Smysluplné řešení dopravní situace města Brna včetně cyklodopravy je nutná úzká spolupráce Odboru dopravu a Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Každý z nich ale spadá pod jiného náměstka a zřejmě nejen z tohoto důvodu bývají výsledkem protichůdná opatření (cyklostezka navazující na ulice rozsekané jednosměrkami např. Hrnčířská a Rybníček) nebo cyklostezky odnikud nikam. Na celém procesu se podílí i investiční odbor, který však nemá v kompetenci rozhodovat, co se bude stavět a jak, pouze obstarává realizaci vyprojektovaného řešení.

Odbor dopravy

Má v kompetenci schvalování osazování veškerého dopravního značení, vydává povolení pro vjezd do pěší zóny pro auta (pro jízdní kola neexistuje) a dotváří konečnou podobu ulic v projektech rekonstrukcí. Může v realizační fázi pozměnit koncepční záměry v území vytvořené OÚPR. Organizačně spadá pod náměstka primátora Roberta Kotziana (2010-2014)Richard Mrázek (2015-2016), Matěje Holana (07/2016-10/2018).

Ing. Vladimír Bielko

vedoucí odboru (od 200709/2017)
výrok: „Cyklista patří na dopravní komunikaci a měl by se mu vytvořit prostor. Stavěni cyklistických stezek je zbytečně nákladné a často nerealizovatelné. Statutární město by mělo hledat jiné možnosti rozvoje cyklistické dopravy než budovat cyklostezky a mělo by hledat místo v hlavním dopravním prostoru dle zákona 361.“(citováno z Pavel Pichler: Cyklista ve středu města Brna, diplomová práce, str. 57, FSS MUNI, 28. 4. 2010)
Za nové situace navíc mohou být ohroženi cyklisté pohybující se ve svém speciálním pruhu. „Nikdo je nenutí tam jezdit,“ reaguje Bielko. (Brňany štve zrušený přechod u Úvozu, iDnes, 28.08.2014)
tel. 542 174 200, bielko.vladimir@brno.cz, Kounicova 67, dveře 206

Ing. Zdeňka Šamánková

vedoucí oddělení koncepce (do léta 2012 referentka OÚPR pro dopravní plánování)
tel. 542 174 114, samankova.zdenka@brno.cz, Kounicova 67, dveře 564

Ing. Pavla Valtr Kneslová

oddělení koncepce, cyklokoordinátor a BESIP  (od 08/2016)
tel. 542 174 197, valtrkneslova.pavla@brno.cz

Ing. Tomáš Burian

referent oddělení koncepce, pověřený cyklodopravou (od 09/2014 – 08/2016)
tel.: 542 174 510, burian.tomas@brno.cz, Kounicova 67, dveře 327c

Ing. Zdeněk Hrubý

referent oddělení koncepce, pověřený cyklodopravou (09/2012 – 08/2014)
výrok: Dlouhodobý cíl radnice do roku 2020 je dosažení přibližně dvanáctiprocentního podílu a teprve čas ukáže, nakolik je tento cíl reálný.“ (citace: Bude Brno vstřícné k cyklistům?, Brno Bussiness, 23. května 2013)
tel.: 542 174 446, hruby.zdenek@brno.cz, Kounicova 67, dveře 563a
 

Odbor územního plánování a rozvoje

Připravují územní plán města Brna a tím koncepci budoucí podoby města. Je například zadavatelem v současnosti zpracovávaného Generelu cyklistické dopravy. Nepodílí se na přípravě konkrétních investičních akcí, ty řeší odvětvové odbory (doprava = odbor dopravy). Do jeho kompetence nespadají ani drobnosti typu stojany na kolo, které řeší úřady městských částí. Organizačně spadá pod náměstka primátora Ladislava Macka (2010-2014), Martina Andera (2014-2018).

vedoucí odboru Ing. Kateřina Leopoldová (-2016), Ing. arch. Dušan Novotník (2016-)

Investiční odbor magistrátu

Má v kompetenci spravovat odvětvovým odborem zadaný projekt, hledat způsoby financování, vyhlašovat výběrová řízení, případně zastavit probíhající projekt, když dostane pokyn od odvětvového odboru. Investiční odbor nerozhoduje o tom, co se bude dělat, nemůže ani např. připomínkovat, aby na opravované komunikaci byl cyklopruh. Podnět musí vzejít z odvětvového odboru. Organizačně spadá pod náměstka primátora Roberta Kotziana (2010-2014), Richarda Mrázka (2014-2018).

Ing.arch. Jaromír Kolomazník

vedoucí oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb
tel. 542 174 165, kolomaznik.radomir@brno.cz, Kounicova 67, dveře 308

kancelář Brno-Zdravé město

Kancelář Brno-Zdravé město je část magistrátu, která má v popisu práce činnost osvětovou a propagační, ale nemá žádné pravomoce ani odpovědnost. Hlavní viditelnou aktivitou této kanceláře je organizování akcí k Evropskému týdnu mobility (ETM), kde je jeden den vyhrazen tématu cyklodopravy. Jedná se bohužel o formální zájem, což je zřejmé z manipulativního anotačního textu k ETM 2009, ve kterém chybí popis skutečného stavu cyklodopravy v Brně. Vytváří tedy mylný dojem, že pro jízdu na kole jsou v Brně vytvořeny ideální podmínky.

