Skip to main content

Mobilita je možnost změny místa pro osoby, zvířata nebo náklad, ale i přenos informací, zkušeností a znalostí.
Doprava není cíl, ale prostředek, který zvyšuje naše pracovní a studijní příležitosti, přístupnost území, konkurenceschopnost, výměnu znalostí a zkušeností a celkově podporuje aktivitu společnosti.
Pokud se zaměříme na mobilitu uvnitř města, dominuje jí přeprava osob, která v průběhu dne skokově narůstá a v noci naopak téměř utichá.
Řízení poptávky
Ve městě jsou nejpestřejší možnosti pro výběr dopravních prostředků a zároveň velmi krátké vzdálenosti (3/4 cest Brňáků jsou do 5 km, viz graf „Podíl délky cest“). Díky plánování měst posledního století se jako nejefektivnějším dopravním prostředkem stal často automobil, pokud na stejné cestě nebo v cíli není příliš mnoho podobných. Pro určité cesty je zdá se nenahraditelný, ale zároveň je také nemožné, aby ho měl a používal pro svou přepravu každý. I současný počet aut je výrazně nad prostorovými možnostmi města (Analýza: Brnu chybí desetitisíce parkovacích míst) a na hranici jeho propustnosti (kolony) a vyžaduje astronomické investice (Čím a za kolik se jezdí).
Západní města tak už dnes ví, že doprava automobilem pro větší podíl obyvatel není splnitelná ani ji nelze dále efektivně rozvíjet. Proto mění svoji jednostrannou podporu silniční dopravě a opět stavějí infrastrukturu pro úspornější způsoby přepravy. Podporují každého, kdo ušetří městu část těžkého břímě. Prakticky se jedná především o rozvoj hromadné dopravy na střední vzdálenosti (3 a více km) a cyklistiku, která ji doplňuje na kratších vzdálenostech (1-9 km) a možnost kombinovat dopravu během jedné cesty (viz graf „Dělba přepravní práce podle délky cesty“). Zároveň každé auto, které nevyjede nebo ani nebylo zakoupeno, uvolňuje prostor a průjezd těm řidičům s auty, kteří tak učinili.
Motivace a podpora
Protože každý může vybrat svůj nejlepší způsob přepravy, motivují a podporují chytrá města svými kroky rodiny a firmy v tom:

  • aby si auto nepořizovali a využili alternativ (IDS, MHD, kolo, taxi, bikesharing, chůze)
  • když si auto pořídí, aby ho měli na půl nebo sdíleně (carsharing)
  • když ho mají, aby s ním nejezdili do města (MHD, kolo, taxi, bikesharing, chůze)
  • když už s ním jedou do města, aby měli ho možnost kombinovat s úspornou a rychlou dopravou (parkoviště Park+Ride, Park+Bike)
  • když už s ním dojedou do centra, aby využili legální místa k tomu určená (placená stání, Park+Kiss)
  • když už auto plně využívají, aby si nepořizovali druhé a dalšíVolnost pohybu
Svobodná volba způsobu cestování městem je umožněna v prostředí, kde jsou rovnocenné podmínky. Zrovnoprávnění všech forem dopravy je pro česká města ještě velký úkol, možnosti přirozeně kombinovat různé dopravní prostředky jsou pak budoucností. V Brně máme velmi rozvinutou MHD, která však sice pomalu ale dlouhodobě ztrácí svoje pozice (Dopravní podnik ztratil cestující). Jednoduchá, pohodlná a bezpečná doprava na kole snadno rozšiřuje paletu pohybu městem a lidé na kolech městu nazpět vrátí atraktivní a přívětivou ulici (viz graf Co Vás zásadně omezuje při jízdě ve městě na kole?). Naším cílem není přesedlat město na kola, ale uspokojit převis současné poptávky po jízdě na kole (Jako indikátor považujeme, že na kolech v Brně výrazně převažují muži, kteří vnímají jinak nebezpečí. V rozvinutých cyklistických městech mírně převažují ženy). Ostatně i my jezdíme autem, jen chceme mít na výběr (viz Dělba přepravní práce Nakoleonů).

Napište komentář