Skip to main content

Byla podepsána smlouva na přestavbu 2,5 km ulic s názvem „Soubor staveb Tramvaj Plotní“ za 1,2 mld. Kč (pro srovnání jde o částku, kterou stát zadotoval cyklostezky v celé ČR za 15 let). Soubor staveb obsahuje prohození tramvaje z Dornychu na Plotní, ale také zcela nové ulice Nová Rosická a Kalová.

Dnes je tato oblast dopravní špunt pro všechny druhy dopravy. V Generelu cyklodopravy 2010 jsou zde navrženy chybějící radiální i příčné možnosti jak projet rozvíjejícím se územím. Nyní městem slibované a generelem požadované zlepšení je však jen částečné – především díky zaslepení Plotní pro auta výměnou za dálnici na Dornychu.

Navržený systém pohybu na kole ale používá výhradně překonané piktokoridory (jak na obslužných, tak tranzitních ulicích), které navíc často zcela mizí. V místech nejpotřebnějších – na 6 pruzích od centra a na hlavní páteřní cyklotrase Nová Rosická, která má sloužit jako tangenciální trasa a příjezd mimo jiné i k potenciálně odsunutému nádraží – nebudou žádná vhodná opatření pro cyklisty.

Po 15 letech přípravy této stavby a po 35 letech od otevření autobusového nádraží, ke kterému bude dostavěna tramvaj, se ukazuje, že stále chybí komplexní přístup k městské mobilitě. Schválený projekt je dalším z příkladů nejen nedostatečně kvalitního plánování dopravy v Brně, ale obecně nekoncepčního rozvoje našeho města.

Nové uspořádání ulic přinese

 • Plotní
  • přemístění tramvaje z Dornychu
  • tři nové zastávky Zvonařka, Železniční a Konopná
  • ulice zaslepena pro auta značkou v místě zastávky Zvonařka
  • piktogramy v celé délce, nevhodné odstupové vzdálenosti od parkování
  • piktogramy kříží nájezdové a sjezdové větve křižovatky VMO Zvonařka, kde bude cyklista dávat přednost přestože jede přímo
  • krátká cyklostezka ve špuntovací zastávce Zvonařka s nejasným řešením podél fasády (byť je alespoň dobře že nekříží koleje jako je tomu např. na ul. Táborská)
  • tu a tam se objeví předsunutý box pro cyklisty V19
 • Dornych
  • 4-6 pruhová komunikace, kdo si troufne může jet
  • v úseku Přízova->Mlýnská a Úzká->Plotní piktogramy
 • Přízová
  • ulice bude zobousměrněna pro všechny (dnes jednosměrka)
  • nový výjezd na Dornych jen doprava
 • Nová Rosická
  • 8 m široký zárodek nové tangenciální ulice k nádraží
  • bez opatření
 • Široká
  • stavebně beze změn (dnes jednosměrka)
  • výjezd jen doprava
 • Kovářská
  • obousměrka s 30km/h, ale jen pro kola (dnes jednosměrka)
  • výjezdy jen doprava
 • Kalová
  • piktogramy
  • tu a tam se objeví předsunutý box pro cyklisty V19

Co se musí ještě změnit

 1. Zcela nahradit zastaralé využívání piktogramů (v rozporu s TP 179:2017 str. 14 a 40 i ČSN 73 6110 tabulka 24) a to jak na komunikacích zklidněných (Plotní), zatížených (Kalová) a zcela přetížených (Dornych). Dále jsou piktogramy v rozporu s předpisem umisťovány v dveřní zóně parkujících aut.
  • Tam kde budou komunikace zklidněné nebo zatížené je třeba je nahradit ochrannými cyklopruhy.
  • Tam kde jsou přetížené komunikace, je třeba aplikovat správně vyhrazené cyklopruhy v kombinaci s jízdou po chodníku.
 2. Vytvořit bezpečné napojení Plotní na centrum města. Např. podél OC Vaňkovka byla při jeho výstavbě navržena cyklostezka (proto ten chodník vypadá tak široký), která z důvodu krátké délky nikdy nebyla zprovozněna, nyní je možnost na ni navázat a propojit ji se zklidněnou Plotní.
 3. Dořešit absentující napojení Plotní na sídliště Komárov-východ (ul. Za Mostem, Hodonínská) a z obousměrné Kovářké na Škrobárenskou.
 4. Dořešit příčné vazby Plotní, zejména nové komunikace Nová Rosická, Kovářská, Kalová a dále Přízová a Zvonařka. Vybavit ulice cyklo-opatřeními tak, aby mohly tvořit příčné vazby na okolí a na tangenciální cyklotrasy klidné a rychlé v celém rozvojovém území, jak to plyne z územně plánovací dokumentace a Generelu cyklodopravy 2010.

Zdroje

Napište komentář