Skip to main content

Autor: Petr Kurfürst
Plný název titulu: ŘÍZENÍ POPTÁVKY PO DOPRAVĚ
JAKO NÁSTROJ EKOLOGICKY ŠETRNÉ DOPRAVNÍ POLITIKY
Vydalo: Centrum pro dopravu a energetiku, Praha 2002
Z obsahu:
1. Dopravní indukce
2. Opačný jev – dopravní redukce
3. Řízení poptávky po dopravě
4. Programy ŘPD podle místa realizace
Ke stažení: ŘÍZENÍ POPTÁVKY PO DOPRAVĚ ( .pdf, 4 MB)