Mgr. Ivana Draholová

vedoucí kanceláře Brno zdravé město
tel. 542 173 075, draholova.ivana@brno.cz, Malinovského nám. 3, dveře 117b

Policie ČR, Městská policie Brno

Hlavní kontrolní a represivní složkou je dopravní inspektorát policie PČR, která je i dotčeným orgánem při úpravách dopravního značení povolovaných Odboru dopravy MMB a povoleních typu ZUK(zvláštní užití komunikace). Městská policie Brno má pouze výkonné pravomoce.
Obě organizace je možné upozorňovat na dopravní přestupky, nejlépe přímo telefonem na 158 nebo 156.

Brněnské komunikace a.s.

Společnost Brněnské komunikace a. s. je společnost vlastněná městem a pro něj zajišťuje vybranou projektovou a inženýrskou činnost, provádění a rekonstrukci pozemních a inženýrských staveb, správu a údržbu komunikací. Z tohoto důvodu je i dotčeným orgánem při zařizování povolení jako např. ZUK (zvláštní užití komunikace). Je možné přes ně vstupovat do projekční práce na budoucích rekonstrukcích ulic, ale jako akciová společnost nejsou povinni s občanským sektorem spolupracovat, ačkoli jejím jediným vlastníkem je město Brno. Na svém webu mají ale uveden seznam připravovaných investičních akcí.

Cyklista patří na dopravní komunikaci a měl by se mu vytvořit
prostor. Stavěni cyklistických stezek je zbytečně nákladné a často nerealizovatelné. Statutární
město by mělo hledat jiné možnosti rozvoje cyklistické dopravy než budovat cyklostezky a mělo by
hledat místo v hlavním dopravním prostoru dle zákona 361[114].

2 komentáře

 • Vážení
  Váš komnetřář k mým výroků je jedna Velká lež. Nachci se chlubit ale právě je to Odbor dopravy MMB pod mým vedením, které poprvé v historii města začat vytvářet bezpečný prostor pro cyklisty.
  A Vaše citace z diplomové práce můžete sami porovnat:
  Cituji :
  Vedoucí Odboru dopravy Ing. Bielko sděluje k této tématice následující: „Cyklista patří na dopravní komunikaci a měl by se mu vytvořit prostor. Stavěni cyklistických stezek je zbytečně nákladné a často nerealizovatelné. Statutární město by mělo hledat jiné možnosti rozvoje cyklistické dopravy než budovat cyklostezky a mělo by hledat místo v hlavním dopravním prostoru dle zákona 361
  Prosím nezžete lidem.
  Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odboru dopravy MMB

  • Dan Bárta napsal:

   1) Konstatujete, že náš údajný komentář k vašim výrokům je jedna Velká lež.
   Článek a zřejmě celý náš web komentář vašich výroků neobsahuje.
   Stránka „Odpovědní lidé města“, kam jste napsal svůj komentář, má umožnit lidem orientaci ve spletité struktuře kompetencí MMB ovlivňující stav věcí okolo cyklodopravy. Navíc jsou zde popsány problémové situace kooperace odborů MMB z pohledu občanů a s doložením příkladů. Článek byl sepsán před rokem a čerpá z našich zkušeností uživatelů i občanů komunikujících s MMB. Pokud je něco věcně jinak nebo nepravdivé, rádi stránku upravíme.
   O změnách cykloinfrastruktury v loňském roce popisují následující články. Doufám, že ikdyž nejste osobně jmenován, potěší Vás hodnocení, věcnost i kritika jako nástroj optimalizace.
   http://www.brnonakole.cz/zmeny-mesta-v-roce-2010/
   http://www.brnonakole.cz/nove-propojeni-hlinky-a-mendlovo-namesti/
   http://www.brnonakole.cz/mame-cyklopruhy-na-novych-sadech/
   2) Zpochybnění citace z diplomové práce
   Citát, který se vám u vašeho jména nelíbí a ke kterému se nehlásíte, je řádnou citací diplomové práce třetí osoby, za kterou nemůžeme nést odpovědnost.
   Ten, který uvádíte jako autorizovaný u vaší osoby nahradíme (jeho smyslem je jen přiblížit čtenáři danou osobu).
   Rádi bychom pro čtenáře našeho webu publikovali, jaké změny mohou ve městě očekávat v duchu Vašeho citátu pro letošní rok 2011?
   Myslím, že některá nedorozumění mohou vycházet z nedostatku výměny informací. Možná, že i toto je téma, kde můžeme hledat řešení a dotáhnout loňskou nabídku dokonce. Naším cílem není jít s vámi do konfliktu, ale jistě také chápete, že obsah našeho webu nebude k městu výhradně pozitivní, jako je obsah měsíčníku Metropolitan.
   Rádi bychom vás také pozvali na akci, kde je možnost si „zažít město jinak“. V sobotu 16. dubna 2011 bude jarní cyklojízda v rámci oslav Dne země, která bude s doprovodem městské policie.

Napište komentář