Skip to main content

Plánovaná cyklotrasa SVRATECKÁ

Napsal/a 2009-03-1528 března, 2019DĚNÍ NA RADNICI

celková délka 23 km – realizováno 22,5 km (z toho 11,5 km cyklostezky)
Na jihu navazuje na trasu Brno-Vídeň, na severu na oblast Brněnské přehrady. Je nesmírně zajímavá jak z pohledu rekreačního cyklisty, tak i z pohledu toho, kdo používá kolo k pravidelným cestám do práce. Vybudované úseky ve městě tvořily podíl české strany při žádosti o příspěvek PHARE. Trasa je de facto vybudovaná, chybějící úseky a úseky které je nutno opravit tvoří menšinu. Přesto je na trase co vylepšovat.

 • Odpočívka Veveří
 • Lávka Veveří – Rakovec
 • Rakovec – Přístav
 • Přístav – Odbojářská
 • Křížení Odbojářská
 • Pod Horkou
 • Letná
 • Letenská lávka
 • Letná – Komín Sokolovna
 • Komín Sokolovna – Piáva
 • Křížení Veslařská
 • Piáva – Kamenný mlýn
 • Most Kamenný mlýn
 • Křížení Kamenný mlýn
 • Veslařská – Pisárky
 • Křížení Pisárky
 • Pisáky – Kamenná
 • Odpočívka Čertík
 • Křížení Kamenná čtvrt
 • Kamenná
 • Táborského nábřeží
 • Odpočívka Táborského
 • Křížení Vídeňská
 • Bakalovo nábřeží
 • Novosadský most
 • Křížení Renneská
 • Renneská – Heršpická
 • Křížení Heršpická
 • Heršpická – Kšírova
 • Odpočívka Rosická
 • Křížení Kšírova
 • Kšírova – Sokolova
 • Křížení Sokolova
 • Sokolova –Ikea
 • Odpočívka Ikea
 • Lávka Ikea
 • Ikea – soutok
 • Přízřenický most
 • Soutok – Olympia