pol. roku 2024 bude projekt rozpracován v závislosti na výsledcích průtokového modelu Povodí Moravy. Datum realizace neznámé, zařazeno jako priorita na rok 2024. Záznam v GISu.

Cyklistická stezka Svratecká (v úseku Hrad Veveří – Rakovec)

Cyklostezka podél přehrady k hradu Veveří. Datum realizace neznámé, zařazeno jako priorita na rok 2024. Záznam v GISu.
Platné ÚR. Následuje řešení majetkoprávních vztahů v celé úseku stezky a příprava dokumentace pro stavební povolení. Termín realizace záleží na povolovacím procesu a koordinaci staveb.

Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany – Dvorska

Cyklostezka na periferii Brna, z Tuřan dál ven na východ. Záznam v GISu. Datum realizace neznámé. Majetkoprávní příprava. Termín realizace záleží na povolovacím procesu a koordinaci staveb.

Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná – Soběšice

Výstavba smíšené stezky na severu mezi Lesnou a Soběšicemi. Datum realizace neznámé. Záznam v GISu.

Shrnutí

Město Brno pracuje na řadě projektů cyklostezek s prioritou realizace v letošním roce, potažmo příštím. Žádná z těchto priorit se nenachází v centru ani širším centru města. Z prioritních projektů, jejichž realizaci můžeme podle vyjádření města očekávat možná již letos, s nejblíže centru nachází cyklostezka v Maloměřicích a cyklostezka od NC Krpole na sever na Myslínovu. Město jako infrastrukturní prioritu uvádí také vyznačení cyklopruhu na chodníku na Renneské.

Mezi infrastrukturní priority je překvapivě zařazeno zrušení smíšené stezky pro pěší a cyklisty na Botanické v úseku Hrnčířská Antonínská, kde po předláždění má dojít ke změně režimu na stezku pro pěší s povoleným vjezdem cyklistů. Není nám známo, že by toto opatření mělo být doprovozeno kompenzujícími opatřeními pro umožnění obousměrné jízdy na kole v ulici Botanická či zavedením cyklistické zóny.

U řady oficiálních infrastrukturních priorit pro letošní rok není známé datum realizace. Prioritou je tedy pravděpodobně myšlena intenzivní projektová příprava či vypořádávání majetkoprávních vztahů. Úsek podél Svitavy mezi Černovickou a Kaštanovou budeme sledovat, ten mohl být již dávno přinejmenším z větší části hotov. Další tři priority se nacházejí na samotné periferii Brna (cyklostezka na hrad Veveří, cyklostezka „výpadovka“ z Tuřan dál na východ, cyklostezka „výpadkovka“ z Lesné na Sobešice). Brno tak projektově připravuje propojení s vnějším regionem, než bezpečný prostor pro lidi na kolech v samotném centru města.

V oficiálních infrastrukturních prioritách město neuvádí žádné důležité trasy v centru a širším centrum Brna. Jak postupuje příprava cykloopatření na Křenové, Štefánikově, Veveří, Vídeňské, Údolní či v ul. Hlinky se nedozvídáme.

Napište komentář