Skip to main content

Ve středu 24. listopadu 2010 se v rámci projektu SchweizMobil do ČR, přenos know-how bezmotorové dopravy a aktivní turistiky, jehož realizátorem je Nadace Partnerství, uskutečnil na Krajském úřadě Jihomoravského kraje seminář o jednom z nejúspěšnějších švýcarských projektů aktivní turistiky za posledních několik desetiletí – SchweizMobil.
Nadace SchweizMobil je koordinátorem stejnojmenného turistického produktu. V roce 1999 kontaktovala organizace rozvíjející pěší trasy (Schweizer Wanderwege) nadaci Veloland Schweiz a začaly společně pracovat na rozvoji národních tras pro pěší turistiku (Wanderland Schweiz). Společné diskuse jednotlivých organizací vedly v roce 2000 k myšlence založení SchweizMobil. Cílem této snahy byl rozvoj národní sítě tras pro bezmotorovou dopravu a udržitelnou turistiku. Po rozsáhlých organizačních přípravách mohla začít na podzim 2004 pod taktovkou nadace Veloland Schweiz a Schweizer Wanderwege realizace projektu SchweizMobil. Zadavatelem se staly jednotlivé ministerské úřady ve Švýcarsku, kantony, Knížectví Lichtenštejnsko a četné organizace z oblasti dopravy, sportu a cestovního ruchu. Díky příkladné spolupráci všech partnerů mohl být projekt SchweizMobil na jaře 2008 nadací SchweizMobil (pokračovatelkou nadace Veloland Schweiz) po tříleté přípravné fázi úspěšně spuštěn.
V rámci tohoto projektu SchweizMobil uspořádala Nadace Partnerství v dubnu roku 2010 odbornou pětidenní exkurzi pro dvacítku českých odborníku na cyklistickou a pěší dopravu, udržitelnou turistiku a veřejnou dopravu s cílem seznámit se prostřednictvím švýcarských kolegů po praktické stránce. Cílem setkání v Brně je představit úspěšný projekt SchweizMobil (www.schweizmobil.ch) na podporu bezmotorové dopravy a aktivní turistiky a projednat možnosti jeho aplikace na poměry v ČR. Na toto setkání byli pozváni především zástupci institucí a organizací, které by měly spolupracovat na projektu Česko jede, tedy Centrum dopravního výzkumu a Jihomoravský kraj.

Napište komentář