Skip to main content

Do roku 2009 se podařilo zrealizovat cca 35 km cyklistických tras, z toho 78 % z nich je rekreačních. Rekreační trasy jsou svým vedením vhodné na vyjížďku, za cestou do města je lze využít jen omezeně.
Jedná se o celkem 21 kilometrů cyklistických stezek nebo pruhů, zbytek tvoří trasy na málo vytížených komunikacích. Většina z nich je na jediné souvislé cyklostezce podél řeky Svratky. Zcela chybí bezpečné trasy pro cestování na kole do centra města.
Nedaří se prosadit vedení cyklostezek či značených cyklopruhů na ulicích, kde by to vedlo k byť jen malému omezení automobilového provozu. V důsledku toho se cyklostezky vytváří na úkor místa pro chodce, což často vyvolává nebezpečné kolizní situace.
V Brně existují zatím pouhé dva cyklistické pruhy na silnici – v ulicích Svatopluka Čecha a Antonína Procházky.
V Brně existuje jediná jednosměrka průjezdná pro cyklisty – v ulici Svatopluka Čecha.